Bestuursdocumenten

Documentnaam Vastgesteld  
Startdocument 2007-2008 12-08-2007  
Huishoudelijk reglement 1-1-2007  
Statuten 18-08-2004  
Declaratieformulier
24-01-2014  
Declaratieformulier 24-01-2014  

 

Verslagen van de jaarvergaderingen Jaarverslagen
Jaarvergadering 2017 (extra) d.d. 2 maart  
Jaarvergadering 2016 d.d. 8 december jaarverslag 2015 - 2016
jaarvergadering 2015 d.d. 26 november jaarverslag 2014 - 2015
jaarvergadering 2014 d.d. 27 november Jaarverslag 2013 - 2014
jaarvergadering 2013 d.d. 31 oktober Jaarverslag 2012 - 2013
jaarvergadering 2012 d.d. 15 november Jaarverslag 2011 - 2012
Jaarvergadering 2012 (extra) d.d. 23 april  
Jaarvergadering 2011 d.d. 17 november Jaarverslag 2010 - 2011
Jaarvergadering 2010 d.d. 4 november Jaarverslag 2009 - 2010
Jaarvergadering 2009 d.d. 12 november Jaarverslag 2008 - 2009
   

Verslagen van de bestuursvergaderingen

Dinsdag 9 oktober 2018  
Woendag 5 september 2018  
Woensdag 13 juni 2018  
Dinsdag 3 april 2018  
Woensdag 7 maart 2018  
Dinsdag 16 januari 2018  
Dinsdag 7 november 2017  
Dinsdag 5 september 2017  
Woensdag 28 juni 2017  
Woensdag 19 april 2017  
Donderdag 9 maart 2017  
Woensdag 25 januari 2017  
Woensdag 19 oktober 2016  
Woensdag 28 september 2016  
Maandag 15 augustus 2016  
Donderdag 26 mei 2016  
Woensdag 20 april 2016  
Donderdag 17 maart 2016  
Woendag 27 januari 2016  

Woensdag 9 december 2016

 
Woensdag 26 oktober 2015  
Dinsdag 22 september 2015  
Woensdag 20 mei 2015  
Woensdag 15 april 2015  
Dinsdag 24 maart 2015  
Woensdag 12 februari 2015  
Woensdag 7 januari 2015  
Woensdag 12 november 2014  
Woensdag 15 oktober 2014  
Woensdag 3 september 2014  
Donderdag 17 april 2014  
Woensdag 19 maart 2014  
Woensdag 26 februari 2014  
Woensdag 15 januari 2014  
Woensdag 20 november 2013  
Woensdag 9 oktober 2013  
Donderdag 12 september 2013  
Dinsdag 7 mei 2013  
Woensdag 28 maart 2013  
woensdag 27 februari 2013  
Woensdag 16 januari 2013  
Woensdag 21 november 2012  
Dinsdag 23 oktober 2012  
Donderdag 13 september 2012  
Dinsdag 1 mei 2012  
Woensdag 21 maart 2012  
Woensdag 15 februari 2012  
Dinsdag 6 december 2011  
Woensdag 2 november 2011  
Woensdag 7 september 2011  
Maandag 9 mei 2011  
Dinsdag 22 maart 2011  
Woensdag 16 februari 2011  
Donderdag 6 januari 2011  
Dinsdag 12 oktober 2010  
Donderdag 2 september 2010  
Maandag 17 mei 2010  
Dinsdag 6 april 2010  
Dinsdag 2 maart 2010  
Woensdag 20 januari 2010  
Dinsdag 8 december 2009  
Woensdag 14 oktober 2009  
Donderdag 17 september 2009  
Donderdag 14 mei 2009  
Woensdag 8 april 2009  
Woensdag 25 februari 2009  
Woensdag 21 januari 2009  
Woensdag 11 december 2008  
Woensdag 15 oktober 2008  
Woensdag 10 september 2008  
Woensdag 28 mei 2008  
Woensdag 23 april 2008  
Woensdag 19 maart 2008  
Woensdag 6 februari 2008  
Woensdag 28 november 2007  
Donderdag 15 november 2007  
Woensdag 2 oktober 2007  
Woensdag 13 augustus 2007  
Woensdag 28 maart 2007  
Woensdag 21 februari 2007  
Woensdag 10 januari 2007  
Woensdag 18 oktober 2006  
Woensdag 6 september 2006  
Woensdag 5 april 2006  
Woensdag 22 februari 2006  
Woensdag 18 januari 2006  
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

#5

Datum: 05-09-2018
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Secretaris

Aanwezig: vice voorzitter, penningmeester, technische commissie, algemeen bestuurslid, secretaris

Afwezig: voorzitter

Agendapunten

Actie

1.Welkom
De VVZ heet een ieder welkom.

 

2.Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

3.Notulen 13-06-2018
De notulen worden goedgekeurd.

Secretaris

4.Medelingen en actielijst

 1. Website Voluit

Er is een voorbeeldwebsite in de lucht die momenteel alleen toegankelijk is voor VVZ en VZ via een link. Deze heeft dezelfde indeling als de website van Jonas. Er is gevraagd deze te vullen met informatie van Voluit alvorens deze te bespreken in het bestuur. Wanneer dit gedaan is zal de VVZ de link delen met de rest van het bestuur.

 1. Sponsoring

Dirk Zwagergroep staat positief tegen het sponsoren van nieuwe teamkleding voor alle teams. Zij willen echter wat wijzigingen aanbrengen in de bedrukking en graag eerst een proefexemplaar zien. Dit is doorgegeven aan de materiaalbeheerder die dit gaat regelen.

 1. Privacy wet AVG + Mail leden m.b.t. privacy beleid

PM heeft het privacybeleid opgesteld en deze naar het websitebeheerder gemaild en gevraagd het stappenplan verder te doorlopen. Hij kan het direct meenemen in de website.

 1. Nationale Sportweek  

We hebben ons aangemeld voor de nationale sportweek. Deze is van 15 t/m 22 september. Wanneer mensen 2x mee trainen in deze week mogen ze daarna nog 3x gratis meetrainen. Er is gevraagd vooraf aan te melden bij de TC via de mail zodat zij deze mensen kunnen ontvangen en toezien op een passende plaatsing.

 1. Moet er een ALV gepland worden?

De ALV moet vier maanden na het einde van het seizoen (31 juli) gepland worden, dus uiterlijk 31 november. Op 8 november kunnen we ook iets later starten omdat er geen wedstrijden om 20.00 gespeeld hoeven worden. Er wordt besloten om de ALV te plannen op 8 november.

 

VZ/VVZ

 

 

VZ/VVZ

 

PM


VZ/VVZ

 

VZ/VVZ

5. Feestcommissie (20.00)
Feestcommissie kon helaas niet aanwezig zijn. Verschuift naar de volgende vergadering.  

 

6.Ingekomen stukken
Er zijn geen ingekomen stukken.

 

7.Jeugd
Geen nieuws betreffende de jeugd.

 

8.Technische commissie
De zaken rondom de teams en indelingen zijn voor nu in orde.

 

9.Penningmeester

 1. Contributie terugvragen – stand van zaken

Penningmeester formuleert een stuk om te dit te communiceren met de leden en deelt dit met het bestuur. Volgende vergadering bespreken en/of definitief maken.

 1. Boekhoudprogramma kosten

Via Sportlink kan je niet alleen het boekhoudprogramma aanschaffen, maar dien je ook het contributie programma af te nemen. Kosten, gebaseerd op 65 leden (schatting) jaarlijks €82,50 + eenmalige aanschafkosten van €20,-.

 

PM
PM

10.Recreanten
Geen bijzonderheden.

 

11.Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

Afsluiten met nieuwe datum ABV #6:
Dinsdag 9 oktober om 19.30 bij Algemeen bestuurslid.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

#4

Datum: 13-06-2018
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Penningmeester  

Aanwezig: Voorzitter, Vice voorzitter, Penningmeester, Technische commissie, Algemeen bestuurslid en secretaris.

Afwezig:

 

Agendapunten

Actie

1.Welkom
VVZ opent de vergadering en heet iedereen welkom.

 

2.Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

3.Notulen 03-04-2018
De notulen worden goedgekeurd en zullen doorgestuurd worden voor de website.

 

Secretaris

4.Mededelingen en actielijst

 • Melding Nevobo (VZ/VVZ)

Klacht over indeling teams in de regio is besproken door VZ. Klacht is meerdere malen gehoord. Voor dit seizoen worden er nog geen aanpassingen gedaan, omdat in de REGIO vergadering in het najaar hierover gesproken gaat worden.
TC zal in de mail naar alle leden berichten dat we als vereniging hier mee bezig zijn.

 • Website (VZ/VVZ)

Door twee leden van de vereniging wordt gebouwd aan een nieuwe website. Een voorbeeld van de nieuwe website zal eerst aan het bestuur worden voorgelegd. Aan een van deze leden zal gevraagd worden of hij belangstelling heeft voor het onderhoud van de website.

 • Sponsoring (VVZ)

Er is contact geweest met een serieuze sponsor. De materiaalbeheerder gaat een offerte opstellen voor nieuwe tenues, trainingspakken en tassen voor de competitie spelende teams, behalve H1. Voor de recreanten vragen we 10 shirtjes aan voor de toernooien waar zij aan deelnemen.

 • Koningspelen en Mega sportdag – geen vrijwilligers (VVZ)

Er is door de vereniging niet aan deelgenomen vanwege het ontbreken van vrijwilligers.

 • Privacy wet AVG (PM)

De penningmeester heeft voor de vereniging een privacy beleid geschreven en dit naar de websitebeheerder gestuurd ter beoordeling van het stappenplan. Als het stappenplan is vastgesteld moet vervolgens het privacy beleid naar alle leden gestuurd worden. Het inschrijfformulier op de website moet worden aangepast.

 

VZ/VVZ

 

TC

VZ/VVZ

 

 

VVZ

 

 

VVZ

 

PM

 

VZ/VVZ

5.Ingekomen stukken

 • Gedragscode n.a.v. rapport seksuele misbruik/ intimidatie: feedback, goedkeuren en waar te plaatsen?

Gedragscode wordt goedgekeurd door het bestuur. Op de ALV zal dit moeten worden goedgekeurd, daarna kan dit in de huishoudelijk reglement worden opgenomen.

 • Nationale sportweek: 15 - 29 september. Doen we mee?

We besluiten als vereniging weer deel te nemen. VZ zal ons aanmelden.

 

 

 

ALV

VZ

6.Jeugd
Er is geen nieuws te melden.

 

7.Technische commissie

 • Licentie samenwerkingsverband heren 1 Voluit en heren 1 Jonas

Deze samenwerking zal voor het aankomend seizoen op dezelfde manier voortgaan. De kostenverdeling is voor de penningmeester niet duidelijk. Er wordt contact opgenomen met de penningmeester van Jonas.

 • D1 en D2 training koppelen

Hierover is met een van de trainers van D2 gesproken. Het doel is dan (om de week) een gedeelte van de training voor een doelgroep van beide teams te houden. Dit voorstel zal met de trainers van D1 en D2 worden besproken.

 • Zaalhuur.

Zaalhuur voor het nieuwe seizoen is conform het afgelopen seizoen aangevraagd. De extra zaalhuur in de maand mei zal in de begroting worden meegenomen.

 • Pre start mail en start mail.

Deze twee mails worden binnenkort en aan het begin van het seizoen verstuurd.

 • Fluiten en veldbezetting.

De VZ zal met het wedstrijdsecretariaat overleggen of het mogelijk is om de veldbezetting en het fluiten efficiënter in te delen is.

 

 

Penningmeester

 

 

 

 

 

 

VZ

8.Penningmeester
Er wordt regelmatig een verzoek door leden gedaan voor een teruggave van contributiegeld. Er wordt nu half oktober en half januari geïnd. Voorstel om de inning eind oktober en eind februari te doen. Leden die de contributie niet willen laten innen moeten dit voor deze twee data aangeven. Deze verandering zal tijdens de ALV op de agenda komen. De penningmeester zal een opzet maken om in het huishoudelijk reglement op te nemen.

 

 

ALV
PM

9.Recreanten

 • Evaluatierondje/terugblik Voluit Buiten

Het was een zeer geslaagd toernooi.
Er is een overzicht voor de penningmeester gemaakt door de organisatoren van dit toernooi. Er zal nog bij de gebiedsregisseur van de BUCH gemeente subsidie worden opgevraagd door de organisatie.
Voor volgend jaar mogelijk eerder de informatie sturen? En meer hulp op de dag zelf.
De organisatie gaat het toernooi ook volgend jaar organiseren.

 

 

AB

10.Rondvraag

 • Leuke start nieuw seizoen?

Aftrap van het nieuwe seizoen tijdens de eerste training. De VVZ zal hierover nadenken.

 • Materiaal?

VZ: wat is de staat van het materiaal in De Zien? Er zal overleg plaats vinden tussen de VZ/VVZ, de materiaalbeheerder en de beheerder van De Zien.

 • Boekhoudprogramma?

Penningmeester: is de aanschaf van een boekhoudprogramma mogelijk? Dit ter vervanging van de “mappen”. Via de Nevobo zijn er verschillende boekhoudprogramma’s beschikbaar. De penningmeester gaat de verschillen uitzoeken voor de volgende vergadering.

 • Grote clubactie

Er wordt besloten hier niet aan deel te nemen.

 • Lustrumfeest

De VZ zal contact zoeken met de feestcommissie over de stand van zaken.

 

 

VZ/VVZ

 

PM

 

 

 

VZ

Afsluiting met nieuwe datum volgende ABV:
Woensdag 5 september 19.30 bij de secretaris.

 

PM lijst

 • Staat van het materiaal in De Zien.
 • Boekhoudprogramma
 • Update commissie lustrum

 

Mee naar ALV

 • Gedragscode opnemen in het huishoudelijk reglement
 • Wijziging data innen contributie en regels omtrent terugvragen contributiegeld

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

#3

Datum: 03-04-2018
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Vicevoorzitter

Aanwezig: Voorzitter, Vicevoorzitter, Technische commissie, Algemeen bestuurslid, Secretaris en Penningmeester

Afwezig:

Agendapunten

Actie

1.Welkom
VZ opent de vergadering.

 

2.Vaststellen agenda
Agenda wordt vastgesteld met toevoeging terugkoppeling trainersoverleg en extra zaalhuur bij punt 8.

 

3.Notulen 07-03-2018
Notulen worden goedgekeurd en zullen verstuurd worden voor de website, evenals die van 16-01-2018.

 

Secretaris

4.Mededelingen en actielijst

 • Lopende acties: melding Nevobo en website Voluit.

Nog geen melding richting de Nevobo betreffende de competitie indelingen kunnen doen vanwege het uitblijven van een regiovergadering.
Aanpassen website; hier wordt nog een afspraak voor gemaakt. De VZ had lijst gemaakt van punten waar de website aan moet voldoen is. Deze lijst zal verstuurd worden aan de website makers.

 • Rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport.

Er wordt besloten dat in het huishoudelijk regelement van de vereniging een verwijzing naar de vertrouwenspersoon van de bond wordt opgenomen. Voluit stelt zelf geen vertrouwenspersoon aan. De VVZ neemt dit op zich.

 • Koningspelen.

De VZ heeft een mail verstuurd naar de basisscholen of er interesse is om samen de Koningspelen vorm te geven. De Wissel heeft aangegeven hier belangstelling voor te hebben. De VVZ zal binnen de vereniging vragen wie hier invulling aan wil geven.

 • Privacy wet AVG

De Penningmeester heeft het een en ander uitgezocht: via de Nevobo kan er een stappenplan worden ingevuld. Besluit: benaderen de gebiedsregisseur van de gemeente Uitgeest, indien reactie langer dan 1 week duurt, dan schrijft de vereniging zich in voor de Nevobo cursus.

 • Budget feestcommissie

Budget wordt vastgesteld: dit is een richtlijn die aan de commissie wordt doorgegeven.

 • Voluit Buiten Toernooi

De organisatie heeft de gebiedsregisseur gesproken voor een vergoeding vanuit de gemeente. Ook met de buurtsportcoach is contact geweest. Zij kan actief andere verenigingen benaderen. Het inschrijfgeld is 25 euro per team. Er wordt een pamflet via de VZ gemaakt en de aanmelding kan via de website. De VZ gaat wedstrijdsecretariaat vragen de aanmelding in orde te maken.
Er wordt nog gekeken naar het prijzenpakket, mogelijk via sponsoren.
Geluid en muziek is geregeld. EHBO wordt ook nog geregeld.
De Uitgeester gaat ook nog benaderd worden voor PR.

 

VZ/VVZ

 

VZ

 

VVZ

 

VVZ

 

 

Penningmeester

 

VZ

 

 

VZ

Algemeen
Bestuurslid

5.Ingekomen stukken

 • 16 april 2018 Bijeenkomst deskundigheidsbevordering Aangepast sporten

Vanuit de vereniging geen belangstelling gezien de agenda.

 • 24 mei 2018 Mega sportdag sporthal de Zien en zwembad de Zien

TC gaat naar mogelijkheden kijken om als vereniging deel te nemen.

 

 

 

TC

6.Jeugd
Geen bijzonderheden.

 

7.Technische commissie

 • Licentie samenwerkingsverband heren 1 Voluit en heren 1 Jonas

Er is een overleg geweest betreffende het eventueel overhevelen van de licentie van Voluit naar Jonas. De TC heeft contact gezocht met de Nevobo voor meer informatie. Afhankelijk van deze informatie worden er stappen ondernomen. Actie ligt bij de TC.

 • Trainersoverleg.

Alle trainers willen volgend jaar doorgaan. Helaas is er nog steeds geen trainer voor H2.
Er is een voorstel vanuit een trainer gekomen om bij D1 en D2 tot een mix te komen. Vanuit bestuur: mix voor de trainingen te doen voor volgend seizoen. De TC gaat dit terugkoppelen.

 • Teamindeling is op H1 na in orde.

 

 

 

TC

 

 

TC

8.Penningmeester
De recreanten trainen in de maand mei door in De Meet. Sleutel is geregeld via Algemeen Bestuurslid.

 

9.Recreanten
Geen bijzonderheden.
Eind mei doorgeven aan TC of trainen in mei ook voor 2019 geregeld moet worden.

 

Algemeen
Bestuurslid

10.Rondvraag
Penningmeester: Rabofietsdag is zondag 10 juni. Penningmeester gaat de vereniging aanmelden. De VVZ gaat de PR regelen voor deze dag.

 

Penningmeester
VVZ

Afsluiting met nieuwe datum volgende ABV:
#4 Woensdag 13 juni 2018 bij de Penningmeester.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

#2

 

Datum: 07-03-2018
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Algemeen bestuurslid

 

Aanwezig: voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, technische commissie en algemeen bestuurslid
Afwezig: secretaris en technische commissie.

Agendapunten

Actie

Welkom
VZ opent de vergadering.

 

Vaststellen agenda
De TC voegt een agendapunt over heren 1 toe.

 

Notulen
De notulen van 16-01-2018 wordt onveranderd vastgesteld.

 

Mededelingen en actielijst

Klacht Nevobo regio indeling:
VZ/VZZ hebben gesproken met het wedstrijdsecretariaat. Het advies is een melding vanuit het bestuur te maken op een regiovergadering.

Feestcommissie Voluit 50 jaar:
Er is een commissie samengesteld van drie dames.

Website Voluit:
VZ/VVZ hebben gesproken met de webbeheerder waarbij akkoord is ontstaan over het vernieuwen van de website. VZ/VVZ zullen 22-03-2018 de webbeheerder en een lid van heren 1 bij elkaar brengen waarna zij dit verder oppakken. Tijdens de vergadering is als eerste opzet nagedacht over waar de website aan moet voldoen.

Stratenvolleybal:
De commissie is volop bezig met de organisatie. De nieuwe naam van het toernooi wordt: Voluit Buiten. Het toernooi zal gaan plaatsvinden (bij genoeg aanmeldingen) op 02-06-2018. De commissie vraagt om contactgegevens richting de gemeente.

Trainersvergoeding:
De trainersvergoedingen zijn besproken en akkoord. Ondersteunende trainers ontvangen een VVV-bon aan het einde van het seizoen.

Rapport seksuele intimidatie en misbruik in de sport:
VVZ is in het bezit van een rapport. Het rapport is bij de VVZ op te vragen om in zijn geheel door te kunnen lezen. Op de volgende bestuursvergadering zullen we terugkomen op de aanbevelingen vanuit het rapport.

 

 

VZ/VZZ gaan een melding maken.

 

 

VZ/VVZ gaan 22-10-2018 in gesprek.
Bestuur levert input voor die tijd.

 

VZ stuurt contactgegevens gemeente naar de commissie.

 

 

 

VVZ stuurt de aanbevelingen vanuit het rapport door aan de bestuursleden.

Ingekomen stukken

Koningsspelen 2018:
Er is een e-mail binnengekomen over de koningsspelen van 2018 met de vraag of wij daar als sportvereniging een bijdrage aan willen leveren.
VVZ stelt voor vraag en aanbod af te stemmen met de basisscholen.

Privacy wet AVG:
Vanaf 25-05-2018 is de wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van toepassing. Betrokkenen bij de vereniging zullen sterkere privacy rechten krijgen waarop de vereniging beleid moet maken.
De penningmeester maakt concreet wat de AVG voor ons als sportvereniging gaat betekenen en wat actiepunten zijn.
Jeugd
Geen bijzonderheden.

 

 

VVZ neemt contact op met de basisscholen uit de gemeente.

Penningmeester

Technische commissie

VT2 trainer cursus:
Op dit moment heeft niemand zich aangemeld.

Samenwerking Voluit Heren 1 met Jonas:
Voluit kijkt terug op een positieve samenwerking en hoopt op een voortzetting hiervan. Er volgt nog een reactie van Jonas.
De TC is gevraagd om een mening te geven over de Voluit leden op een Jonas licentie te laten spelen. Het bestuur heeft hierover enkele vragen gesteld die worden meegenomen door de TC.

 

 

 

TC

Penningmeester
De contributies zijn geïnd.
De feestcommissie Voluit 50 jaar heeft budgetinformatie opgevraagd. De Penningmeester gaat dit uitzoeken. 

 

Penningmeester

Recreanten
De vraag wordt gesteld of er in de maand mei 2018 doorgetraind mag worden. De TC gaat de mogelijkheden onderzoeken.

 

TC

Rondvraag
Geen vragen.

 

Afsluiting
Datum voor de nieuwe ABV: 03-04-2018

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

# 1

Datum: 16-01-2018
Tijd: 19.30-21.00 uur
Plaats: Voorzitter

Aanwezig:  Voorzitter, Vicevoorzitter, Penningmeester, Technische commissie, secretaris en algemeen bestuurslid.

Afwezig: 


Agendapunten

Actie

1.Welkom
VZ opent de vergadering, met een hartelijk welkom voor ons nieuw algemeen bestuurslid.

 

2.Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

3. Notulen:
- ABV 07-11-2017
De notulen worden onveranderd vastgesteld.
- ALV 07-12-2017
Met kleine aanpassingen worden deze concept notulen vastgesteld.

 

4. Mededelingen en actielijst
- Klacht Nevobo regio indeling
Er is nog geen overleg tussen de VZ en VVZ met het wedstrijdsecretariaat hierover geweest hoe we als bestuur van de vereniging met de NEVOBO in contact kunnen komen om ons bezwaar over de indeling kenbaar te maken. Dit gaat gepland worden.
- Kleding / sponsoring 
Er is contact met een andere kledingleverancier. Dirk Zwager gaat benaderd worden of er nog interesse is als sponsor voor de vereniging.
- Scheidsrechters licentie
Alle competitie spelende leden boven de 18 jaar zonder licentie zijn benaderd door de VZ en VVZ om contact op te nemen met het wedstrijdsecretariaat voor het behalen van de licentie.
- Feestcommissie i.v.m. 45 jarig bestaan 2019
Er zal een mail naar de leden worden gestuurd met de vraag om een feestcommissie te gaan vormen.
- Stratenvolleybal toernooi
Ab Pepping, Bert Wubbels en Jan Bos zijn tijdens de nieuwjaarsreceptie gestart als nieuwe  commissie voor het Stratenvolleybal toernooi.

 

 

VZ

VZ

 

 

 

VZ

5. Ingekomen stukken
- Website Voluit
Vernieuwing van de website is wenselijk. VZ en VVZ gaan dit met huidige websitebeheerder bespreken.
- VT2 trainer cursus van NEVOBO
 Er start binnenkort een VT2 trainers cursus. We gaan de cursus aan de huidige trainers en overige  leden aanbieden. De TC stelt een mail op, in samenspraak met de VZ, en zal deze versturen naar de leden.

 

VZ

 

TC VZ

6. Jeugd
Er bestaat onduidelijkheid of de nieuwe leden die meetrainen bij dames 2 zich al hebben aangemeld? Dit is nog niet gedaan. De VZ gaat deze leden melden dat zij zich bij de ledenadministratie moeten aanmelden.

 

VZ

7. Technische commissie
De overdracht naar de nieuwe TC is afgehandeld. In maart staat een bijeenkomst met de aanvoerders gepland en dan daarna de bijeenkomst met de trainers.

 

8. Penningmeester
De overdracht is geweest. Overschrijving bij de Rabobank moet nog. Hiervoor is de uitschrijving en inschrijving bij de KVK nodig. Dit is in gang gezet door de secretaris.

 

9. Recreanten
- Het terugvragen van contributiekosten kan bij de penningmeester.
- Is er een maximum voor het aantal recreanten? In principe niet, iedereen is welkom en bij problemen moeten we als vereniging naar oplossingen zoeken.

 

10. Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

11. Afsluiting
Datum volgende vergadering:
Dinsdag 6 maart 19.30 bij algemeen bestuurslid.

 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene bestuursvergadering

#7

Datum: 07-11-2017
Tijd: 19.30 – 21.00 uur
Plaats: Technische commissie

 

Aanwezig: Voorzitter, Vicevoorzitter, Penningmeester, Technische commissie en secretaris.

Afwezig: lid van de TC (EB)

Agendapunten

Actie

 • Welkom

De VVZ opent om 19.30 de vergadering.

 

 • Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

 • Notulen laatste bestuursvergadering 05-09-2017

De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

 

 • Mededelingen en actielijst
 • Sponsors benaderen (PM)

De PM heeft sponsoren benaderd. Twee bedrijven hebben geld gedoneerd aan de vereniging. Een bedrijf heeft de shirts voor H1 gesponsord. Dirk Zwager is niet benaderd, dit is mogelijk een optie indien we als vereniging tenues nodig hebben. Op PM lijst.

 • Vit en fitaal project (PM)

Dit is aanstaande donderdag 9 november. Er hebben zich 10-12 personen aangemeld. De buurtsportcoach komt ook, zij neemt een stagiaire mee. De PM gaat email adressen van geïnteresseerden vragen zodat de vereniging ze actief kan benaderen.

 • Teambeschrijving op de website (VZ)

Alleen D3 heeft een reactie gestuurd. De VZ gaat de overige teams nogmaals benaderen.

 • Klacht Nevobo regio indeling (VZ)

Er is nog geen klacht ingediend. Het punt komt in de volgende vergadering aan de orde.

 

 

 

 

 

PM

 

VZ

 • Ingekomen stukken
 • Jaarstukken ALV.

Secretariaat: naam toekomstige PM corrigeren en datum buitengewone ALV toevoegen.
Technische commissie: Akkoord.
Penningmeester: nog kleine aanpassingen. De PM gaat de stukken aanpassen en opsturen naar VZ. VZ verzorgt de verspreiding voor de ALV.
De PM heeft ruimte in De Vrijburg voor ALV geregeld.
Notulen ALV 2016-2017: aanpassing bij punt 5 en 9 en dan verzenden naar VZ.
Besluit wordt genomen om de volgende keer de concept notulen in de eerstvolgende ABV te bespreken.

 

Sec

 

PM
VZ

Sec

 

 • Jeugd
 • Clinic sportspektakel

De VVZ was aanwezig. Zij heeft een flyer meegegeven aan de deelnemers met informatie hoe ze zich kunnen aanmelden. Helaas kon er geen tijdstip voor een eventuele training aan de deelnemers worden doorgegeven. Tot nu toe zijn er nog geen reacties binnengekomen.

 • Mogelijkheid tot doorgeven trainingstijd voor toekomstige jeugd.

Is er een mogelijkheid om een tijdstip en dag te reserveren voor de jeugd voor seizoen 2018-2019? Reserveringen worden in april 2018 gedaan door de TC voor het volgende seizoen. Dit dan ook weer bespreken.

 

 • Stratenvolleybal
 • Wat zijn de mogelijkheden voor aankomend jaar?

Het Stratenvolleybal toernooi zal in de ALV worden besproken. De VZ gaat Wim Brugman benaderen wat de organisatie van dit toernooi precies inhoudt.
Er wordt nog nagedacht en gediscussieerd over de mogelijkheden voor een ander moment, andere naam, andere opzet.
Ook wordt gesproken over het benaderen van bedrijven voor toernooien.

 

VZ

 • Rondvraag

VZ: zijn er nog vacatures voor het bestuur? De vereniging zoekt een algemeen lid. Dit zal op de ALV gemeld worden.

 

VZ

 • Afsluiting

Datum volgende vergadering: dinsdag 16 januari 2018 bij de VZ.

 

 • PM

PM: benaderen Dirk Zwager indien kleding nodig is.
PM: navragen reclameborden bij De Zien.
Allen: jeugdleden die we doorsturen naar andere verenigingen, gegevens bewaren om ze actief te benaderen.
VZ: klacht mbt indeling regio.
Allen: aan het eind van het seizoen bijhouden reden van opgave van leden.
Allen: feestcommissie ivm 45 jarig bestaan vereniging in 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

# 6

 05-09-2017

 

Aanwezig: voorzitter, vicevoorzitter, penningmeester, technische commissie, secretaris, Buurtsportcoach Uitgeest

Afwezig:

Agendapunt

Actie

 • Welkom

Speciaal welkom voor Marga Duinmaijer, beoogd lid Technische Commissie en Susanne Koning, beoogd penningmeester.

 

 • Vaststellen agenda

De volgende agendapunten worden toegevoegd aan de agenda:

 • Indeling fluiten

Als bestuur blijven we bij het huidige beleid: iedereen indelen voor het fluiten en dit dan ook voor iedereen vanaf 18 jaar verplicht stellen. De VZ zal met dhr Duinmaijer in overleg gaan hoe dit aan te pakken.

 • Aangepast sporten

Het is onbekend wat dit betekent voor de vereniging. Chantal gaat dit voor ons uitzoeken.

 • Buurtsportcoach

Chantal Thomas is sinds juni gestart als buurtsportcoach in Uitgeest. Het doel is om zoveel mogelijk inwoners van Uitgeest aan het bewegen te krijgen. Chantal probeert hierbij de verbinding te zijn tussen verenigingen en inwoners, waarbij het soms kan gaan om het werven van leden of gaan wandelen met ouderen.
Op dit moment is er het project Fit en Vitaal: 8 weken lang  diverse sportactiviteiten voor 60  plussers. De vraag aan Voluit is of wij als vereniging 1 maal een soort volleybaltraining voor 10-15 deelnemers kan en wil aanbieden? De
PM gaat haar team vragen of zij deze training willen geven.
Daarnaast begeleidt Chantal de Nationale Sportweek. Voluit heeft zich als vereniging hiervoor aangemeld en heeft trainingen hiervoor opengesteld. Onbekend hoeveel deelnemers we kunnen verwachten. VVZ gaat trainers berichten dat zij maandag extra mensen kunnen verwachten.
Andere projecten waaraan Voluit zou kunnen deelnemen:
Project bij de Wissel: 1 maal per maand buitenschoolse activiteiten aanbieden?
In de herfstvakantie: Sportspektakel 23 oktober, leeftijd 6 t/m 12 jaar, clinic voor schoolkinderen? VVZ gaat dit uitzoeken.
Chantal zal ons op de hoogte houden van dit soort projecten via mail aan VZ.

 • Sponsoring en Stratenvolleybaltoernooi

Hoe om te gaan met het Stratenvolleybaltoernooi nu H1 dit niet meer gaat organiseren? Het is ook een belangrijke financiële injectie voor de vereniging. Mogelijk kunnen we Wim Brugman benaderen hoe dit aan te pakken. Meenemen naar volgende vergadering.
Sponsoring:  de PM gaat sponsors benaderen met vraag voor financiële bijdrage als sponsor.

 

 

 

VZ

 

 

 

 

 

PM

 

VVZ

 

VVZ

 

 

 

PM

 • Mededelingen

Geen mededelingen.

 

 • Ingekomen stukken
 • Jeugdsportfonds

Er is een uitnodiging voor een informatieavond ontvangen. We besluiten om hier niet naar toe te gaan. Wel goed idee om de informatie hierover op de site te plaatsen?
De VZ zal de aanvoerders benaderen voor stukje op website.

 • Expeditie Robinson

De VZ en VVZ zijn naar de informatieavond geweest. Er is besloten om hier als vereniging niet aan deel te nemen.

 

 

VVZ

5  Notulen laatste bestuursvergadering
De notulen van 28062017 worden goedgekeurd.

 

6  Jeugd
Er lopen een aantal projecten, zie punt Buurtsportcoach, om als vereniging de mogelijkheden om met een jeugdteam te starten te vergroten.

 

7  Technische commissie
D3: is erg ontevreden over de indeling voor wat betreft de afstanden die er afgelegd moeten worden voor de uitwedstrijden. Wat kunnen we als vereniging voor signaal geven naar de NEVOBO over de indeling? VZ en VVZ gaan dit verder uitzoeken.
H2: er zijn 2 dames van de recreanten als aanvulling bij het team gekomen. Inmiddels hebben er ook nog 2 nieuwe heren meegetraind. De TC gaat deze 2 heren contacten over de ervaringen van de training(en), evenals de 2 dames en H2 zelf.

 

 

VZ en VVZ

TC

8  Penningmeester

 • De jaarafsluiting gaat de PM samen doen met de beoogd PM zodat er een goede overdracht kan plaatsvinden.
 • Er is een vraag van de 2 dames recreanten gekomen die dit jaar in H2 gaan spelen over de wijziging van de contributie. De PM zal de dames een mail over deze wijziging sturen.

 

 

 

PM

9  Recreanten
Geen bijzonderheden

 

10 Rondvraag
Van de rondvraag wordt geen gebruik gemaakt.

 

11 Afsluiting
Alle bestuursleden gaan hun eigen verslagen voor de ALV voor volgende ABV opstellen en naar elkaar toesturen voor de volgende ABV.
Datum ALV: 07122017
De VZ en VVZ zoeken uit welke bestuursleden eventueel herkozen moeten worden op de ALV.
Volgende vergadering: dinsdag 7 november 19.30

 

Allen

 

VZ en
VVZ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algemene Bestuursvergadering

#4

Datum: 28-06-2017
Tijd: 19.30 uur - 21.30
Plaats: Penningmeester   

 

Aanwezig: Voorzitter, Vicevoorzitter, Penningmeester, Technische commissie, Secretaris (Gebiedsregisseur, websitebeheerder)

Afwezig:

 

Agendapunten

Actie

 • Welkom

 

 

 • Vaststellen agenda

De agenda wordt vastgesteld, er vindt een aanpassing in de volgorde plaats.

 

 • Website beveiliging

Aangesloten is de websitebeheerder.
* Op de website staan alleen de algemene email adressen van de bestuursleden en mail gericht aan de bestuursleden wordt automatisch doorgestuurd naar de privé adressen. Wel wordt het eigen adres en telefoonnummer van de websitebeheerder vermeld. Dit is noodzakelijk als wedstrijdsecretaris van de vereniging.
* Is het afschermen van notulen voor alleen de leden van de vereniging noodzakelijk? Het blijkt dat de notulen nauwelijks bekeken worden. De afspraak is dat er geen financiële gegevens op de website geplaatst worden. Ook wordt er een opmerking geplaatst op de website dat leden om financiële inzage kunnen vragen via de websitebeheerder.
* Er is behoefte aan stukjes op website. Het voorstel wordt gedaan dat elk team een stukje schrijft voor bij de teamfoto op de site. De VZ en VVZ gaan dit aan de teams vragen. Een ander idee is dat teams wedstrijdverslagen schrijven en deze verslagen op de site en in De Uitgeester laten plaatsen. Dit zal aan het begin van het seizoen door de VZ aan de teams worden gecommuniceerd.

 

 

 

 

  Websitebeheerder

VZ en VVZ

 VZ

 •  Gebiedsregisseur Y.Groen stelt zich voor

Sinds 1 januari is de gebiedsregisseur in dienst van BUCH, waarbij zij alleen werkt voor de gemeente Uitgeest. Vinden en Verbinden is het motto. Het vinden en verbinden van ideeën en mensen bij de gemeente en de verenigingen en bij de verschillende verenigingen onderling.
Ze is gestart bij de welzijnsinstellingen in Uitgeest en nu sinds het voorjaar bij de sportverenigingen bezig om zich voor te stellen.
De vraag is: Wat leeft er bij Voluit waar de gemeente een rol in kan hebben? Voorbeelden zijn:

 • Het project van de nieuwe sporthal in plaats van De Meet: wat willen de verenigingen in de nieuwe hal?
 • Hoe regel je vergunningen voor bijvoorbeeld een toernooi?
 • Hoe regel je EHBO verplichtingen regelen?
 • Voorlichtingszaken?
 • Hoe kan je als vereniging leden werven?

Bij ideeën vanuit Voluit kan YG ons verder helpen om in contact te komen met de benodigde mensen.
Sponsor mogelijkheden vanuit de gemeente zijn er niet. Meedoen aan NLDOET kan mogelijk wel geld op leveren. Stefan van der Molen ( Stefanvandermolen@debuch.nl ) is contactpersoon bij de gemeente betreffende accommodaties als er vragen zijn over bijvoorbeeld de vloer van De Meet.
De gemeente heeft eventueel mogelijkheden om leden te ondersteunen bij het betalen van de contributie. Dit kan op de website vermeld worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Websitebeheerder

 • Technische commissie
 • Heren 1

Jonas heeft 2 spelers voor H1 en H1 komt daarmee op 7 spelers. Zaken rondom trainingsdag, trainingstijd, tenues en dergelijke moeten nog afgesproken worden.  De intentie is positief en H1 staat dan ook ingeschreven voor de competitie.

 • Heren 2

Door omstandigheden met is H2 met 6 man in plaats van 7. Het merendeel van het team wil niet met 6 man de competitie ingaan. H2 heeft zelf gezocht naar aanvulling, maar dit heeft nog geen resultaten opgeleverd. Ook de zoektocht van de TC is nog zonder resultaat. Mogelijkheden:

 • Oud-leden en recreanten benaderen door websitebeheerder.
 • Daarnaast wordt de NEVOBO benaderd met de vraag hoe strikt de regels zijn voor het uitschrijven.
 • Melden in De Uitgeester en op social media door VZ.
 • Competitie

De inhaalwedstrijden kunnen alleen op maandagavond om 20.45 in De Meet worden gespeeld.
Bij de indeling van de competitie hebben D2 en D3 dezelfde letter, evenals H1, H2 en D2.
Als er 4 teams thuis spelen, dan kunnen er 2 wedstrijden om 20:00 uur en 2 wedstrijden om 21:45 uur worden ingedeeld. Als er 5 teams thuis spelen, dan spelen we 3 wedstrijden om 20:00 uur en 2 wedstrijden om 21:45 uur. De consequentie kan zijn dat een team moet fluiten terwijl ze deze avond geen wedstrijd hebben.

 

 

 

 

 

 

Websitebeheerder

Websitebeheerder
VZ

 

 • Notulen laatste bestuursvergadering 19.04.2017

De notulen worden goedgekeurd.

 

 

 • Mededelingen en actielijst
 • Inventarisatie kleding en sponsoring

Er komt nog een rekening voor kleding. Deze gaat naar de penningmeester.

 • Zomersportactiviteiten zondag 17 september.

Gaan we meedoen als vereniging? De VZ en VVZ gaan 10 juli naar de informatie avond. Daarna volgt een beslissing.

 

 

VZ en VVZ

 • Ingekomen stukken
 • Aangepast sporten – Buurtsportcoach Uitgeest A. van Baar,

Punt gaat mee naar volgende vergadering.

 • HAJRAA Binnentoernooi 9 september.

Hierop wordt nu geen actie ondernomen.

 

 

      9. Jeugd

 • Werving clinic koningsdag en sport en cultuur impuls.

De clinic is goed verlopen. Het is belangrijk om te onthouden dat de ouders een trainingsdag en tijd willen weten voor ze hun kind opgeven. Daarbij is het nodig dat er minimaal 6 kinderen tegelijk moeten starten. Informeren naar mogelijkheden voor trainingstijd voor een jeugdteam.

 

 

 

??

 • Penningmeester
 • Rabofietsdag

Er is een klein bedrag opgehaald voor de vereniging.

 

 

 • Recreanten
 • Stand van zaken rondom verzoek recreanten tot langer trainen

De schoolvakanties zijn ook ingehuurd om te trainen, voor alle teams.
De wens om de maanden mei en juni ook te trainen is nog niet duidelijk. TC gaat dit navragen.

 

 

TC

 • Rondvraag

VZ:  sponsoring en Stratenvolleybal op agenda voor de volgende keer.
TC:  Er is verzoek binnengekomen om bericht te geven dat het Stratenvolleybal toernooi niet doorgaat.  De VZ gaat H1 benaderen dat zij de teams die normaal meedoen hierover gaan informeren.

 

 

VZ

 • Afsluiting

Volgende vergadering dinsdag 5 september 19.30 bij VVZ.

 

 • Agendapunten volgende vergadering
 • indeling fluiten, voorstel iedereen indelen?
 • sponsoring en Stratenvolleybal
 • aangepast sporten – Buurtsportcoach Uitgeest A. van Baar

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

#3

 

Datum: 19-04-2017
Tijd: 19.30 uur
Plaats: Voorzitter  

 

Aanwezig: Voorzitter, Vice-voorzitter, Penningmeester, Technische commissie

Afwezig: Notulist (Vice-voorzitter notuleert)

Agendapunten

Actie

 

 • Welkom

Voorzitter heet ons om 19.40 uur welkom.

 

 

 • Vaststellen agenda

 

 

 • Notulen laatste bestuursvergadering 09.03.2017
 • Het nummer van de notulen moet #2 zijn.
 • Penningmeester heeft de Kvk geregeld, niet voorzitter

 

 

 • Mededelingen en actielijst
 • Sport en cultuur impuls gemeente

Er is een folder rondgestuurd door de gemeente waarin TC een stukje heeft geschreven. Er zijn al een aantal aanmeldingen binnen. Robin heeft contact hierover met de gemeente.

 • Sponsering en inventarisatie kleding

Voorzitter heeft gemaild met contactpersoon. In 2013 zijn de laatste sponseringen geweest en hierna is er geen contact meer geweest. Er is nog veel extra materiaal, materiaalbeheer inventariseert wat er nodig is bij de aanvoerders.

 • Recreanten toetreden als algemeen bestuurslid

Geen van de recreanten wil deelnemen aan het bestuur.

 • Zomersportactiviteiten e-mail beantwoorden

Vice-voorzitter heeft hierover contact met A. van Baar. Interesse is aangegeven. Er moet nog een voorstel komen voor de invulling.

 • Beveiliging website Voluit

Er moet rekening gehouden worden met persoonlijke informatie in verslagen. Hoe kan het deel van de verslagen beveiligd worden?

 • Officiële afhandeling voorzitter (e-mail, KvK, Rabobank)

Penningmeester heeft dit geregeld.

 • Contact zaalvoetbal na klacht recreanten

Er is mailcontact geweest met de voorzitter zaalvoetbal die dit heeft opgepakt met de leden van de vereniging.

 

 

a)TC

 

b)Voorzitter - materiaalbeheer

 

 

d)Vice-voorzitter

 

 

f)Voorzitter

 

 

 

 

 

 • Ingekomen stukken
 • E-mail: Y.Groen gebiedsregisseur vraagt om contact met onze vereniging.

Uitnodigen voor het mixtoernooi. Daarnaast navragen wat haar rol is en wat zij voor ons kan betekenen.

 • Uitnodiging bestuursdag Nevobo 20 mei

Geen interesse vanuit bestuur.

 

a)Vice voorzitter

 

 • Jeugd

Er komt een cliniq voor de binnenmeerschool gegeven door een lid van de vereniging. We proberen nieuwe leden te werven door contact te houden met de school en kinderen te benaderen via nieuwsbrief van de scholen na de cliniq.

 

a)TC

 

 • Technische commissie
 • Teamsamenstelling

H1 is in overleg met Clam Dycke voor een combinatieteam. Er is nog geen besluit genomen. Na vrijdag 21 april is er contact met de TC over het besluit. H2 start het seizoen met 6 (7) man. Voor de damesteams wordt een mail rondgestuurd met de voorlopige teamsamenstelling. We gaan van 4 naar 3 damesteams.

 

a)TC

 

 • Penningmeester
 • 11 juni is er rabo fietsdag. Penningmeester organiseert dit.
 • Trainers hebben een vergoeding gekregen.

 

a)Penningmeester

 

 • Recreanten
 • Verloop verzoek recreanten tot langer trainen (kosten, recreanten competitie Heiloo, terugkoppeling)

De zaal is beschikbaar in de schoolvakanties voor komend seizoen 2017-2018. Na 1 mei is de Zien niet mogelijk ivm te hoge kosten. Bij genoeg animo is het mogelijk om de Meet mee te nemen in de begroting. Nagevraagd moet worden hoeveel animo er is en voor welke maanden.

 

a)TC

 

 • Rondvraag
 • Digitaal wedstrijdformulier wordt ingevoerd door wedstrijdsecretariaat. Er komt een mail naar de aanvoerders en TC leden voor instructie.
 • Actiever op facebook.
 • Komt het Stratenvolleybaltoernooi nog? TC vraagt na.

 

 

 

b)Vice voorzitter
c)TC

 

 • Afsluiting

Datum volgende vergadering: 28 juni 2017

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslagen V.V.Voluit 2015-2016

Jaarverslag Technische commissie

Start van het seizoen
Voluit heeft al een aantal jaren te kampen met een teruglopend ledenaantal. Om meer leden te werven zijn verschillende acties ondernomen, namelijk: een oproep op de Voluit website en Facebook pagina, huis aan huis flyers en een oproep in de krant. Dit heeft een aantal aanmeldingen opgeleverd, maar dat waren minder aanmeldingen dan gehoopt. Gelukkig is het tekort aan spelers voor de bestaande teams voor begin van het seizoen opgelost.

Er zijn uiteindelijk een gelijk aantal teams ingeschreven. Het seizoen werd dus gestart met 4 damesteams, 2 herenteams en 1 jeugdteam.

De teams hebben allemaal dezelfde trainer als vorig jaar. Helaas is er voor Heren 2 nog steeds geen trainer gevonden, ondanks diverse inspanningen.

De TC is verder in samenwerking met het wedstrijdsecretariaat druk geweest om het wedstrijdschema van de NeVoBo te controleren, het inplannen van onderlinge wedstrijden en het inhuren van de zalen. 

Verloop seizoen

 

Resultaten seizoen
Dames 4 heeft een goed seizoen gedraaid. Zij zijn kampioen geworden en promoveren naar de tweede klasse. Dit betekent dat er volgend seizoen drie dames teams in de 2de klasse zullen spelen. Dames 4 zal in het volgende seizoen daarom ook Dames 3 worden genoemd. De overige teams blijven in dezelfde klasse spelen.Daarnaast is ook het jeugdteam kampioen geworden. Zij zullen dan ook in een hogere competitie worden ingedeeld.

Verslag Jeugd - Seizoen 2015-2016

Gedurende het seizoen 2015-2016 heeft de jeugd wederom het kampioenschap bemachtigd, getraind door Paul Baltus en Kees Wevers, en gecoached door Hedwig Theunissen. Dit gebeurde in Meisjes B 2e klasse competitie waarvoor wederom dispensatie was aangevraagd voor de twee mannelijke spelers van het Voluit team. Voor het seizoen 2016-2017 staart Voluit MB1 ingeschreven in de Meisjes B 1e Klasse competitie, een klasse hoger dan voorgaande jaren naar aanleiding van tweemaal kampioenschap in de 2e klasse.

In de Algemene Ledenvergadering van november 2015 is door Paul Baltus aangegeven dat de jeugd op dat moment te weinig aansluiting had met de rest van de vereniging, zeker gezien het feit dat de jeugdleden binnen afzienbare tijd in de volwassenen-competitie zullen gaan spelen. Hoewel er veel begrip was voor deze situatie, is er tijdens de vergadering geen oplossing gevonden voor deze situatie.

Gedurende de rest van het seizoen is duidelijk geworden dat de aansluiting niet in de competitie-avonden tot stand kon worden gebracht gezien de beschikbaarheid van de zaal en de Nevobo richtlijnen voor het inplannen van jeugdwedstrijden. In overleg met de jeugdleden is wel besloten dat zij richting het einde van het seizoen enkele malen met de dames- en herenteams mee gingen trainen om dit in het volgende seizoen voort te zetten.

Aan het einde van het seizoen heeft Paul Baltus aangegeven geen vaste training meer te kunnen verzorgen in het seizoen 2016-2017. Tijdens de zomerstop is overeengekomen dat:

 1. de jeugd afwisselend om de week een teamtraining heeft of meetraint met de dames- en herenteams, resp. D2, D3 en H1;
 2. de teamtraining wordt verzorgd door Adrie de Nijs;
 3. het meetrainen met de damesteams gezien de grote aantallen wordt ondersteund door Adrie naast de vaste trainers van de dames, Theo van Lammeren en Nico Groen;
 4. de teamtraining van de jeugd zal plaatsvinden op maandagavond in de Zien 19.00-20.30 op het veld dat voorheen door D1 werd gebruikt, zodat ook op deze manier meer aansluiting met de vereniging wordt gecreëerd.
 5. indien nodig Paul Baltus beschikbaar is om bij te springen bij de verschillende trainingen als aanvulling of vervanging van Adrie.

Na een opstartfase aan het begin van het seizoen heeft deze regeling sinds de herfstvakantie vaste vorm gekregen.

Secretariaat

In seizoen 2015-2016 heeft het bestuur 8 algemene bestuursvergaderingen gehouden.
De leden kunnen de goedgekeurde notulen lezen op de website. Leden kunnen reacties of te bespreken punten inbrengen bij het secretariaat.

Samenstelling bestuur 2015-2016
Brenda Schouw treedt af als secretaris tijdens de ALV, zij wordt opgevolgd door Brenda Burger.
Evelien Bleijendaal is sinds januari 2016 gestart als algemeen bestuurslid.

 

Ledenadministratie

Op 1 oktober 2015 had Voluit 89 leden.
In het seizoen 2015/2016 hebben zich 12  leden afgemeld en hebben  8 nieuwe leden zich aangemeld. Van de vertrekkende leden waren er  8 volwassen competitiespelers,  3 recreanten, 0 jeugdspeler en 1 volgde alleen de trainingen. De nieuwe leden zijn  2 competitiespelers, 5 recreant , 0 jeugdspelers en 2 volgen alleen de trainingen.
Op 1 oktober 2016 had Voluit 85 leden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering V.V.Voluit
Uitgeest, 26 november 2015, 19.00 uur

Bestuur: Lisa van der Kolk (voorzitter), Yvonne Pronk, Christel Tromp, Robin van der Kolk, Marieke Gaus en Brenda Schouw (notulist)
Aanwezige leden: Hedwig Theunissen, Monique Prins, John Burger, Brenda Burger, Anita van der Veen, Theo van Lammeren, Nico Groen, Harry  Lamers, Marlies Roemer, Adrie de Nijs, Sjanie de Nijs, Annet Rodenburg, Michel Pepping, Ab Pepping, Pim Brugman, Tom Brugman, Anneke Gooijer, Paul Baltus, Wim Brugman, Paul Brugman, Ronald Steltenpool, Bert Wubbels, Jan Bos, Eveliene Bleijendaal.
Afwezige leden met afbericht: niet ontvangen
Welkom
Vergadering wordt om 19.00 uur geopend en de aanwezige leden worden welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
- Nieuwjaarsreceptie V.V.Voluit op 3 januari 2016 van 15.00 – 17.30 uur in het bijgebouw van zwembad De Zien.

Ingekomen Stukken
GEEN

Notulen Algemene Ledenvergadering 27-11-2014
Er zijn een aantal verbeterpunten aangedragen vanuit het bestuur. Deze zullen verwerkt worden. Daarna worden de notulen op de website van Voluit geplaatst.
Jeugd
De jeugdleden van Voluit zijn (volgend seizoen) in de leeftijdscategorie van 14 t/m 16 jaar. De huidige trainer van dit team, Paul Baltus, is bang dat dit team uiteen kan gaan vallen daar zij het gevoel kunnen krijgen dat zij worden buitengesloten van de vereniging . Ze hebben op dit moment namelijk geen ‘clubgevoel’. Hun  trainingstijd en competitie valt buiten de reguliere trainingstijden en competitietijden van de senioren waardoor contact en herkenning van overige leden uitblijven. Paul Baltus wil dit niet laten gebeuren en stelt voor om de jeugdleden op bijvoorbeeld de extra vrijdagavond mee te laten trainen, of om hen mee te laten trainen op de maandagavond in de Zien, dat zij competitie gaan spelen op de donderdagavond. Alles om de aansluiting bij de club te behouden en te verbeteren. Het bestuur zal dit actiepunt meenemen naar de reguliere bestuursvergadering.
Goedkeuring Jaarverslagen
- Technische Commissie; Geen bijzonderheden
- Secretaris/Ledenadministratie; Geen bijzonderheden
- Recreanten; Geen bijzonderheden
- Jeugd; Geen bijzonderheden
- Penningmeester; De kascommissie bestond dit jaar uit Ab Pepping en Tiny Timmer. Zij hebben de stukken van de penningmeester correct bevonden. Yvonne vertelt in het kort dat de vereniging ten opzichte van vorig jaar minder inkomsten heeft verkregen. Dit betekent kortweg dat de vereniging verlies heeft geleden. Desalniettemin heeft de vereniging vooralsnog voldoende reserves, en zal de stimuleringsbijdrage die vanuit de bond is opgelegd, een bijdrage á €2,50 per lid, niet worden doorgevoerd naar de leden. Echter geeft Yvonne aan dat dit niet zo kan blijven doorgaan.
Verkiezing kascontrolecommissie
Ab Pepping treedt af. De kascontrolecommissie bestaat volgend seizoen uit Tinny Timmer en Christien Stokman. Er wordt gezocht naar een nieuw reservelid voor seizoen 2016-2017. Marlies Roemer meldt zich hiervoor aan. 
Verkiezing Bestuur
- Robin van der Kolk stelt zich beschikbaar als TC-lid. Echter volgens de statuten is zij direct verkiesbaar. Na stemming is zij aangenomen als TC-lid.
- Yvonne Pronk is volgens de statuten herkiesbaar als penningmeester. Na stemming is zij nogmaals aangenomen als penningmeester.
- Christel Tromp geeft aan bij de volgende algemene ledenvergadering haar functie als TC-lid neer te leggen. Mede door dat zij lid is geworden van een andere volleybalvereniging.
- Marieke Gaus en Brenda Schouw treden af binnen het bestuur. Lisa bedankt hen voor hun inzet.

Vacatures Bestuur
Binnen het bestuur zijn op dit moment 3 vacatures beschikbaar.
- Vice-Voorzitter
- Algemeen bestuurslid
- Secretaris
En de volgende vacature zal dus volgend seizoen beschikbaar zijn:
- TC-lid
Brenda Burger stelt zich beschikbaar als secretaris. Na stemming is zij aangenomen als secretaris. 
Zij zal Brenda Schouw direct vervangen.
Rondvraag
GEEN
Iedereen wordt bedankt voor zijn of haar komst.
Vergadering wordt gesloten om 19.30 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

# 1

 25-01-2017

 

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Yvonne Pronk,  Evelien Bleijendaal, Angela Groen, Claudia de Gans, Brenda Burger (notulist)

Afwezig: Robin van der Kolk

Agendapunt

Actie

 1. Welkom

Lisa heet iedereen welkom met een speciaal welkom voor Angela Groen en Claudia de Gans. Angela en Claudia hebben aangegeven als duo het voorzitterschap te willen gaan doen.

 

 1. Vaststellen agenda

 De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

 1. Mededelingen
 2. Angela en Claudia gaan samen bepalen wie er voorzitter en wie er vicevoorzitter wordt.
 3. Susanne Koning heeft aangegeven volgend seizoen penningmeester te willen worden, zij zal aan het begin van het nieuwe seizoen samen met Yvonne opstarten. Lisa kan officieel voorzitter blijven tot eind augustus. Het voorstel wordt gedaan om een ALV te houden met het voorzitter- en vicevoorzitterschap als enige agendapunt. Als datum is 2 maart geschikt. Lisa zal dit regelen.

 

 

 

 

Lisa

 1. Ingekomen stukken
 2. Er is vanuit de gemeente een verzoek gedaan voor Sport&Cultuur impuls Uitgeest. Dit is een initiatief om het sporten speciaal voor schoolkinderen te stimuleren. Als de vereniging wil aansluiten moet dit voor 1 februari kenbaar gemaakt worden. Lisa zal navraag doen wat de consequenties zullen zijn voor de vereniging in de vorm van het aanbieden van hoeveel trainingen voor wie?
 3. Christel heeft aangegeven dat er zich een meneer heeft gemeld met belangstelling om te gaan volleyballen. Robin gaat deze meneer benaderen, Lisa zal dit aan Robin doorgeven.

 

 

 

Lisa

 

Lisa

 1. Notulen laatste bestuursvergadering

De notulen van 19 oktober worden goedgekeurd.

 

 1. Jeugd en technische commissie, bespreking van ALV en start teamsamenstelling
 2. Bij de jeugd en D1 is het nog onduidelijk hoe het er volgend jaar uit gaat zien. Hierdoor is het slimmer om nu al te starten met inventariseren bij de teams in plaats van aan het eind van het seizoen. Evelien en Robin gaan eerst bij het jeugdteam inventariseren en daarna bij de overige teams.
 3. Is het een idee om bij de recreanten te vragen of zij mogelijk willen invallen bij H2 als H2 volgend jaar ook in een krappe bezetting spelen?
 4. Paul Baltus gaat de rest van het seizoen H1 training geven nu Lisa vertrekt. Lisa levert Paul trainingen aan.

 

 

 1. Penningmeester
 2. De kostenverdeling danwel betaling met Croonenburg voor D1 loopt.
 3. Het is onduidelijk per wanneer er bij de gemeente een verzoek kan worden gedaan tot minder inhuren van De Meet? Dat kan vanaf begin januari om de week, echter er moeten ook nog thuiswedstrijden gepland worden. Het is niet de moeite om dit in gang te zetten.

 

 1. Recreanten
 2. Geen bijzonderheden vanuit de recreanten.
 3. Angela vraagt zich af of de betrokkenheid vanuit de recreanten voor de vereniging vergroot kan worden? Lisa gaat Ab Pepping vragen of er bij de recreanten iemand is die belangstelling heeft om algemeen bestuurslid te worden.

 

 

 

Lisa

 1. Rondvraag
 2. Sabine vd Veen heeft aangegeven om iets met betrekking tot de jeugd en PR voor de vereniging te willen gaan doen. Lisa zal Sabine mailen met betrekking tot het vraag vanuit de gemeente.
 3. Lisa zal DirkZwagerGroep benaderen in verband met mogelijkheden tot sponsoring.
 4. Is er nog een overdracht van Lisa naar Angela en Claudia nodig? Alle officiele stukken staan op de website, lopende zaken zal Lisa overdragen evenals de overdracht bij de Kamer van Koophandel.

 

 1. Afsluiting

De volgende vergadering is donderdag 9 maart 2017 om 19:30 bij Brenda.

 

 

 

Datum

Openstaand punt

Stand van zaken

25-01-2017

Recreanten vragen in te vallen bij H2 volgend seizoen?

 

Onvoltooid

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algemene Bestuursvergadering

# 8

  19 oktober 2016

 

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Yvonne Pronk, Robin van der Kolk, Brenda Burger (notulist)

Afwezig: Evelien Bleijendaal en Christel Tromp

Agendapunt

Actie

 1. Welkom

Lisa heet iedereen welkom.

 

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

 1. Mededelingen
 2. Nina van Eerden gaat voorlopig bij de jeugd meetrainen.
 3. Lisa zal 24 oktober zelf aan Katinka vragen of zij lid van Voluit gaat worden.
 4. De procedure betreffende nieuwe leden zal door Lisa naar de trainers worden gemaild.
 5. De procedure rondom trainingspakken en wedstrijdtenues zal door Lisa naar de aanvoerders worden gemaild.
 6. Lisa en Robin hebben Nico en Theo gesproken over het meetrainen van de jeugd bij de senioren. Dit zal vanaf 24 oktober conform de afspraak gaan plaatsvinden. Robin zal bij de gemeente navragen of de Meet 1 maal per 2 weken kan worden teruggegeven aan de gemeente. De vraag hoe we als vereniging omgaan met nieuwe, onervaren spelers is nog niet duidelijk.

 

Lisa

Lisa

Lisa

 

Robin

 1. Ingekomen stukken
 2. Evert Bleijendaal is gestopt. Er wordt besloten om daar tijdens de Nieuwjaarsborrel bij stil te staan. Lisa vraagt de datum voor de Nieuwjaarsborrel na bij Nico en Theo & zal Evert hiervoor uitnodigen.
 3. Het bedankje voor Christel zal tijdens de ALV plaatsvinden, Yvonne zal dit regelen.
 4. Er is een uitnodiging van de NEVOBO voor een bijeenkomst voor nieuwe bestuursleden in november. Zowel Brenda als Evelien kunnen niet aanwezig zijn.

 

Lisa

Yvonne

 1. Notulen laatste bestuursvergadering

De notulen worden onveranderd goedgekeurd.

 

 1. Stukken Algemene Leden Vergadering
 2. Notulen 2015. Worden onveranderd vastgesteld.
 3. Secretariaat. Er is nog een toevoeging van de ledenadministratie nodig, Brenda heeft Cor hiervoor benaderd.
 4. Jeugd. Nog wat aanpassingen nodig en eerst door Hedwig laten lezen.
 5. Technische Commissie. Met een aantal aanpassingen is dit verslag in orde.
 6. Penningmeester. Stukken zijn in orde. Tweede punt betreft voorstel contributieverhoging. Dit behoeft nog wat aanpassingen.
 7. Recreanten. Lisa zal Ab benaderen.
 8. Materiaalbeheer. Een sponsor voor tenues en trainingspakken is welkom. Lisa gaat vragen of Michel Pepping de sponsor, DirkZwagerGroep, wil benaderen.
 9. Toekomst Voluit. Er wordt besloten dat dit geen agendapunt voor de ALV is.

 

 

Brenda
Lisa

 

Yvonne en Lisa

Lisa

 1. Rondvraag en check actiepuntenlijst
 2. Lisa gaat aan Stephanie vragen wat de stand van zaken is rondom het aanpassen van de herkenbaarheid van de website is in de zoekmachine.
 3. Lisa heeft inmiddels contact gelegd met de penningmeester van Croonenburg aangaande de kostenverdeling voor het mix damesteam. Yvonne zal een mail sturen naar de penningmeester om het een en ander in gang te zetten.
 4. Lisa krijgt kwijtschelding van de contributie als compensatie voor de trainingen aan H1 en kan meetrainen en meespelen daar waar mogelijk.
 5. Yvonne gaat de kascommissie uitnodigen om de begroting te controleren.

 

Lisa

 

Yvonne

 1. Afsluiting

De volgende vergadering is 25 januari 2017 bij Brenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

# 7

 28 september 2016

 

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Christel Tromp, Robin van der Kolk, Evelien Bleijendaal, Brenda Burger (notulist)

Afwezig: Yvonne Pronk

 

Agendapunt

Actie

 1. Welkom

Lisa heet iedereen welkom.

 

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

 1. Mededelingen

Er zijn geen mededelingen.

 

 1. Ingekomen stukken
 2. Het bestuur heeft een uitnodiging gekregen voor het bijwonen van een televisieprogramma waarin Brouwer en Meeuwsen worden geïnterviewd. Dit is maandag 3 oktober, Lisa zal de bijzonderheden op Facebook plaatsen.
 3. Nico Groen wil graag de procedure rondom de tenues onder de aandacht brengen bij het bestuur en de leden. Het punt wordt geagendeerd voor de Algemene Ledenvergadering.

 

 

Lisa

 1. Notulen laatste bestuursvergadering

De notulen van 15 augustus 2016 worden goedgekeurd.

 

 1. Jeugd

Tot nu toe traint het team elke week als team met Adrie. Lisa zal aan Adrie vragen wanneer ze met de senioren gaan meetrainen.
Er traint ook een nieuwe speelster mee, Katinka. Haar status is onduidelijk, dit zal Lisa bij Adrie navragen.
Nina van Eerden traint mee met dames 3; misschien is het voor haar leuker om ook met het jeugdteam mee te trainen.

 

Lisa

Lisa

 1. Technische commissie
 2. Er is donderdag 13 oktober 2016 een overleg gepland met de trainers om de start van het seizoen en eventuele nieuwe spelers te bespreken.
 3. Lisa is gestart als trainer van Heren 1.

 

 1. Penningmeester
 2. Het voorstel tot een 50-50 verdeling van de kosten voor dames 1 tussen Croonenburg en Voluit is voor het bestuur akkoord. Lisa zal dit aan Yvonne doorgeven, zodat er contact gelegd kan worden met de penningmeester van Croonenburg.
 3. Lisa en Yvonne gaan de kosten van de afgelopen jaren bekijken om te bezien of er sprake is van een trend zodat we tijdig kunnen inspelen op bijvoorbeeld de noodzaak van een verhoging van de contributie.

 

Lisa

 1. Recreanten

Er zijn geen bijzonderheden rondom de recreanten.

 

 1. Algemene ledenvergadering
 2. De datum is vastgesteld op donderdag 8 december 2016 vanaf 19.00 uur in de Vrijburg.
 3. Een ieder levert via de mail een week voor de volgende bestuursvergadering zijn eigen stukken voor de algemene ledenvergadering aan.
 4. Mogelijk als agendapunt voor de algemene ledenvergadering kan het teruglopend ledenaantal zijn.

 

 

 

Allen

 1. Rondvraag en check actiepuntenlijst

Stephanie heeft nog geen reactie van Cor gekregen om de website van Voluit een betere positie in de zoekmachines op internet te geven. Lisa zal Cor vragen om hier actie op te ondernemen.

 

Lisa

 1. Afsluiting

De volgende bestuursvergadering is woensdag 19 oktober 2016 bij Yvonne.

 

 

Actiepuntenlijst

 

 

Nr 1

De procedure rondom het aanmelden van nieuwe leden moet aangepast

Lisa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering
Uitgeest, 26 oktober 2015, 20.00 uur

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Robin van der Kolk, Christel Tromp, Yvonne Pronk en Brenda Schouw (notulist)
Afwezig: Marieke Gaus
Welkom
Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
- De algemene ledenvergadering is definitief 26 november in de Vrijburgschool.
- De scheidrechtermuntjes zijn uitgedeeld.
- Nico is bezig met de trainingspakken voor DS2 en H1.
Ingekomen Stukken
-
Het bestuur heeft een mail ontvangen van een organisatie die vrijwilligers in de regio willen bedanken. Als vrijwilliger kan je je inschrijven op verschillende activiteiten. Het bestuur vind dit een leuk initiatief en zal een leuke activiteit uitzoeken.  

Notulen bestuursvergadering 22 september 2015
Er worden verbeterpunten aangedragen. Deze zullen worden verwerkt waarna zij op de website geplaatst zullen worden.
Jeugd .
In december/januari start de 2e speelhelft van het seizoen, de T.C. zal het wedstrijdrooster controleren.
Technische Commissie
De tweede wedstrijd DS1 tegen DS2 moet voor 1 maart 2016 gespeeld zijn om mogelijke competitievervalsing tegen te gaan. De aanvoersters van DS1 en DS2 zullen dit z.s.m. gezamenlijk plannen.
Penningmeester
- Bedankbon voor de Vrijburgschool is gekocht.
- Controle financiële jaarstukken door de kascommissie staat gepland.
Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.
Jaarverslagen V.V.Voluit 2014-2015
- Alle jaarverslagen worden doorgenomen en waar nodig toegelicht en aangevuld.
Na het doorvoeren van de aanpassingen zal de uitnodiging met de jaarverslagen worden gemaild naar de leden. Daarnaast zal Cor dit ook op de website van Voluit plaatsen.
Rondvraag
GEEN       
Vergadering wordt gesloten
Volgende algemene bestuursvergadering op 9 december 2015 om 20 uur bij Yvonne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering V.V.Voluit
Uitgeest, 27 november 2014, 19.00 uur

Bestuur: Christel Tromp (voorzitter), Yvonne Pronk, Marieke Gaus en Brenda Schouw (notulist)
Aanwezige leden: Hedwig Theunissen, Annnet Degeling, Liek Gooijer, Brenda Burger, Michel Pepping, Christien Stokman, Ab Pepping, Monique Prins, Bert Wubbels, Harry Lamers, Pim Brugman, Adrie de Nijs, Theo van Lammeren, Paul Brugman, Cor Duinmaijer, John Burger, Marga Duinmaijer, Lisa van der Kolk, Robin van der Kolk, Anita van der Veen, Stefanie Kroos, Karen Vosse, Irene Kuiper
Afwezige leden met afbericht: Ineke Bijman, Wim Brugman, André Spoelstra,en Susanne Koning, Evelien Bleijendaal, Marlies Roemer, Myrthe Pepping en Mandy van den Bergh.
Welkom
Door het aftreden van voormalig voorzitter Michel Pepping is Christel Tromp voor nu de vervangend voorzitter. Zij opent de vergadering door iedereen welkom te heten en de afmeldingen op te noemen. De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
- Nieuwjaarsreceptie V.V.Voluit op 3 januari 2015 van 15 tot 17.30 uur in de Opmaat.
- De feestcommissie die het jubileumfeest hebben georganiseerd worden nogmaals bedankt voor hun inzet. Het was een leuk, goed organiseerd feest. De penningmeester benadrukt dat zij de combinatie jubileum en de Rabo-fietsdag infinitief vond. De Rabo-fietsdag zorgt voor het clubgevoel. Zij hoopt dat dit een jaarlijks evenement wordt, daar het naast gezelligheid ook een leuke vergoeding met zich meebrengt.
- Brenda Schouw heeft aangegeven dat zij haar bestuursfunctie als secretaris opzegt. Op de algemene ledenvergadering in 2015 zal zij aftreden.
Ingekomen Stukken
GEEN
Notulen Algemene Ledenvergadering 31-10-2013
Er zijn geen verbeterpunten aangedragen. Bij deze zijn ze officieel goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden.
Goedkeuring Jaarverslagen
- Technische Commissie; Marieke neemt het verslag kort door en benadrukt dat de TC echt een tweede persoon mist.
- Secretaris/Ledenadministratie; Geen bijzonderheden
- Recreanten; Ab Pepping geeft aan dat het recreantenteam een leuk, gezellig team is. Maar ook dat jongere leden welkom zijn.
- Jeugd; Geen bijzonderheden
- Penningmeester; De kascommissie bestond dit jaar uit: Anneke Gooijer en Ab Pepping. Zij hebben de stukken van de penningmeester correct bevonden. Yvon neemt het financieel jaarverslag globaal door en geeft, waar nodig, mondelinge toelichting.
Het bestuur is tot de conclusie gekomen om de contributie van seizoen 2015-2016 niet te verhogen. Dit wordt in stemming gebracht, en wordt aangenomen.    
Verkiezing kascontrolecommissie
Anneke Gooijer “treedt af”. De kascontrolecommissie bestaat volgend seizoen uit Ab Pepping en Tiny Timmer. Dus wordt er naar een nieuw reservelid gezocht. Christien Stokman meldt zich hiervoor.
Verkiezing Bestuur
- Lisa van der Kolk stelt zich beschikbaar als voorzitter van V.V.Voluit. Na stemming is zij aangenomen.
- Robin van der Kolk stelt zich beschikbaar als een algemeen bestuurslid. Na stemming is ook zij aangenomen.
- Christel Tromp is dit jaar herkiesbaar. Binnen het bestuur is besproken dat zij haar functie als algemeen bestuurslid neerlegt en dat zij zich beschikbaar stelt als 2e T.C. lid. Echter wil het bestuur benadrukken om gelijkheid binnen de T.C. en de club te creëren een mannelijk T.C. lid de voorkeur heeft. Na stemming wordt ook Christel aangenomen voor haar nieuwe functie.
Vacatures Bestuur
Binnen het bestuur zijn nog twee plekken onbemand. Vice-voorzitter en Jeugd. Voor Voluit is het belangrijk om in de komende jaren er voor te zorgen dat de jeugd weer gaat groeien, gaat leven. Dit om Voluit te laten blijven bestaan. Ben je creatief, geduldig en heb je zin in een project? Meld je aan bij het bestuur! En onthoudt: je hoeft het niet alleen te doen!
Rondvraag
Theo van Lammeren bedankt het bestuur voor zijn inzet.
Aftreden Michel Pepping
Michel wordt door de secretaris bedankt voor zijn jarenlange inzet voor het bestuur. Zes jaar penningmeester en 2 jaar als voorzitter.
Iedereen wordt bedankt voor zijn komst.

Vergadering wordt gesloten om 19.20 uur.     


  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

JAARVERSLAGEN V.V.VOLUIT 2014-2015
Jaarverslag Technische commissie
Start van het seizoen
Het dalende aantal leden en het ontbreken van een trainer voor de herenteams blijft een zorgenpunt voor het bestuur en de TC in het bijzonder. In de zomervakantie is er daarom druk gezocht naar een trainer die Heren 1 en/of Heren 2 (gezamenlijk) training wilt geven en naar nieuwe leden voor de verschillende teams. Door middel van stukjes in de krant, vacatures geplaatst op vrijwilligersvacaturebanken, oproep op de Voluit website en Facebookpagina en het benaderen van andere volleybalclubs is geprobeerd deze problemen op te lossen.
Piet Molenaar heeft aangegeven dat hij graag weer bij Heren 1 betrokken zou zijn in de vorm van trainer. Heren 1 heeft hier positief op gereageerd. Helaas is er geen trainer gevonden voor Heren 2 ondanks de diverse inspanningen.
Door het teruglopende ledenaantal is er helaas één damesteam minder ingeschreven dan voorgaande jaren. In overleg met de trainers en de leden van Dames 1, 2 en 3 zijn deze drie teams verdeeld over 2 teams, waardoor het seizoen gestart wordt met 4 damesteams, 2 herenteams en 1 jeugdteam.
Door inspanningen van de leden verwelkomt Heren 2 een nieuw lid waardoor het team besloten heeft om een seizoen door te gaan. Zij starten het seizoen met 7 spelers.
Eltjo Rijks blijft dames 1 training geven, Adrie de Nijs en Theo van Lammeren geven Dames 2 training, Bert Wubbels Dames 3, Nico Groen Dames 4 en Ab Pepping en Piet Henneman de recreanten. Daarnaast wordt het jeugdteam getraind door Paul Baltus.
De TC is verder samen met het wedstrijdsecretariaat druk geweest om het wedstrijdschema van de NeVoBo te controleren (helaas speelde Dames 1 enkele wedstrijden op een trainingsavond), het inplannen van onderlinge wedstrijden en het inhuren van de zalen.
Verloop seizoen
Dames 2, Dames 3 en Heren 2 zijn in een poule ingedeeld met een beperkt aantal clubs en spelen hierdoor relatief weinig wedstrijden. Dit is aangegeven bij de NeVoBo, maar helaas was er niets aan te doen. De TC heeft bij deze teams nagevraagd of er behoefte is aan het spelen van oefenwedstrijdjes gedurende het seizoen.
De extra vrijdagavondtrainingen worden voornamelijk door dames 1 en 2 benut, aangezien dit nieuwe teams zijn qua samenstelling. De trainers hebben hiervoor een schema gemaakt wie wanneer de training verzorgt.
De vereniging heeft drie nieuwe damesleden verwelkomd om Dames 1, 2 en 3 te versterken.
Resultaten seizoen
Dames 2 heeft een goed seizoen gedraaid en is kampioen geworden. Zij zullen volgend seizoen daarom weer terugkeren in de 2e klasse. Dames 1 kampte het seizoen met meerdere blessures. Helaas heeft het team zich niet weten te handhaven in de eerste klasse en ook zij zullen volgend seizoen uitkomen in de tweede klasse. Even was er nog een kans voor Dames 4 om te promoveren via de p/d wedstrijden, maar helaas blijven zij, net als de overige teams, spelen in hun eigen klasse. Het jeugdteam is ook kampioen geworden.

 

Jaarverslag secretariaat en ledenadministratie
SECRETARIAAT
In seizoen 2014-2015 heeft het bestuur zeven bestuursvergaderingen gehouden over het reilen en zeilen binnen de vereniging. De leden kunnen de notulen lezen op de website www.vvvoluit.nl. In de notulen wordt de nieuwe vergaderdatum bekend gemaakt. Leden kunnen reacties of te bespreken punten inbrengen bij het secretariaat.
Dit seizoen start VVVoluit met 4 damesteams, 2 herenteams en 1 jeugdteam.
Dames 2 en het jeugdteam zijn aan het einde van het seizoen 2014-1015 kampioen geworden. Dames 1 degradeerde helaas uit de 1e klasse. Hierdoor staan dames 1 en 2 beide in de 2e klasse in seizoen 2014-2015.
Heren 1 en Dames 2 hebben geen trainingspakken van de club. Doordat VVVoluit meer eenheid wil uitstralen is de knoop doorgehakt en heeft het bestuur besloten om aan de start van seizoen 2015-2016 trainingspakken aan te schaffen.  
In september 2014 had Michel zijn laatste bestuursvergadering. Nadat hij alle informatie had overgedragen aan de overige bestuursleden was hij definitief voorzitter af.
Na 1 à 2 maanden stelde Lisa zich kandidaat als voorzitter. Daarnaast wilde Robin algemeen bestuurslid worden. Lisa wilde het stratenvolleybaltoernooi en het scholenvolleybaltoernooi nieuw leven in blazen. Er werden scholen bezocht en flyers gemaakt om de opkomst zo hoog mogelijk te krijgen. De flyer is door heel Uitgeest huis-aan-huis bezorgd.
In de flyer werd ook gelijk aangegeven dat VVVoluit op zoek is naar nieuwe leden.
Helaas bleven de aanmeldingen onder de scholen uit en heeft alleen het stratenvolleybaltoernooi plaats gevonden.
LEDENADMINISTRATIE
Op 1 oktober 2014 had Voluit 91 leden.
In het seizoen 2014/2015 hebben zich 5 leden afgemeld en hebben 3 nieuwe leden zich aangemeld. Van de vertrekkende leden waren er 2 volwassen competitiespelers, 3 recreanten en 0 jeugdspelers. De nieuwe leden zijn 2 competitiespelers, 1 recreant en 0 jeugdspelers.
Op 1 oktober 2014 had Voluit 89 leden.

RECREANTEN

Het afgelopen jaar zijn er bij de recreanten wel een paar leden afgevallen veelal vanwege fysieke omstandigheden, maar gelukkig is er ook weer aanvulling gekomen, zodat het aantal leden ongeveer gelijk is gebleven. De opkomst is goed te noemen, en we hebben vrijwel altijd twee volledige teams. Door het vroege tijdstip van de training is het voor een aantal leden wel eens moeilijk om op tijd aanwezig te kunnen zijn, maar door het surplus aan techniek vormt dit tijdens de wedstrijden geen belemmering om goed te presteren.
JEUGD
In  augustus 2014 is het mixteam gestart in de damescompetitie. Hierin  zitten ook wel weer 2 mannen, namelijk Coen en Jurian waarvoor compensatie is aangevraagd, en verder de dames Isa, Lisa, Lonneke, Linda en Roos. De trainingen werden verzorgd door Paul en Kees en Hedwig nam het coachen van het team op haar. Er werd een flitsende start gemaakt door voor de winterstop de meeste wedstrijden te winnen. Ook zette zich dit voort na de winterstop en ging het team richting een kampioenschap. Het team bestaat maar uit 7 speel(st)ers dus er werd elke week aanwezigheid verwacht en dit werd ook trouw gedaan. Verder verzorgde Silvia weer de mailwisseling en was men weer blij met de ouders die het team naar de locaties brachten voor de uitwedstrijden. Het seizoen werd goed afgesloten door kampioen te worden! Nu is de start van het nieuwe seizoen begonnen en ook de eerste wedstrijden zijn goed verlopen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

# 6

 15 augustus 2016

 

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Christel Tromp, Yvonne Pronk, Robin van der Kolk, Evelien Bleijendaal, Brenda Burger (notulist)

Afwezig:

Agendapunt

Actie

 1. Welkom

Lisa heet iedereen welkom.

 

 1. Vaststellen agenda

De samenstelling van het bestuur en de algemene ledenvergadering zijn als agendapunten toegevoegd.

 

 1. Mededelingen
 2. De startersmail heeft wat verwarring bij D3 en D4 veroorzaakt vanwege de wisseling van deze teams. Evelien heeft het voor D3 in orde gemaakt, Yvonne zal D4 op de hoogte brengen. Ook bij de jeugdleden waren er wat onduidelijkheden, is door Lisa door middel van de app opgelost.
 3. Het Stratenvolleybaltoernooi is goed verlopen.
 4. De trainingspakken voor H1 kunnen besteld worden door Nico nu de samenstelling van H1 bekend is.

 

 1. Ingekomen stukken

Er zijn geen ingekomen stukken.

 

 1. Notulen laatste bestuursvergadering

De notulen worden, na een paar aanpassingen, goedgekeurd. De Rabobank fietstocht heeft 245 euro opgeleverd.

 

 1. Jeugd

De jeugdleden gaan het aankomende seizoen de ene week als team trainen onder leiding van Adrie de Nijs en de andere week trainen zij mee met D2-D3 en H1. Het team wordt dit jaar hoger ingedeeld in de competitie dan vorig jaar.

 

 1. Technische commissie

De zaalhuur voor de trainingen is geregeld. D3 gaat in De Meet trainen en D1 in De Bloemen. Mogelijk gaat Lisa H1 training geven en invallen bij de dames en herenteams nu zij een NEVOBO lidmaatschap gaat aanvragen.
H1 Lisa wordt eventueel de trainster van H1.
H2 Heeft helaas nog geen trainer.
D1 Mariska Raap heeft zich ingeschreven als speelster.
D2 Nicolet Hendriks heeft zich ingeschreven als speelster.
D3 en D4  Geen bijzonderheden.

 

 1. Penningmeester
 2. Yvonne heeft de 3 jaarlijkse enquete ontvangen van het CBS. Zij zal deze gaan invullen.
 3. De kosten bij D1 dat bestaat uit 4 Voluit en 5 Croonenburg leden zullen 50-50 gedeeld gaan worden. Cor is in overleg met de penningmeester van Croonenburg. Yvonne zal dit lopende het seizoen monitoren.

 

 

 1. Recreanten

Er zijn geen bijzonderheden betreffende de recreanten.

 

 1. Samenstelling bestuur en algemene ledenvergadering
 2. Door het NEVOBO lidmaatschap kan Lisa voorzitter blijven.
 3. Christel stopt als bestuurslid, Technische commissie. Evelien wil dit van haar overnemen. Dit komt op de agenda van de algemene ledenvergadering, evenals het feit dat het bestuur dan op zoek is naar een nieuw algemeen bestuurslid.
 4. Een ieder kan zijn eigen stukken voor de algemene ledenvergadering al gaan voorbereiden. Lisa zal Brenda het jaarverslag van vorig jaar van de secretaris toezenden.
 5. 17 november is mogelijk een datum voor de algemene ledenvergadering, dit zal de volgende bestuursvergadering vastgesteld worden.

 

 

 

Allen
Lisa

 1. Rondvraag

Evelien gaat Stephanie Kroos vragen voor hulp betreffende de website en de diverse zoekmachines.

 

Evelien

 1. Afsluiting

De volgende bestuursvergadering is woensdag 28 september om 19:30 bij Lisa.

 

Actiepuntenlijst

 

 

Nr1

De procedure rondom het aanmelden van nieuwe leden moet aangepast

Lisa

Nr 2

Vaststellen datum algemene ledenvergadering

Allen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

# 5

 26 mei 2016

 

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Christel Tromp, Yvonne Pronk, Robin van der Kolk, Evelien Bleijendaal, Brenda Burger (notulist)

Afwezig:

Agendapunt

Actie

 1. Welkom

Lisa heet iedereen welkom.

 

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.

 

 1. Mededelingen
 2. Voluit heeft meerdere malen in diverse kranten gestaan met het kampioenschap van het jeugdteam, het kampioenschap van dames 4 en het afscheid nemen van Hedwig, Annet en Wim. Goede PR!
 3. Voor de Rabobank fietstocht was het verkeerde startnummer doorgegeven. Inmiddels hebben de aanvoerders het correcte startnummer doorgekregen.
 4. Het mixtoernooi was een succes. Er hebben 10 teams deelgenomen en de avond is zeer goed verlopen.

 

 1. Ingekomen stukken
 2. We hebben een uitnodiging gekregen voor een workshop Sportief Besturen. Helaas heeft door omstandigheden niemand van het bestuur deel kunnen nemen.
 3. Er is overleg geweest tussen Croonenburg en Voluit. Lisa heeft dit overleg als zeer positief ervaren, zo ook van de kant van Croonenburg. Mogelijk in de toekomst vaker overleg tussen de verenigingen.

 

 1. Notulen laatste bestuursvergadering

De clinic van Bert Wubbels is goed verlopen  met voldoende animo om mee te volleyballen.
Voor wat betreft de Sponsorkliks: Robin gaat een lijstje maken voor FaceBook van deelnemende bedrijven voor promotie van het gebruik van Sponsorkliks door de leden.
De procedure rondom de aanmelding van nieuwe leden is nog niet afgerond vanwege de vakantie van Cor.

 

 

 

Robin
Lisa

 1. Jeugd

Het jeugdteam is kampioen geworden. Volgend jaar blijft het team compleet. Paul wil niet elke week training blijven geven en denkt ook dat de jeugdleden meer kunnen leren als zij meetrainen bij de senioren. Er is mogelijk een veld in De Zien beschikbaar op de maandagavond. Mogelijk is het een idee om de ene week een teamtraining te doen en de andere week met de senioren mee te trainen.
Het voorstel is om aan het jeugdteam te vragen om op de maandagavond te gaan trainen. En daarnaast om Aard Raap te vragen om training te gaan geven.
Er is nog niet bekend of het team inmiddels het plakkaat van de NEVOBO heeft ontvangen naar aanleiding van het kampioenschap. Lisa gaat dit uitzoeken.

 

 

 

Lisa
Lisa

Lisa

 1. Technische commissie

We nemen de stand van zaken van alle teams door.
H1: Robin komt bij heren 1 spelen waardoor zij dan 7 spelers hebben. Mogelijk kan ook het jeugdlid, Coen, invallen in de loop van het seizoen. Peter komt door blessures helaas niet volleyballen.
H2: De recreant heeft eenmaal meegetraind en zal dit ook in het nieuwe seizoen blijven doen. Mogelijk kan hij dan in de loop van het seizoen ook gaan meespelen. Peter Appel heeft toegezegd om te komen spelen en Aard Raap wordt door Lisa benaderd om te komen spelen.
Er zijn nog geen reacties binnengekomen op de vacatures voor trainers van de heren. Lisa zal diverse kranten gaan benaderen om een stuk te plaatsen over de vraag naar trainers. Daarnaast zal zij ook de omliggende verenigingen benaderen.
D1: Er is overleg geweest met Croonenburg D4 over mogelijkheden tot samenwerking omdat ook zij te maken hebben met leden die stoppen. Er is 23 mei gezamenlijk getraind. Dit is zo goed verlopen dat de teamleden hebben besloten om volgend jaar samen een team te vormen met 5 leden van Croonenburg en 4 leden van Voluit. De volgende afspraken zijn gemaakt: Eltjo geeft de training in Castricum op maandagavond, de thuisspeelavond wordt 50-50 verdeeld over Castricum en Uitgeest, de licentie is voor Voluit, de leden van Croonenburg blijven ook bij Croonenburg lid, de kosten zullen gedeeld worden. De tenues moeten nog geregeld worden.
Daarbij heeft Mariska Raap aangegeven bij dames 1 te komen spelen, zij moet zich nog wel inschrijven. Ook Nicolette komt mogelijk volleyballen: Christel gaat vragen of iemand van D1 liever naar D2 wil en anders komt Nicolette naar D2.
Omdat Croonenburg en Voluit dezelfde speelletter voor de indeling van de competitie nodig hebben, spelen D2 en D3 volgend jaar in dezelfde poule.
D2: Mogelijk komt er voor dames 2 nog een speelster bij via dames 1.
D3&D4: geen veranderingen voor beide teams.

 

 

 

 

Lisa

 

Lisa

 

 

 

 

 

Christel

 1. Penningmeester

De facturen voor de zaalhuur zijn betaald, verder geen bijzonderheden.

 

 1. Recreanten

Er is geen nieuws betreffende de recreanten.

 

 1. Rondvraag
 2. Hoe gaat de afwezigheid van Christel opgevangen worden? Christel zal het een en ander doorsturen naar Robin. Robin kan altijd een van de andere bestuursleden inschakelen indien het te veel wordt of onduidelijk is.
 3. Wat is de stand van zaken van het Stratenvolleybaltoernooi? Lisa heeft in een radioprogramma informatie kunnen geven hierover.

 

Christel

 1. Afsluiting

Het volgend overleg is maandag 15 augustus om 19:30 bij Robin.
De TC zal de eventuele reacties op de vacature voor trainers bijhouden en Lisa houdt contact met de jeugd. Mochten er bijzonderheden voordoen dan zal er eerder vergaderd gaan worden.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Algemene Bestuursvergadering

# 4

 20 april 2016

 

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Christel Tromp, Yvonne Pronk, Robin van der Kolk, Evelien Bleijendaal, Brenda Burger (notulist)

Afwezig:


Agendapunt

Actie

 1. Welkom

Lisa heet iedereen welkom.

 

 1. Vaststellen agenda

De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

 1. Mededelingen
 2. Dames 4 is kampioen geworden en promoveert naar de 2de klasse.
 3. Het jeugdteam wordt zaterdag 23 april kampioen. Lisa en Robin zullen namens het bestuur een roos met daaraan een bon van ijssalon De Florijn aan het jeugdteam geven.
 4. Voor het mixtoernooi aanstaande 25 april zijn op het laatste moment nog veel aanmeldingen binnengekomen, waaronder jeugdleden. Er zijn nu 10 teams voor deze avond.
 5. Rabobank fietsdag op 5 juni: deze dag mag nog meer bij de leden onder de aandacht worden gebracht, ook tijdens het mixtoernooi bijvoorbeeld. Er is inmiddels wel een stukje over op de website geplaatst.

 

 

Lisa
Robin

 1. Ingekomen stukken
 2. Nico Groen heeft het oude net van De Meet gedoneerd aan zwembad De Zien. Tijdens Koningsdag zal er een clinic volleybal worden gegeven door Bert Wubbels van 14.00 tot 16.00 uur. Lisa zal zorgen dat er ook PR materiaal beschikbaar is tijdens deze clinic.
 3. Via een mail van Cor is er bekend geworden dat er een bestuurderscongres wordt gehouden; we besluiten daar niet heen te gaan.

 

 

Lisa

 1. Notulen laatste bestuursvergadering

Brenda zal wat kleine correcties doorvoeren en de notulen naar Cor zenden voor de website.

 

Brenda

 1. Jeugd
 2. Een aantal jeugdleden hebben meegetraind bij de senioren. De voorlopige reacties zijn positief, zowel van de jeugdleden als de seniorenteams.
 3. Paul Baltus heeft een mail gestuurd om het jaar te evalueren en aan te geven dat hij wil stoppen als jeugdtrainer. Hedwig heeft hierover nog contact met Paul, naar aanleiding hiervan zal Lisa Paul vragen naar zijn definitieve beslissing. Afhankelijk hiervan zullen we dan als bestuur eventuele vervolgstappen afspreken.
 4. De laatste jeugdtraining wordt traditiegetrouw afgesloten met patat, een snack en ijsje voor alle jeugdleden en de trainer. De factuur komt naar Yvonne.

 

 1. Technische commissie

Hieronder een overzicht van de stand van zaken voor de teams richting het nieuwe volleybalseizoen.
H1: Van de twee heren die zijn gaan meetrainen heeft 1 zich als speler aangemeld en ingeschreven en inmiddels een aantal wedstrijden meegespeeld. Voor volgend seizoen is  nog niet bekend wat hij gaat doen. Van de andere speler is nog niets bekend, Christel zal dit navragen.
Wim Brugman wil geen trainer worden en Joris Burger wil wel, maar nu is nog niet bekend of dit gaat lukken met zijn eigen trainingsavonden. Christel zal alsnog de vacature uitzetten.
H2: De nieuwe speler die een aantal wedstrijden heeft meegespeeld maakt de overstap naar Croonenburg. Er is een recreant die mogelijk interesse heeft om competitie te gaan spelen bij H2. Christel zal dit aan Nico vragen. De vacature voor trainer zal bij die van H1 meegaan.
D1: Er is 1 nieuwe speelster, zij heeft 1 keer meegetraind en aangegeven volgend jaar competitie te willen spelen. 3 speelsters hebben inmiddels opgezegd, dus er is nog aanvulling nodig. Het plannen van het overleg van Lisa met Croonenburg D4 is moeizaam gegaan via de voorzitter. Christel zal dan ook overleg gaan voeren met de TC van Croonenburg. Robin zal in overleg gaan met de TC van Jonas; aanvulling van D1 zou daar namelijk in de bestuursvergadering worden besproken.
De speelster die mee heeft gedaan bij D4 heeft nu nog niet voldoende volleybalervaring om naar dames 1 door te stromen, zij gaat volgend jaar meetrainen. Robin gaat nog 1 andere (potentiële) speelster benaderen. De speelsters die stoppen moeten hun tenue inleveren bij Nico Groen, Lisa zal dit tegen ze zeggen.
D2:  Irene stopt, Brenda zal zeggen dat zij haar tenue bij Nico moet inleveren. Lenette stopt met trainen, Brenda zal haar een berichtje sturen dat zij zich moet uitschrijven.
D3 en D4:  geen bijzonderheden te melden.

Er is een mail binnengekomen van Cor over 3 damesteams in de 2de klasse. Er kan gekozen worden om in 1 poule te worden ingedeeld, of in 2 of 3 poules. Dit laatste levert voor 1 team veel reistijd op. Er wordt na overleg gekozen om D1 en D4 in 1 poule in te delen en D2 in een andere poule. (voor D1 en D4 betekent dit dan ook thuiswedstrijden op andere avonden dan de donderdag). Christel zal dit aan Cor doorgeven. Het idee wordt dan geopperd om aan het begin van de competitie gelijk een aantal wedstrijden te laten verplaatsen van de maandag en vrijdag naar de donderdagavond om 21:45 uur.
Christel zal aan Cor vragen wanneer de teams moeten worden ingeschreven, dit vanwege de onzekerheid over het aantal speelsters bij D1 en een team terugtrekken aan het begin van de competitie kost aardig wat geld.
Recreanten: er is geen nieuws betreffende de recreanten te melden.

 

 

 

Christel

 

Christel

 

Christel

 

 

Christel
Robin

 

 

Lisa
Brenda

Brenda

 

 

 

Christel

 

 

Christel

 1. Penningmeester
 2. De ingehuurde zaaluren zijn gecontroleerd en in orde bevonden door de TC.
 3. De procedure rondom de aanmelding van nieuwe leden staat nog als actiepunt van Lisa open.

 

 

Lisa

 1. Recreanten

Er is geen nieuws te melden over de recreanten.

 

 1. Rondvraag
 2. De mail van de Sponsorkliks was voor sommige leden wat onduidelijk. Robin zal de mail opnieuw verzenden met enige toelichting. Ook zal Robin het doorsturen aan Michel Pepping, zodat het op FaceBook geplaatst kan worden.
 3. Lisa neemt de volgende onderwerpen mee in een PR stukje voor de kranten: het kampioenschap van de jeugd, de clinic op Koningsdag, de zoektocht naar spelers en trainers voor de verschillende teams en het Stratenvolleybaltoernooi op 11 juni.

 

Robin

 

Lisa

 1. Afsluiting

Lisa sluit de vergadering.
Het volgende overleg is op donderdag 26 mei om 19:30 bij Yvonne.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

# 3

 17-03-2016

 

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Christel Tromp, Yvonne Pronk, Robin van der Kolk, Evelien Bleijendaal, Brenda Burger (notulist)

Afwezig:

nvt

Agendapunt

Actie

1  Welkom
Lisa heet iedereen welkom.

 

2  Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld, met veel ruimte voor de TC.

 

3  Mededelingen

 1. Het mixtoernooi is dit jaar op 25 april, dit valt nog in de meivakantie. Er komt binnenkort een mail naar de leden.
 2. Wim Brugman, Annet vd Eng en Hedwig Theunissen stoppen na dit seizoen met volleyballen. Tijdens de laatste speelavond krijgen zij een bloemetje en flesje drank namens het bestuur.
 3. Op zondag 5 juni is de jaarlijkse Rabobank fietsdag. Yvonne zal dit op de site laten plaatsen.

 

 

 

Yvonne

Yvonne

4  Ingekomen stukken
Cor heeft een mail gestuurd betreffende een Spelregelcafé. Deze is nog niet door iedereen gelezen. Afspraak om de mail te lezen en elkaar via de mail laten weten of we van dit initiatief gebruik willen maken.

 

 

Allen

5  Notulen laatste bestuursvergadering
Correctie zinsconstructie bij punt 7b.
Robin is actiehouder bij punt 9.
Bij punt 10h moet Christel staan als actiehouder in plaats van Lisa.
Met deze aanpassingen kan het verslag naar Cor worden gezonden.

 

 

Brenda

6  Jeugd
Lisa en Robin hebben het jeugdteam gesproken om ze te vragen naar hun interesse om te gaan meetrainen bij de senioren. Jeugdleden kunnen via datumprikker aangeven wanneer zij mee kunnen trainen tijdens dit seizoen. Bij de start van het nieuwe seizoen is het de bedoeling om dit meetrainen structureel te doen, met een limiet van 2 jeugdleden per training. Het jeugdteam krijgt ook de uitnodigingen voor het mixtoernooi en het Stratentoernooi.

 

 

 

 

7  Technische commissie
Uit het trainers- en aanvoerdersoverleg zijn de volgende belangrijke punten gekomen:
H1: Wim stopt met spelen. Er trainen 2 nieuwe spelers mee; deze ontwikkelingen even afwachten. Brenda gaat Marlies en Karen vragen naar adressen van mogelijk nieuwe spelers of naam oud-secretaris van Axmeriscota in Akersloot.
Piet stopt als trainer. Christel zet de vacature voor trainer op de NEVOBOsite. Robin vraagt of Wim trainer wil worden. Brenda vraagt of Joris Burger trainer wil worden.
H2: iedereen blijft spelen, alleen de tijdelijke speler stopt.  Er is aanvulling voor dit team nodig. Een recreant heeft interesse om mee te gaan trainen. Robin zal aan Ab vragen hoe dit verder loopt. De wens voor een trainer is wisselend; Christel zal ook deze vacature gaan plaatsen.
D1: vier leden schrijven zich uit en een vijfde speler zal in ieder geval een half jaar niet kunnen spelen. Er blijven 3 leden over. Op dit moment zijn er 3 potentiele nieuwe leden; deze gaan dit seizoen nog meetrainen. Lisa zoekt contact met de voorzitter van Croonenburg in verband met een damesteam dat nu in dezelfde competitie speelt en volgend seizoen ook een te lage bezetting heeft.
D2: 1 speler stopt, de vaste inval heeft aangegeven weer volledig te willen gaan spelen.
D3: in dit team geen mutaties. Het team heeft aangegeven veel wedstrijden in de Meet te hebben gespeeld. De TC heeft aangegeven dat dit helaas niet te voorkomen was. Dit had te maken met het niet honoreren van de aanvraag door de bond aan het begin van het seizoen van de competitie indeling.
D4: in dit team geen mutaties. Het team heeft weinig wedstrijden gespeeld door het terugtrekken van een team op het laatste moment.
Recreanten: veel spelers dit seizoen, recent nog 3 nieuwe leden. De ontwikkelingen aan het begin van het volgend seizoen aankijken.

 

 

Brenda

 

Robin
Brenda

Robin
Christel

 

Lisa

8  Penningmeester

 1. De procedure rondom nieuwe leden is besproken. Lisa neemt contact op met Cor om de procedure goed op de website te plaatsen en eventueel de website met een link voor het aanmelden van nieuwe leden toegankelijker te maken.
 2. Het advies van de kascommissie om de kortlopende schulden (reserveringen materialen, stratentoernooi en evenementenkas) voortaan te boeken bij de post Bij/af exploitatiersesultaat onder het kopje Eigen vermogen, wordt overgenomen.
 3. Christel zal de factuur betreffende de uren nakijken.

 

 

Lisa

 

 

Christel

9  Recreanten
Er is geen nieuws.

 

10 Rondvraag

 1. Robin heeft de aanmelding voor de Sponsorkliks geregeld. De clubleden worden hierover nog geïnformeerd.
 2. Er wordt kort stilgestaan bij de rol van Evelien binnen het bestuur. Mogelijk kan Evelien straks de functie van Christel in de TC overnemen.

 

Robin

11 Afsluiting
Lisa sluit de vergadering met de afspraak dat de volgende vergadering bij Lisa is op woensdag 20 april om 19.30.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering

# 2

27-01- 2016

19:30-20:45

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Christel Tromp, Yvonne Pronk, Robin van der Kolk, Evelien Bleijendaal, Brenda Burger (notulist)

Afwezig:
nvt

Agendapunt

Actie

1  Welkom
Iedereen wordt welkom geheten met een speciaal welkom voor Evelien als nieuw algemeen bestuurslid.

 

2  Vaststellen agenda
De agenda wordt onveranderd vastgesteld.

 

3  Mededelingen
De oproep voor nieuwe leden Heren 1 staat deze week in “De Uitgeester” en de lokale kranten in Akersloot en Heemskerk. Over 2 maanden nogmaals een stukje laten plaatsen.

 

 

Lisa

4  Ingekomen stukken
Robin heeft een mail gekregen met verzoek om nieuwe leden aan te melden voor de trainingsopleiding VT2.

 

5  Notulen laatste bestuursvergadering

 1. Het is onduidelijk wie de oud-leden van Voluit gaat benaderen voor Heren 1 en hoe we aan de namen van oud-leden komen. Yvonne gaat dit uitzoeken.
 2. Bij de rondvraag wordt gesproken over 2 nieuwe leden, dit moet zijn 1.
 3. Notulen worden vastgesteld.

 

Yvonne

6  Jeugd

 1. Paul Baltus vraagt aan het jeugdteam of zij blijven volleyballen. Onafhankelijk van deze uitkomst gaan Lisa en Robin binnenkort naar een jeugdtraining om de jeugd te polsen over interesse om mee te gaan trainen met de senioren.
 2. Er was voor 6 februari een zaal ingehuurd, echter de wedstrijd is verplaatst. Christel heeft De Wissel ingehuurd voor 30 januari. De kosten van 6 februari krijgen we niet terug.

 

Lisa&
Robin

7  Technische commissie

 1. Er kon op 4&5 januari niet in De Meet getraind worden vanwege reparaties aan de kachel. Dames 2 heeft meegetraind met Dames 1, Heren 2 heeft in de kou getraind en Heren 1 heeft getraind in De Wissel. De zaalhuur voor Heren 2 hoeft niet betaald, de extra zaalhuur voor Heren 1 wel.
 2. Christel heeft nog navraag gedaan bij een man die had aangegeven te willen volleyballen; helaas zonder resultaat.

 

8  Penningmeester
Er is discussie rondom de procedure van nieuwe leden en dan voornamelijk met betrekking tot het aantal gratis trainingen voordat een nieuw lid zich wel of niet inschrijft. Op de website staat nu 3 tot 4 trainingen. Yvonne gaat de informatie op de website nakijken, de procedure zo nodig aanpassen en dit voorafgaand aan de volgende vergadering rondsturen aan de bestuursleden.

 

 

 

Yvonne

9  Recreanten
Er hebben zich 3 nieuwe recreanten aangemeld. Tijdens sommige trainingen is het best druk; met 1-3 wissels aan de kant. Robin gaat Ab benaderen hoe hier mee om te gaan.

 

 

Robin

10 Rondvraag

 1. Yvonne vraagt of Brenda inmiddels als secretaris staat ingeschreven bij de Kamer van Koophandel. Brenda zal dit aan Brenda Schouw navragen en Yvonne informeren hierover.
 2. Stand van zaken Sponsorkliks. Het bestuur is positief. Lisa en Robin zullen een mail verzenden naar de leden hierover.
 3. Naar aanleiding van de inschrijfprocedure voor nieuwe leden wordt er gesproken over de website. Het vinden van formulieren mag makkelijker. Meenemen naar volgende vergadering.
 4. De trainingspakken van Dames 2 zijn besteld. De eerste proefstaal is afgekeurd, nu wachten op de 2de proefstaal. Daarna duurt de productie nog 6 weken.
 5. De actiepunten worden voortaan in de notulen opgenomen.
 6. Het actiepunt om de schulden die vermeld staan in de balans te verrekenen tot het eigen vermogen van de vereniging mag door naar de volgende vergadering.
 7. De nieuwe locatie van de Nieuwjaarsborrel is positief ontvangen.
 8. Het trainers en teamoverleg met de TC zal worden ingepland voor de eerstvolgende bestuursvergadering.

 

 

Brenda
Lisa&
Robin

 

 

 

 

 

Christel&
Robin

11 Afsluiting en datum volgende vergadering
Om 20:45 sluit Lisa de vergadering.
De volgende vergadering: donderdag 17 maart 19:30 bij Brenda

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Algemene Bestuursvergadering
Uitgeest, 9 december 2015, 19:30 uur

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Christel Tromp, Yvonne Pronk, Robin van der Kolk (notulist)
Afwezig: Brenda Burger
Welkom
Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld. Gezien de afwezigheid van Brenda Burger heeft er tijdens de vergadering geen overdracht plaats gevonden t.b.v. de secretaris.  De overdracht zal onderling geregeld worden geregeld worden met Brenda Schouw.
Mededelingen
Op de website is het nieuwe TC lid (Robin van der Kolk) toegevoegd.
Ingekomen stukken

Notulen bestuursvergadering 26 oktober 2015
In het vervolg zal de secretaris de actiepunten apart van de notulen communiceren aan de bestuursleden.
                                                                                            
Nabespreking Algemene Ledenvergadering 26 november 2015

Jeugd
Tijdens de algmene leden vergadering is de vraag binngekomen hoe de jeugd van de vereniging beter kan worden geïntegreerd in de rest van de vereniging. Hier is tijdens de vergadering over gesproken en de volgende mogelijke oplossingen zijn aangedragen:

Technische Commissie
De TC overdracht aan Robin van der Kolk heeft plaatsgevonden op maandag 7 december. Er is tijdens de vergadering gesproken over de opties voor het zoeken van een nieuw Herenlid. Hiervoor zijn een aantal ideeën aangedragen zoals:
      -     Het plaatsen van een artikel in de Sport-inn.

Penningmeester
De factuur voor het eerste halfjaar van de zaalhuur is ontvangen en betaald.

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.

Rondvraag

De vergadering wordt gesloten
Volgende algemene bestuursvergadering vindt plaats op woensdag 27 januari om 19:30 bij Christel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering
Uitgeest 22 september 2015, 20.00 uur

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Marieke Gaus, Yvonne Pronk en Brenda Schouw (notulist)
Afwezig: Robin van der Kolk en Christel Tromp
Welkom
Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
-
Het seizoen is begonnen! Alles loopt tot nu toe goed.
- De competitiebroekjes van D1, D2 en D3 zijn vervangen.
- Lisa en Robin zijn in juni naar de NeVoBo vergadering te Breukelen geweest. Er zijn hier geen bijzonderheden gemeld. Echter is hun wel opgevallen dat ‘grotere’ verenigingen (logisch) minder problemen ondervinden qua vrijwilligers, het vinden van scheidrechters of de inzet van vrijwilligers voor jeugdteams. Wanneer een ‘kleinere’ vereniging niet zal deelnemen aan deze vergaderingen zullen problemen niet zichtbaar worden bij de NeVoBo. Waardoor oplossingen uitblijven. Lisa geeft aan dit jammer te vinden en wil proberen, tijdens mogelijk belangrijke beslissingen zeker aanwezig te zijn waardoor de ‘grotere’ verenigingen niet het monopoly krijgen.      
- Trainingspakken D2: het bestuur is definitief akkoord voor de aanschaf van trainingspakken voor dames 2. Brenda neemt contact op met Nico, de materiaalman.
- Sjanie de Nijs is gevraagd door dames 2 om dit seizoen als bankzitter te fungeren binnen het team. Zij zal alleen in uiterste nood invallen tijdens wedstrijden. Het bestuur heeft goedgekeurd, dat zij hierdoor geen bondsgeld hoeft te betalen, zijnde een korting van € 60,00.  
Ingekomen Stukken
GEEN
Notulen bestuursvergadering 20 mei 2015
Er worden verbeterpunten aangedragen. Deze zullen worden verwerkt waarna zij op de website geplaatst zullen worden.
Jeugd
- Er is bij de TC meerdere malen, door ouders, informatie ingewonnen over de jeugd binnen de volleybal. Er waren zelfs nieuwe aanmeldingen, echter heeft de T.C. hen teleur moeten stellen daar er geen plek is binnen het jeugdteam.
- Hedwig Theunissen blijft het aanspreekpunt binnen de jeugd en daarnaast vervult zij de rol als coach.
Technische Commissie
- De TC heeft aan het eind van vorig seizoen vijf nieuwe aanmeldingen ontvangen. Vier dames en één heer.
Door niveauverschil binnen de nieuwe aanmeldingen had de TC na veel coördinerend werk een passende oplossing gevonden. Uiteindelijk heeft maar één van deze nieuwe aanmeldingen daadwerkelijk meegetraind. Maar dit heeft nog niet tot een definitieve aanmelding geleid.
De overige potentiële leden hebben zich helaas teruggetrokken.   

Penningmeester
- Yvon stelt voor om binnengekomen nota’s, betaalde nota’s dubbel te paraferen. Om op deze manier een extra controle in te bouwen. Het bestuur gaat hier mee akkoord en Yvon zal zo nodig elke bestuursvergadering (reeds betaalde) nota’s dubbel laten paraferen.
- Rabofietsdag
Zeer lage opkomst! Het bestuur vind dit jammer daar dit een leuk bedrag voor de vereniging kan opleveren.
Recreanten
Twee afmeldingen, één aanmelding.
Hierdoor blijft de recreantengroep redelijk in balans waardoor een leuke training mogelijk is.
Algemene Ledenvergadering
- Waarschijnlijk zal de algemene ledenvergadering plaatsvinden op 26 november 2015. Yvon zal contact leggen met de tussenpersoon van de Vrijburgschool.
- Alle jaarverslagen gaarne voor/op 23 oktober inleveren bij de secretaris.
Rondvraag
GEEN
Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering 28 oktober 2015, 20 uur bij Yvon.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering
Uitgeest, 20 mei 2015, 20.00 uur

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Robin van der Kolk, Marieke Gaus, Christel Tromp, Yvonne Pronk en Brenda Schouw (notulist)
Welkom
Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
- Rabofietsdag is op 13 september 2015.
- De Flyer van het straten- en scholenvolleybaltoernooi en nieuwe leden gezocht, zijn rond bezorgd door heel Uitgeest.
- Het jeugdteam is kampioen geworden! Zij zijn gefeliciteerd door Lisa en Christel. Daarnaast kregen zij bloemen en een medaille.
- Robin is bereid om het 2e TC lid te worden, zij zal worden voorgedragen in de algemene ledenvergadering. Waarin een stemming zal volgen.
Ingekomen stukken
- Gemeente: Subsidieaanvraag ontvangen. Yvon zal deze in behandeling nemen.
- NeVoBo: Uitnodiging NeVoBo regiovergadering ontvangen. Lisa gaat heen.
Notulen bestuursvergadering 15 april 2015
Er worden verbeterpunten aangedragen. Deze zullen worden verwerkt waarna zij op de website geplaatst zullen worden.
Jeugd
De huidige jeugdleden blijven lid van de vereniging waardoor VVVoluit één jeugdteam zal hebben.
Technische Commissie
Het nieuwe seizoen start op 17 augustus 2015.
De T.C. neemt de teamindeling en de trainingsindeling door met de overige bestuursleden.
Daarnaast zal de TC voor de start van elk seizoen het wedstrijdschema van elk competitie spelend team nagaan op ‘fouten’. Bijvoorbeeld wedstrijden die gepland staan in een schoolvakantie of die volgens de NeVoBo regels verkeerd zijn ingepland. Fouten worden ter correctie ingediend bij de NeVoBo.
Toernooien
Stratenvolleybal
Organisatie loopt. Er zijn voldoende aanmeldingen om het toernooit door te laten gaan.

Scholenvolleybal
Organisatie loopt, echter aanmeldingen blijven uit.
Lisa en Robin blijven, met hulp van een paar volleybalmoeders, scholen benaderen. Het is onbekend of dit toernooi doorgaat.
Penningmeester
Geen bijzonderheden
Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen
Rondvraag
Geen
Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering zal nader bepaald worden in de start van het nieuwe seizoen.


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


 

Bestuursvergadering
15 april 2015, 20.00 uur

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Robin van der Kolk, Marieke Gaus, Christel Tromp, Yvonne Pronk en Brenda Schouw (notulist)

Welkom
Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen
- Lisa en Christel hebben contact gezocht met Cor betreffende een wedstrijd in de 1e klasse, MOVE DS3 tegen MOVE DS4. Dit zou competitievervalsing tot gevolg kunnen hebben. Echter heeft het geen gevolgen voor dames 1 van Voluit en heeft Lisa samen met Cor besloten om het erbij te laten en verder geen actie te ondernemen.
- Cor heeft aangegeven volgend seizoen rekening te houden met de speelletters, zodat wordt voorkomen dat VVVoluit tegen elkaar moet spelen in dezelfde klasse.
- Dames 2 is gehuldigd door het bestuur van Voluit. Na de thuiswedstrijd op 9 april werd, in het bijzijn van veel publiek, dames 2 toegesproken. Daarnaast kregen zij bloemen en de beker.
- Christel heeft contact opgenomen met Nico Groen (materiaalman) betreffende de competitiebroekjes van de damesteams 1, 2 en 3. Alle damesteams kunnen nieuwe broekjes bestellen bij Nico. Graag één iemand per team de maten verzamelen en deze doorgeven aan Nico. De oude broekjes moeten worden ingeleverd bij Nico. 
- Het WK Beachvolleybal wordt gespeeld van 26 juni – 5 juli 2015 in de steden Amsterdam, Rotterdam, Apeldoorn en de finales worden gespeeld in Den Haag. Kosten liggen rond de €20 per kaart. Er zal op bijzondere plaatsen gevolleybald worden, bijvoorbeeld op de Hofvijver in Den Haag! Het beloofd een groot, spectaculair en gezellig toernooi te worden. Er is genoeg te zien! Wil je graag heen? Bestel je kaarten via www.nevobo.nl.
 
- Het bestuur zoekt nieuwe leden! Zie de website www.vvvoluit.nl voor meer informatie.

Ingekomen stukken
- Geen bijzonderheden

Notulen bestuursvergadering 24 maart 2015
Er worden geen verbeterpunten aangedragen. Hierbij zijn de notulen goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden.

Jeugd
Er is opgevangen dat onze VVVoluit jeugd kampioen kan worden. Hedwig Theunissen zal worden benaderd betreffende het reilen en zeilen binnen het team.
Technische Commissie
- Er is besloten om in seizoen 2015-2016 geen extra vrijdagavondtrainingen (in september - oktober) meer te in te plannen. Het idee achter de vrijdagavondtrainingen was dat nieuwe samengestelde teams extra konden gaan trainen. Dit seizoen zijn er geen nieuwe teams binnen de vereniging waardoor er minder belangstelling voor is.
- Voor dames 1 hebben zich vermoedelijk nieuwe leden aangemeld.
- Verdere teamindeling is besproken.
Toernooien
- Mixtoernooi
Organisatie loopt. Er hebben zich totaal 10 teams opgegeven, dit is het maximale aantal. Het beloofd dus een gezellige avond te worden!
- Scholenvolleybaltoernooi
Robin heeft alle basisscholen benaderd. Positieve reacties! De scholen gaan voor ons lobbyen bij de groepen 7 en 8. Robin onderhoudt het contact. Inschrijfformulieren staan op de website. Het idee is er om 1 á 2 weken voor de start van het toernooi een “proefles” te organiseren, zodat de deelnemende kinderen wel iets te weten kunnen komen over de spelregels en het volleybal.
- Stratenvolleybaltoernooi
De organisatie loopt, Lisa neemt hierin voortouw. 

De flyers zijn binnen en zullen zo spoedig mogelijk huis aan huis geflyerd worden.
Penningmeester
- Het eerdere incassoprobleem is opgelost, alle contributies zijn geïnd.
- De aanvraag voor de subsidie seizoen 2015-2016 is ingevuld en verstuurd.
Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.

Rondvraag
Geen

Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering 20 mei 2015, bij Lisa en Robin om 20.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag Technische commissie Voluit 2013-2014
Start van het seizoen
De vacature TC bestuurslid staat aan het begin van het seizoen helaas nog steeds open. Met name het ontbreken van een TC lid vanuit de herenteams is toch een gemis voor het bestuur.
Aan het begin van het seizoen is het dalende aantal leden ook een zorgenpunt voor het bestuur en de TC. Met name de teams Heren 2, Dames 2, Dames 1 en Heren 1 zouden aanvulling goed kunnen gebruiken. Dames 1 start de competitie met 7 dames wat eigenlijk te weinig is.
Dit geldt ook voor Heren 2 die met eventuele aanvulling vanuit de recreanten aan het seizoen beginnen. Door de inval vanuit de recreanten is het een hele puzzel geweest met de trainersindeling om er voor te zorgen dat Heren 2 op maandag in de Zien kunnen trainen.
Daarnaast blijft het behelpen voor de herenteams door het ontbreken van een trainer. Op verzoek van Heren 1 is er ook gekeken naar mogelijkheden om samen te trainen buiten de vereniging. Dit heeft helaas niets opgeleverd. Gelukkig zijn de damesteams wel voorzien van een trainer en kunnen dames 3 en 5 apart gaan trainen.
Ook de NeVoBo zorgt voor wat moeilijkheden door Dames 1 een andere speelletter te geven in het wedstrijdschema waardoor zij op enkele trainingsavonden een wedstrijd moeten spelen. Dit geldt ook voor Dames 5. De TC heeft overlegd met de teams om te kijken of zij op een andere avond de gemiste trainingen konden inhalen.
Verloop seizoen
De NeVoBo heeft wedstrijden ingedeeld in de voorjaarsvakantie. In overleg met de teams worden enkele wedstrijden verplaatst. Dit maakt echter het fluiten erg lastig. Beter was het geweest om alle wedstrijden te verplaatsen. De TC merkt dit op als aandachtspunt om bij aanvang van het seizoen te controleren of er geen wedstrijden in vakanties gepland staan. Bij tijdige signalering kan dit hopelijk snel worden afgesloten.
In december wordt met de teams de bezetting besproken. Ook volgend seizoen zijn enkele teams onderbemand en is aanvulling gewenst. Doelstelling van de vereniging is toch om 7 teams te behouden als dit mogelijk is. Door dit vast te bespreken met de teams en trainers hoopt het bestuur tijdig actiepunten te kunnen formuleren die uitgevoerd kunnen worden. Hierbij is ook de hulp van de leden zelf erg belangrijk. Zichtbaarheid van de vereniging komt als belangrijk punt naar voren tijdens het overleg. Vandaar dat er vaker een stukje in de krant wordt geplaatst, op de website van de vereniging en Dames 5 heeft de Facebook pagina opgericht.
In maart worden weer alle evaluatiegesprekken gevoerd met de teams en ook met de trainers wordt er vast gekeken naar volgend seizoen.
Resultaten seizoen
Helaas hebben Dames 2 en 3 de p/d wedstrijden moeten spelen en hebben beide teams het niet gehaald. Hierdoor hebben we volgend seizoen 4 damesteams in de 3de klasse. De overige teams hebben zich gehandhaafd in hun eigen klasse.
Voorbereidingen seizoen 2013-2014
Na overleg met de trainers en tussen enkele bestuursleden is begin mei een teamindeling voor het nieuwe seizoen gemaakt. Hierbij was het helaas noodzakelijk een damesteam minder in te schrijven door minder leden. De nieuwe indeling is tijdens een bijeenkomst met de betreffende teamleden bekend gemaakt. Hierop zijn gelukkig positieve reacties gekomen, alle leden zagen in dat een damesteam minder onvermijdelijk was. Tevens wordt besloten de extra vrijdagavond training voornamelijk voor dames 1 en 2 te benutten, aangezien dit nieuwe teams zijn qua samenstelling. De trainers hebben hiervoor een schema gemaakt wie wanneer de training verzorgt.
Ook Heren 2 was lange tijd incompleet waardoor het eruit zag dat er een team minder van start zou gaan. Gelukkig door inspanningen van de leden is er aanvulling gekomen waardoor ook Heren 2 dit seizoen weer van start is gegaan.
Daarnaast is er goed nieuws wat betreft een trainer voor de heren. Piet Molenaar gaat heren 1 trainen geven.
Het wedstrijdschema is uitgebreid gecontroleerd. Er zijn geen wedstrijden gepland in de vakantieperiode dus dat is goed gegaan. Dames 2 en 3 en heren 2 hebben wel een erg kleine poule waardoor er weinig wedstrijden worden gespeeld. Dit is aangegeven bij de NeVoBo, maar helaas is er niets aan te doen. Het bestuur geeft aan dat het mogelijk is om eventueel oefenwedstrijden in te plannen, bijvoorbeeld als er een paar weken achter elkaar niet gespeeld wordt. De TC zal dit bij de teams aangeven zodat zij dit kunnen bespreken. Teams kunnen dit zelf regelen met een ander team binnen de vereniging of buiten de vereniging. Het bestuur zal bij oefenwedstrijden ondersteuning geven, door bijvoorbeeld het inhuren van een zaal.
We hopen op een goed en sportief seizoen!

Jaarverslag secretariaat en ledenadministratie VVVoluit 2013-2014
SECRETARIAAT
In seizoen 2013-2014 heeft het bestuur zeven bestuursvergaderingen gehouden over het reilen en zeilen binnen de vereniging. De leden kunnen de notulen lezen op de website www.vvvoluit.nl. In de notulen wordt de nieuwe vergaderdatum bekend gemaakt. Leden kunnen reacties of te bespreken punten inbrengen bij het secretariaat.
In november 2013 heeft Michel Pepping (voorzitter) samen met Cor Duinmaijer de groepsfoto op canvas met een taart overhandigd aan de sponsor. Zij apprecieerden het gebaar en het bezoek.
Dit seizoen wilde het bestuur VVVoluit meer bekendheid geven.
Als gevolg hierop heeft het bestuur meerdere malen dit seizoen een stukje in een lokale krant laten plaatsen en is er een artikel in het sportblad SPORT INN geplaatst. De Facebook-pagina, die reeds door Angela Groen was opgezet,  wordt aangevuld met informatie vanuit het bestuur.    
Ook kan dit seizoen een verenigings-app worden aangemaakt, voor meer clubgevoel. Echter, heeft deze app nog enkele “bugs” waardoor het bestuur wil wachten met het gebruik hiervan.
In juni 2014 is het stratenvolleybal, met een beperkt aantal teams, toch succesvol verlopen.
Traditiegetrouw is het einde van het seizoen afgesloten met het mixtoernooi. Tijdens dit toernooi stond er een collectebus van de stichting ALS. Het bestuur was namelijk eerder benaderd voor een ludieke actie, echter vond het bestuur dit een beter idee. De opbrengst was €115,20.   
VVVoluit bestond dit seizoen 45 jaar. In februari 2014 vormde zich een feestcommissie. Na enkele overleggen ontstond het idee om het te vieren op 21 september 2014.
De jeugd heeft het jubileum apart gevierd. Zij hebben gebowld en zijn uit eten geweest.
Voor de volwassenen had de feestcommissie een ander plan. Het feest viel samen met de Rabofietsdag. De opbrengst (de maximale €500) is gebruikt om een deel van de kosten te betalen. Waarna het feest verder ging in het Havenrijk te Uitgeest. 
Start seizoen 2014-2015: dit seizoen is VVVoluit begonnen met 4 damesteams en 2 herenteams. Dat betekent dat VVVoluit één damesteam minder heeft dan vorig seizoen.
Michel had in het begin van dit seizoen aangegeven zijn functie als voorzitter neer te leggen. In april was zijn laatste deelneming aan de bestuursvergadering. Na lange tijd heeft Lisa van der Kolk zich aangemeld als voorzitter. Zij zal op de algemene ledenvergadering van november 2014 worden voorgedragen als voorzitter, waar zij na stemming zal worden aangenomen.
Daarnaast heeft Robin van der Kolk zich aangemeld als algemeen bestuurslid.
Het idee is ontstaan om Christel Tromp als 2e T.C. lid te benoemen.   
Hierover zal worden gestemd op de algemene ledenvergadering 2014.
Brenda (secretaris) heeft aangegeven haar functie op de ledenvergadering van 2015 neer te leggen. Dat betekent dat VVVoluit op zoek is naar een secretaris en vice-voorzitter. 
Ledenadministratie
Op 1 oktober 2013 had Voluit 94 leden.
In het seizoen 2013/2014 hebben zich 10 leden afgemeld en hebben 7 nieuwe leden zich aangemeld. Van de vertrekkende leden waren er 9 volwassen competitiespelers, 0 recreanten en 1 jeugdspeler. De nieuwe leden zijn 5 competitiespelers, 2 recreant en 0 jeugdspelers.

Op 1 oktober 2014 had Voluit 91 leden.


Jaarverslag recreanten VVVoluit 2013-2014
De recreanten vormen een stabiele factor binnen de vereniging.
Het aantal blijft ongeveer gelijk en de opkomst is goed.
Door de goede mix van dames/heren en oud en minder oud is er veel speelplezier.
In principe zijn er voldoende leden, maar nieuwe “jonge” leden zijn altijd welkom.
Dat drukt de gemiddelde leeftijd weer.


Jaarverslag jeugd VVVoluit 2013-2014
Het seizoen 2013/2014 werd  met het team gestart in de competitie met een mix van jongens en meiden.
Het was een veelbewogen seizoen met ups en downs. Er werden wedstrijden gewonnen maar ook flink verloren.
Er werd gereisd van Castricum naar Den Helder en steeds waren er weer enthousiaste ouders die aanwezig waren en ons van A naar B brachten.
Trainer Paul en co- assistent Kees verzorgden de trainingen met veel enthousiasme.
Ook het team ging ervoor maar af en toe was de tegenstander,  die soms bestond uit allemaal mannen,te sterk.
Al met al toch een goed seizoen gedraaid.
Ook dank  aan onze secretaresse die ons steeds van de mail voorziet.
Ondertussen is het nieuwe seizoen gestart en is het team ingedeeld in de damescompetitie
(waar Coen en Jurian toch wel even vreemd van opkeken)
De start is goed,veel wedstrijden gewonnen,veel spelplezier
Op naar de eerste plaats!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 24 maart 2015
Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Robin van der Kolk, Marieke Gaus, Christel Tromp, Yvonne Pronk en Brenda Schouw (notulist)
)

Welkom
Iedereen wordt welkom geheten.

Nieuw agendapunt: toernooien, wordt toegevoegd aan de bestaande agenda.

Mededelingen
- Dames 2 is kampioen! Zij worden donderdag 9 april gehuldigd in sporthal de Zien.
- Lisa is aangemeld bij de Rabobank als nieuw bestuurslid van de vereniging.

Ingekomen stukken
- Gemeente Uitgeest vraagt middels een brief of VVVoluit de inhuur van de sportzalen wil doorgeven voor seizoen 2015-2016.
- Daarnaast is vanuit de gemeente de subsidieaanvraag ontvangen voor seizoen 2015-2016.
- Rabobank: Het online bankieren verandert. Voor betalingen of diensten wordt nu gebruikgemaakt van de Random Reader Dit wordt de Rabo Scanner. Deze is in het bezit van de penningmeester.

Notulen bestuursvergadering 12-02-2015
Er worden geen verbeterpunten aangedragen. Hierbij zijn de notulen goedgekeurd en zullen op de website geplaatst worden.

Jeugd
Geen bijzonderheden vernomen.

Technische Commissie
De TC heeft een trainersoverleg en een aanvoerderoverleg gevoerd.
Trainersoverleg
Alle trainers gaan door en hebben aangegeven dit te willen doen met hetzelfde team. Dames 2 heeft op dit moment 2 trainers/coaches. Dit wordt ervaren als prettig, maar niet perse nodig. Daarnaast is dames 2, op dit moment, een groot team en zou sporthal de Meet geschikter zijn om trainen te geven.
Ook is gemeld dat sporthal de Zien de laatste paar trainingsavonden te koud aanvoelde en dat men overlast ervaarde van de inspelende zaalvoetballers. Dit is reeds gemeld bij Siem.
Aanvoerderoverleg
Dames 1: Heeft de wens richting de trainer geuit om uitdagender te trainen en om meer feedback gevraagd. Daarnaast verkeerd dames 1 in de gevaren zone. Degradatie is mogelijk. Volgend seizoen start dit team met maximaal 5-6 personen. Aanvulling is gewenst en noodzakelijk.
Dames 2: Starten volgend jaar met 9 personen. Twee trainer/coaches worden zeer gewaardeerd.
Dames 3 en 4: Zijn tevreden, spelen leuk, gezellige teams en willen graag bij elkaar blijven.
Heren 1: De “nieuwe” trainer (Piet Molenaar) wordt zeer gewaardeerd. Echter heeft heren 1 aanvulling van nieuwe leden nodig.
Heren 2: Ook heren 2 heeft aanvulling van nieuwe leden nodig.
Binnen het bestuur is er gebrainstormd over mogelijkheden om nieuwe leden te werven. 
- Via de website, www.vvvoluit.nl
- Lokale krant (-en)
- Facebook
- Posters bij winkels en overige 
- Flyeren (huis-aan-huis)

Toernooien
- Mixtoernooi 20 april 2015: Organisatie loopt. Uitnodigingen zijn de deur uit.
- Stratenvolleybaltoernooi/Scholenvolleybaltoernooi: Lisa en Robin hebben overleg gehad met Adrie de Nijs. Hij is verblijd dat er naar nieuwe mogelijkheden wordt gekeken.
Het idee is ontstaan om naast een stratenvolleybaltoernooi voor volwassenen ook een toernooi voor kinderen te organiseren. En dan vanuit hier verder uit te bouwen.
De organisatie voor het stratenvolleybaltoernooi is nog niet van de grond gekomen. Daar dit plaats vindt in juni gaat Lisa het voortouw hierin nemen.

Penningmeester
- 2e contributie-inning verliep niet geheel vloeiend. Yvonne is er mee bezig.

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.

Rondvraag
Geen

Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering 15 april bij Christel om 20.00 uur.    
  

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestuursvergadering 12 februari 2015

Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Robin van der Kolk, Marieke Gaus, Christel Tromp en Brenda Schouw (notulist) Afwezig: Yvonne Pronk

Welkom Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen
- Lisa is aangemeld bij de Kamer van Koophandel.
- De website met betrekking tot de adresgegevens van het bestuur zijn aangepast.
- Lisa en Robin gaan 16 februari met Adrie de Nijs om tafel betreffende het scholenvolleybaltoernooi.
- Lisa heeft met Wim Brugman contact opgenomen betreffende het stratenvolleybaltoernooi, maar respons is uit gebleven.  

Ingekomen stukken
- Michel Pepping heeft een brief ontvangen waarin wordt aangegeven dat hij is uitgeschreven bij de Kamer van Koophandel.

Notulen Bestuursvergadering 07-01-2015
Er worden geen verbeterpunten aangedragen. Hierbij zijn de notulen goedgekeurd en zullen op de site geplaatst worden.

Jeugd
- De tweede helft van de jeugdcompetitie is begonnen.
- Scheidsrechters zijn ingedeeld voor deze helft van het seizoen.

Technische Commissie
- Aanvoerdersoverleg ligt in de planning, uitnodiging volgt.
- Trainersoverleg ligt in de planning, uitnodiging volgt.

Penningmeester
Geen bijzonderheden vernomen.

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.

Rondvraag
GEEN

Vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering 24 maart bij Yvonne om 20.15 uur.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 7 januari 2015
Aanwezig: Lisa van der Kolk (voorzitter), Robin van der Kolk, Marieke Gaus, Christel Tromp, Yvonne Pronk en Brenda Schouw (notulist)
Welkom
Iedereen wordt welkom geheten. De agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
- 4 januari jl. was de nieuwjaarsreceptie van V.V.Voluit in de Opmaat. Het was een leuke bijeenkomst met een toespraak van onze nieuwe voorzitster. Daarnaast is er een artikel geplaatst op uitgeest.nieuws.nl en op Facebook door Pim Brugman.
- Lisa zal worden aangemeld bij de Kamer van koophandel.
- Michel zal worden afgemeld bij de Kamer van koophandel.

Ingekomen stukken
Yvonne heeft een brief van de gemeente ontvangen waarin zij de subsidie voor seizoen 2014-2015 bekend maken.
Notulen Bestuursvergadering 12-11-2014
Er worden geen verbeterpunten aangedragen. Hierbij zijn de notulen goedgekeurd en zullen op de site geplaatst worden.
Technische Commissie
- De wedstrijd van Voluit Dames 2 tegen Voluit Dames 3 is verplaatst. Dit was een eis van de NeVoBo om competitie verstrengeling te voorkomen. De wedstrijd wordt nu gespeeld op 4 februari in sporthal de Meet om 20.30 uur.
- Marieke wil een trainersevaluatie plannen.
- Zaalhuur voor de jeugd is ingepland.
Jeugd
Scheidsrechters zullen ingedeeld worden nu dat de planning bekend is.
Penningmeester
Eerste contributie-inning is voorspoedig verlopen. Daar het IBAN-nummer nieuw dit jaar was.
Recreanten
Uit de opmerking die is gemaakt in de algemene bestuursvergadering kan het bestuur opmaken dat de groep niet te groot is en dat er geen sprake is van een ledenstop, zoals eerder werd gesuggereerd. Nogmaals het is een leuk team, dat graag een wedstrijdje speelt en staat open voor nieuwe (jonge) leden.    
Toernooien
- Mixtoernooi: Gepland op maandag 20 april 2015.
- Stratenvolleybaltoernooi: Organisatie moet gaan lopen. Lisa neemt contact op met Wim Brugman.
- Scholenvolleybaltoernooi: Lisa vraagt zich af waarom dit niet meer georganiseerd word. Dit omdat V.V.Voluit geen jeugdbestuur en voldoende trainers heeft die nieuwe leden kunnen opvangen/opleiden. Lisa vindt dit jammer en vindt dat nieuwe leden werven niet de eerste insteek moet zijn van dit toernooi. Lisa en Robin nemen contact op met de vorige organisator.
Rondvraag
Brenda heeft aan Cor Duinmaijer voorgesteld om bepaalde onderwerpen op de website van Voluit te beveiligen. Cor gaf aan dat de toegankelijkheid hierdoor zal afnemen. Het bestuur wil om privacyredenen geen adresgegevens en telefoonnummers op de site hebben staan. Lisa zal contact opnemen met Cor.

Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering 12 februari bij Yvonne om 20.00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 12 november 2014

Aanwezig: Christel Tromp (voorzitter), Marieke Gaus, Yvon Pronk, Lisa van der Kolk, Robin van der Kolk, Michel Pepping en Brenda Schouw (notulist)

Welkom Iedereen wordt welkom geheten en de agenda wordt vastgesteld.

Ingekomen stukken Vanuit de NeVoBo is er een mail ontvangen dat zij bepaalde handvatten kunnen aanreiken om het volleybal in Nederland bekender, groter te maken. Dit met het oog op het komende beachvolleybal toernooi dat in Nederland georganiseerd gaat worden. Notulen vergadering 15-10-2014 Er worden geen verbeterpunten aangedragen. De notulen zijn bij deze officieel vastgesteld en zullen op de website worden geplaatst.

Technische Commissie Waarschijnlijk zal de wedstrijd van dames 2 tegen dames 3 worden verplaatst naar de 1e week van februari 2015.

Jeugd In het overgebleven jeugdteam verloopt alles goed. Doordat zij zijn ingedeeld in de damescompetitie gaat het beter dan vorig seizoen. Er wordt redelijk veel gewonnen en er is veel spelplezier.

Penningmeester Yvon heeft contact opgenomen met de trainers in verband met het opnieuw vaststellen van de trainersvergoeding. Zij zal de uitslag vastleggen in haar financiële administratie waardoor duidelijkheid ontstaat.   

Recreanten Is een leuk team, de groep is niet te groot. Er worden leuke wedstrijdjes gespeeld.

Vacatures Bestuur Lisa van der Kolk is aangeschoven om meer over het voorzitterschap, de vereniging en het reilen en zeilen binnen de vereniging te weten te komen. Lisa stelt zicht beschikbaar als voorzitter in de algemene ledenvergadering in november 2014.

Robin van der Kolk is zoekende. Het idee is ontstaan om Robin als algemeen bestuurlid te benoemen en Christel als 2e T.C. lid. Ook hierover zal op de aankomende ledenvergadering gestemd worden.

Algemene ledenvergadering Christel is voorzitter op de algemene leden vergadering en neemt alles door met Michel. Yvon (penningmeester) neemt samen met het bestuur de financiële stukken door en geeft uitleg waar nodig.

Rondvraag Het onderwerp dat (weer) bovenkwam bij Christel, na het doornemen van de afgelopen vergaderingen, zijn de competitiebroekjes van de damesteams. Dames 1 speelt nog steeds in hun oude broekjes en bij andere damesteams was ook niets bekend. Alleen dames 4 speelt in vernieuwde broekjes. Michel neemt nogmaals cotact op met de materiaalman, Nico Groen.

Michel geeft aan contact te hebben opgenomen met de sponsor betreffende de aanvraag van trainingspakken. Respons blijft uit.  

Vergadering wordt gesloten. Volgende vergadering 07 januari 2015 bij Lisa van der Kolk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 31-10-2013

Bestuur: Michel Pepping (voorzitter), Marieke Gaus,Yvonne Pronk, Christel Tromp en Brenda Schouw (notulist). Aanwezig: Harry Lamers, Monique Prins, John Brugman, Evert Bleijendaal, Atie Beentjes, Lidy Gooijer, Ab Pepping, Tiny Timmer, Anneke Gooijer, Nico Groen, Wim Brugman, Pim Brugman, Sjanie de Nijs, Adrie de Nijs, Inge Heijne, Theo Bos, Ronald Stetlenpool, Hedwig Theunissen, Karen Vosse, Thealet Bos, Anita van der Veen en Annet van der Eng.

Afwezig met afbericht: Paul Brugman, Harriëtte Bakker, Henriëtte Wagenaar, Marga Duimaijer, Theo van Lammeren, Cor Duinmaijer, Wout Admiraal en Suzanne Koning.

 1. Opening

Vergadering wordt om 19 uur geopend en de leden worden welkom geheten. Afberichten worden opgenoemd.

 1. Ingekomen stukken

GEEN

 1. Mededelingen

 1. Notulen Algemene ledenvergadering d.d. 15-11-2012

Er worden een aantal verbeterpunten aangevoerd vanuit het bestuur en de leden. Deze zullen verwerkt worden, waarna de notulen op de site zullen worden geplaatst.

 1. Jaarverslagen

 1. Verkiezing kascontrolecommissie

Er worden twee nieuwe leden gezocht. Eén voor de kascontrolecommissie en één reservelid. Voor de kascontrolecommissie stelt Ab Pepping zich beschikbaar. Als reservelid meldt Tiny Timmer zich.

 1. Vacatures

 1. Verkiezing van het bestuur

Brenda Schouw, Marieke Gaus en Yvonne Pronk zijn dit seizoen herkiesbaar. Al deze leden zijn herkozen na een stemming bij de aanwezige VVVoluit leden.

 1. Jubileum

VVVoluit bestaat april 2014, 45 jaar!

Het bestuur geeft aan dat zij dit niet onopgemerkt voorbij willen laten gaan. De voorzitter stelt een feestcommissie voor.

Aanmelden? Dat kan! Bij één van de bestuurleden.

 1. Rondvraag

GEEN

Inge Heijne en John Burger worden door Michel bedankt voor hun inzet binnen het bestuur met een presentje.

Om 19.30 uur wordt de vergadering gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 15 oktober 2014
Aanwezig: Christel Tromp (voorzitter), Yvonne Pronk en Marieke Gaus
Notulist: Brenda Schouw

Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.

Mededelingen
- Verenigings-app: Michel heeft zich in de app verdiept en is er enthousiast over. Cor Duinmaijer heeft echter aangegeven dat er nog een aantal bugs in het programma zitten. Het lijkt hem beter om de verdere ontwikkeling af te wachten.
- Verzoek om de Vrijburgschool af te huren voor de aankomende ledenvergadering is neergelegd bij Ingrid Drukker.
- Brenda geeft aan dat zij haar functie als secretaris op de volgende algemene ledenvergadering neerlegt. Zij treedt af in de algemene ledenvergadering van november 2015.

Ingekomen stukken
- Niet alle competitiespelende leden hebben een (scheidsrechter-) licentie om een wedstrijd te fluiten. Cor heeft een mail opgesteld waarin de leden zonder licentie worden gevraagd om binnen 2 maanden een online toets, via de NeVoBo website, af te leggen. Na het behalen van deze toets, zul je je licentie ontvangen en kan je worden ingedeeld als scheidsrechter  op 3e klasse wedstrijden.
- Er was bij de T.C. een mail binnen gekomen van een volleybalvereniging uit Wervershoof waarin werd gevraagd om een wedstrijd tegen dames 2 op 30 oktober te vervroegen naar 20.00 uur in verband met een lange reistijd. Dit is onmogelijk daar alle vier de velden om 20.00 uur bezet zijn. Dit is gemeld aan de betreffende vereniging.
- Dames 4 heeft via de T.C. van Voluit gevraagd om een wedstrijd op 3 november tegen volleybalvereniging Monnickendam met 30 minuten te verlaten. Er is aangegeven dat het team dit zelf dient af te stemmen met de tegenpartij.

Notulen bestuursvergadering 03-09-2014
Er worden geen verbeterpunten aangedragen vanuit het bestuur.
De notulen zullen  op de website worden geplaatst.

Technische Commissie
- VVVoluit verwelkomt 2 nieuwe leden. Eén bij dames 2 en één bij dames 3. Zij spelen (nog) geen competitie.
- De T.C. zal bij Dames 2, Dames 3 en Heren 2 navragen of er behoefte is aan het spelen van oefenwedstrijdjes gedurende het seizoen. Dit kan tegen een ander team van Voluit zijn of een team van een andere vereniging. De teams zullen dit zelf moeten organiseren, maar het bestuur zal dan de zaalhuur voor haar rekening nemen. Deze drie teams zijn namelijk in een poule met maar een beperkt aantal clubs ingedeeld en spelen dus relatief weinig wedstrijden.

Jeugd
Er zijn geen bijzonderheden vernomen.
Christel zal contact opnemen met de jeugdtrainer en coach om na te vragen hoe het seizoen tot nu toe verloopt.

Penningmeester
- Trainersvergoeding wordt binnen het bestuur herzien. De penningmeester zal hier actie op ondernemen waarna dit in orde wordt gemaakt.
- De begroting staat grotendeels op papier, deze zal de volgende bestuursvergadering worden doorgenomen. Hierop volgend zal de kascommissie worden uitgenodigd en daarna zal de begroting onder de leden worden verspreid.

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.
Marieke zal contact opnemen met de recreanten om na te vragen hoe het seizoen tot nu toe verloopt.

Vacatures bestuur
- Lisa van der Kolk heeft zich verkiesbaar gesteld als voorzitter van VVVoluit!
Op de aankomende algemene ledenvergadering zal zij voorgedragen worden aan de leden van VVVoluit.
- Het bestuur is nog steeds op zoek naar versterking van de T.C. De voorkeur gaat uit naar een man, maar iedereen is welkom.

Jubileum
Het feest was een succes! Nogmaals dank voor de organisatie.
Ook heeft de club de maximale €500,- ontvangen voor de Rabofietsdag!  Dit bedrag is in het feest geinvesteerd.

Rondvraag
GEEN
Vergadering wordt gesloten.
Volgende bestuursvergadering 12-11-2014, 20.00 uur bij Christel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 3 september 2014

Aanwezig: Christel Tromp (voorzitter), Marieke Gaus, Michel Pepping en Yvonne Pronk
Afwezig: Brenda Schouw
Notulist:  Marieke Gaus

Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ingekomen Stukken

Notulen bestuursvergadering 17-04-2014    
Er worden een aantal verbeterpunten aangegeven vanuit het bestuur. Deze zullen worden verwerkt waarna de notulen op de site zullen worden geplaatst.
Naar aanleiding van de notulen wordt de groepsgrootte van de recreanten besproken. De vraag is of deze groep inmiddels te groot is geworden zodat er geen plek is voor nieuwe leden. Het bestuur zal dit navragen bij de recreanten.
Technische Commissie

Jeugd

Penningmeester

Recreanten  

Vacatures Bestuur

Jubileum

Rondvraag

De vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering op woensdag 8 oktober bij Marieke of Yvonne (wordt later afgestemd), dan worden de voorbereidingen getroffen voor de Algemene Leden Vergadering (waarschijnlijk 27 november).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 17 april 2014

Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Marieke Gaus, Christel Tromp en Yvonne Pronk
Notulist: Brenda Schouw
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ook is er een mail verstuurd naar de deelnemende stratenvolleybalteams.

Ingekomen Stukken

Notulen bestuursvergadering 19-03-2014    
Er worden een aantal verbeterpunten aangevoerd vanuit het bestuur. Deze zullen worden verwerkt waarna de notulen op de site zullen worden geplaatst.
Technische Commissie

Jeugd

Penningmeester

Recreanten  

Vacatures Bestuur

Jubileum

Rondvraag

De vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering wordt nader bepaald.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Bestuursvergadering 19 maart 2014
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Marieke Gaus, Christel Tromp
Notulist: Brenda Schouw
Afwezig: Yvonne Pronk
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ingekomen Stukken

Notulen bestuursvergadering 26-02-2014    

Technische Commissie

Jeugd
Hedwig Theunissen is de wensen voor komend seizoen aan het inventariseren. Wordt vervolgd.
Penningmeester

Recreanten
De recreanten geven aan dat zij nog steeds een leuk, gezellig team hebben met een goede sfeer.
Vacatures bestuur VVVoluit
Nul reacties!
Michel heeft een stukje voor op de website klaar liggen. Op dit moment worden de leden ‘overspoeld’ met informatie en verzoekjes op de website (leden gezocht, trainer gezocht, mixtoernooi etc).
Voor nu is gekozen om het stukje voor ‘bestuursleden gezocht’ even te parkeren. Binnen de vereniging is bekend dat wij binnen het bestuur een onderbezetting hebben en dat Michel gaat aftreden als voorzitter. Aan het einde van het seizoen komt dit onderwerp weer bovenaan op de website.
Jubileum
De eerste vergadering heeft plaatsgevonden. De organisatie bestaat uit Yvonne Pronk, Evert Bleijendaal, Annet Putter, Annet Rodenburg en Anita van Veen.
Er is gebrainstormd over de datum (planning september), activiteiten en de kosten.
Christel onderhoudt het contact tussen het bestuur en dit organisatieteam.
Rondvraag
Michel heeft verder nagedacht over het eerdere idee met betrekking tot de stichting ALS. Er zal een collectebus komen te staan op de avond van het mixtoernooi.
Vergadering wordt gesloten.
Volgende bestuurvergadering donderdag 17 april, 20 uur bij Michel.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 26 februari 2014
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Yvonne Pronk, Marieke Gaus, Christel Tromp
Notulist: Brenda Schouw
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ingekomen Stukken

Notulen bestuursvergadering 15-01-2014    
Er worden een aantal verbeterpunten aangevoerd vanuit het bestuur. Deze zullen worden verwerkt waarna de notulen op de site zullen worden geplaatst.
Technische Commissie

Vacaturebank Castricum
Het is mogelijk om op deze vacaturebank voor vrijwilligers een vacature te plaatsen omtrent een gezochte (gediplomeerde) trainer voor heren 1 en/of 2. Christel gaat zich hier verder in verdiepen. 
Jeugd
Geen bijzonderheden vernomen.

Penningmeester

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.
Vacatures bestuur VVVoluit
Er zal een (vernieuwde) oproep op de site worden geplaatst. Eventuele functieomschrijvingen zijn reeds op de VVVoluit-website beschikbaar.   
Jubileum
Er hebben zich een aantal personen uit dames 4 en heren 2 gemeld voor de organisatie van het jubileum van VVVoluit. Overwogen wordt het jubileum naar september te verplaatsen ivm de korte voorbereidingstijd. Het bestuur staat hier voor open.
Rondvraag
Geen

Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering bij Christel Tromp op woensdag 19 maart 2014.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 15 januari 2014
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Yvonne Pronk, Marieke Gaus, Christel Tromp.
Notulist: Brenda Schouw
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ingekomen Stukken

Notulen bestuursvergadering 20-11-2013
Zijn goedgekeurd vanuit het bestuur. De notulen zullen op de website geplaatst worden.
Technische Commissie

Eén van de ideeën was het organiseren van clinics bij de start van een nieuw schooljaar of rond het stratenvolleybaltoernooi, of dat deelnemers kunnen meetrainen, of een training kunnen volgen. Vooralsnog ziet het bestuur dat er weinig vrijwilligers zijn om clinics te organiseren. Uiteraard kunnen geïnteresseerden vrijblijvend een aantal trainingen bijwonen.

De teams/leden zelf zullen oud spelers gaan benaderen om te kijken of zij opnieuw lid willen worden.
  

Jeugd
Geen bijzonderheden vernomen.
Penningmeester

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.

Vacatures Bestuur
Dit blijft een GROOT actiepunt binnen de vereniging!

Jubileum VVVoluit
Christel heeft alle leden van VVVoluit een mail gestuurd om een start te maken voor het opzetten van een feestcommissie. Het bestuur hoort positieve (mondelinge) geluiden, echter zijn er nog nul aanmeldingen op papier.

Rondvraag
Dames 2 wordt de afgelopen weken tijdens de training gehinderd door inspelende zaalvoetballers. Adrie de Nijs heeft al aangegeven contact op te nemen met Siem (beheerder sporthal De Zien) omtrent dit probleem. Mocht dit het probleem niet oplossen, dan zal het bestuur contact opnemen met de sporthal.
Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering bij Yvonne Pronk op woensdag 26-2-2014.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 20 november 2013
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Yvonne Pronk, Marieke Gaus, Christel Tromp.
Notulist: Brenda Schouw
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ingekomen stukken
GEEN
Notulen bestuursvergadering 09-10-2013
Er worden een aantal verbeterpunten aangevoerd vanuit het bestuur. Deze zullen worden verwerkt waarna de notulen op de site zullen worden geplaatst.
Technische Commissie

Jeugd
Er is een uitnodiging ontvangen voor de opgave van de 2e competitiehelft voor het C1- team. Deze opgave wordt ingediend door Cor en Michel zal de opvolging en afhandeling monitoren.
Penningmeester

Vacatures
Vanuit het bestuur willen wij nogmaals benadrukken:

Tot op heden is na de ledenvergadering nog geen enkele respons vanuit de leden geweest. Binnen het bestuur worden verschillende mogelijkheden tot het actief ´werven´ van bestuursleden besproken. Afgesproken is dat een aantal bestuursleden gericht leden zal aanspraken. Ook zullen verschillende teams, waaronder ook de recreanten, worden benaderd en de ´problemen´ kenbaar worden gemaakt. Het geniet vooralsnog niet de voorkeur om een voorzitter van buitenaf aan te trekken.
Jubileum
Vanuit het bestuur willen wij nogmaals aangeven dat VVVoluit in april 2014, 45 jaar bestaat. Er is een feestcommissie nodig om een leuke dag te organiseren! Tot nu toe hebben zich geen vrijwilligers gemeld naar aanleiding van de oproep op de algemene ledenvergadering!
Het bestuur gaat zich inzetten voor een persoonlijke benadering in de hoop een groep vrijwilligers bij elkaar te krijgen.
Rondvraag
GEEN
Vergadering wordt gesloten.

Volgende bestuursvergadering: 15 januari 2014 om 20.00 uur bij Marieke. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 09 oktober 2013
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Yvonne Pronk, Marieke Gaus, Christel Tromp.
Notulist: Brenda Schouw
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ingekomen stukken

Notulen bestuursvergadering 12-09-2013
Er worden een aantal verbeterpunten aangevoerd vanuit het bestuur. Deze zullen verwerkt worden waarna deze op de site zullen worden geplaatst.
Technische Commissie

Jeugd
Michel heeft contact opgenomen met Hedwig Theunissen (coach jeugdteam) om na te gaan hoe e.e.a. binnen het team verloopt. De aanvang van het seizoen loopt goed, bezetting met 8 spelers is voldoende en de weg om eventuele problemen bij het bestuur te melden is bekend.
Inmiddels beschikt Michel over een lijst met e-mailadressen en telefoonnummers.
Penningmeester

Omdat Thealet, in 2012-2013 (het te controleren seizoen) nog wel lid was is het geen probleem dat zij de controle nog één keer uitvoert. Voor Attie geldt dit seizoen hetzelfde, maar het tweede en komende seizoen niet meer.
Als gevolg hiervan zoekt het bestuur in de komende ledenvergadering twee nieuwe leden voor de kascommissie.

Recreanten

Jaarvergadering

Rondvraag

Vergadering wordt gesloten.
Volgende bestuursvergadering: 20-11-2013, 20 uur bij Christel Tromp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 12-09-2013
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Yvonne Pronk en Marieke Gaus
Afwezig: Brenda Schouw
Notulist: Christel Tromp
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ingekomen Stukken

Notulen bestuursvergadering d.d. 07-05-2013
Uit het bestuur zijn aanvullingen aangedragen, na verwerking zijn de notulen goedgekeurd en officieel vastgelegd.
Technische Commissie

Jeugd

Penningmeester

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.
Rondvraag
Geen
Actiepunten

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op 9 oktober om 20.00 uur bij Yvonne thuis.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslag secretariaat en ledenadministratie VVVoluit 2012-2013
SECRETARIAAT
In seizoen 2012-2013 heeft het bestuur zeven bestuursvergaderingen gehouden over het reilen en zeilen binnen de vereniging. De leden kunnen de notulen lezen op de website www.vvvoluit.nl. In de notulen wordt de nieuwe vergaderdatum bekend gemaakt. Leden kunnen reacties of te bespreken punten inbrengen bij het secretariaat.
Dit seizoen kenmerkt zich als een ‘roerig seizoen’. Hierbij kan gedacht worden aan: het vervullen van wensen van teams door de TC, het nieuwe wedstrijdtenue en het vertrek van verschillende leden binnen het bestuur.
Elk competitie-spelend team binnen VVVoluit speelt sinds dit seizoen in één en hetzelfde tenue, gesponsord door Dirkzwager Groep.
De sponsor wordt bedankt (november 2013) in de vorm van een groepsfoto. Daarnaast onderhoudt het bestuur contact met de sponsor.
Binnen de vereniging zijn meerdere klachten ingediend over de nieuwe damesshorts. Zoals: kleurverschil, snelle slijtage en losse naden. De klacht is in behandeling bij Muta Sport. Nico Groen is hiervoor contactpersoon.
Ook stond VVVoluit dit seizoen in het spo(r)tlicht van de Uitgeester Courant waarin een aantal jeugdleden iets vertellen over hun sport.
Helaas is gedurende het seizoen gebleken dat VVVoluit voor het nieuwe seizoen te weinig inschrijvingen heeft ontvangen voor de CMV jeugd. Mede naar aanleiding van het vertrek van Inge (bestuurslid voor de jeugd) heeft het bestuur besloten om te stoppen met de CMV jeugd bij VVVoluit.
Op zondag 15 september vond voor de derde keer de Rabobank Fietsdag plaats. Totaal deden 116 verenigingen mee, waar VVVoluit dit jaar voor het eerst ook één van was. Voor onze vereniging hebben 23 personen de 30km lange route gefietst. Hiermee hebben zij € 230 voor de clubkas verdiend.
Brenda Burger, John Burger en Inge Heijne zijn afgelopen seizoen gestopt met hun bestuursfunctie.
Gedurende het seizoen heeft (nog) niemand zich gemeld om deze vrijgekomen functies te vervullen.
Het bestuur is dringend op zoek naar:
- een jeugdbestuur(der);
- een TC lid;
- trainer(s) voor de jeugd;
- (vice)voorzitter.
Wel kon het bestuur Yvon Pronk welkom heten als nieuwe penningmeester.
Seizoen 2013-2014 staat voor de deur en dat betekent dat VVVoluit 45 jaar bestaat. Het bestuur wil dit niet ongemerkt voorbij laten gaan en wil dit graag vieren. Om dit te bewerkstelligen zou het bestuur graag een feestcommissie willen samenstellen met leden van de vereniging. Aanmelden? Dat kan bij het bestuur.
LEDENADMINISTRATIE
Op 1 oktober 2012 had VVVoluit 102 leden.
In het seizoen 2012/2013 hebben 20 leden zich afgemeld en hebben 12 nieuwe leden zich aangemeld. Van de vertrekkende leden waren er 7 volwassen competitiespelers, 3 recreanten en 10 jeugdspelers. De nieuwe leden zijn 7 competitiespelers, 0 recreanten en 5 jeugdspelers.
Op 1 oktober 2013 had VVVoluit 94 leden.

Jaarverslag Recreanten VVVoluit 2012-2013
De recreanten zijn dit jaar weer goed van start gegaan.
We hebben helaas van een paar leden afscheid genomen, waaronder Thealet Bos,een van de langst spelende leden bij Voluit.
Gelukkig hebben we ook weer een paar nieuwe leden, waarvan er een paar onder
de “herintreders” vallen.
Daardoor hebben we weer een mooie groep en de opkomst is goed te noemen.
Jaarverslag Technische Commissie VVVoluit 2012-2013
Aantal teams
Het seizoen 2012-2013 werd, net als het seizoen ervoor, gestart met 5 damesteams en 
2 herenteams.
Start van het seizoen 2012-2013
De start van het competitieseizoen verliep moeizaam doordat de NeVoBo verschillende speelletters heeft gegeven aan de teams. Dit is vrij laat aangepast door de NeVoBo. Daarbij kwam een administratieve fout van de gemeente waardoor het niet mogelijk was de Zien voor alle thuisspeelavonden van VVVoluit in te huren. Hierdoor is er op 6, 13 december, 17 en 31 januari maar één speelronde mogelijk in de Zien. Er is een alternatieve oplossing aangedragen door Cor waardoor enkele teams wedstrijden spelen op hun trainingsavond. Er zijn hierdoor wel enkele trainingsavonden weggevallen voor dames 3 en 5 en voor heren 1 en 2. Gezien het korte tijdsbestek is het bestuur akkoord gegaan met deze oplossing en heeft de TC in overleg met de teams naar andere trainingsmogelijkheden gezocht.
Verloop seizoen 2012-2013

Voorbereidingen seizoen 2013-2014
Met ingang van het nieuwe seizoen bestaat de TC nog maar uit 1 lid doordat John Burger gestopt is. De vacature voor een extra lid blijft dan ook nog vacant.
De trainingsindeling is in mei gecommuniceerd en de inhuur aangegeven bij de gemeente en betreffende instanties. Helaas bleek later dat de Wissel op de dinsdagavond niet beschikbaar was voor dames 5. In overleg met trainer en team is gezocht naar een passende oplossing zodat alle damesteams apart kunnen blijven trainen.
Ook de competitie-indeling van de NeVoBo is niet optimaal doordat dames 1 een andere speelletter heeft gekregen als de andere teams van Voluit. Hierdoor spelen zij enkele wedstrijden op maandag in de Meet tijdens hun trainingsavond.
Daarnaast bleek 5 december als speelavond op de kalender te staan. De wedstrijdleiding heeft, in overleg met de TC, kunnen zorgen dat deze wedstrijden op een ander moment gespeeld worden.
De kleine teams en het ontbreken van trainers voor de herenteams blijft aandachtspunt van de TC en het bestuur.

Jaarverslag Jeugd VVVoluit 2012-2013
Algemeen

CMV

C- jeugd

Trainingen/trainers

Seizoen 2013-2014

 

Jaarverslag Penningmeester VVVoluit 2012-2013

Afsluiting seizoen 2012/2013

Begroting

Werkelijk

Verschil

Verwijzing

Opbrengsten

Contributies

14.528

13.802

-726

1

Toernooien

400

916

516

2

Subsidie

800

916

116

Overige opbrengsten

323

389

66

Sub-telling

16.051

16.023

-28

Kosten

Zaalhuur/-competitie

9.000

8.370

630

3

Trainingskosten

1.762

1.551

211

Teamgelden

3.228

3.268

-40

Overige kosten

2.931

2.750

181

Sub-telling

16.921

15.939

982

Nadelig-/voordelig saldo

-870

84

954

 

Het afgelopen seizoen is met een positief resultaat ad € 84 afgesloten. Begroot was een negatief resultaat van € 870. Het verschil ad € 954 is hoofdzakelijk ontstaan door de volgende 3 posten:

Ad 1 Contributies € 726
De afname ad € 726 is met name ontstaan door het niet innen van contributies van een tweetal langdurig geblesseerden (recreanten), het opzeggen van een competitie-speelster en het vertrek van vijf jeugdleden.

Ad 2 Toernooien € 516
De toename van opbrengsten uit toernooien ad € 516 is met name ontstaan door het stratenvolleybaltoernooi.

Ad 3 Zaalhuur/-competitie € 630
De kosten met betrekking tot de zaalhuur/-competitie is met € 630 afgenomen, omdat een aantal competitiewedstrijden in ‘De Meet’ werden gespeeld i.p.v. ‘De Zien’. De huur van ‘De Zien’ is lager dan ‘De Meet’.

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gedetailleerde cijfers zijn in het financieel jaarverslag opgenomen (bijlage). Indien gewenst kan tijdens de ledenvergadering toelichting worden gegeven op de individuele posten.

De boekhouding over het afgelopen seizoen is gecontroleerd en akkoord bevonden door Thealet Bos-Olthoff en Anneke Gooijer.

 

Begroting seizoen 2013/2014

Begroting 2013/2014

Werkelijk 2012/2013

Verschil

Verwijzing

Opbrengsten

Contributies

13.836

13.802

34

Toernooien

400

916

-516

1

Subsidie

380

916

-536

2

Overige opbrengsten

578

389

189

Subtelling

15.194

16.023

-829

Kosten

Zaalhuur/-competitie

8.359

8.370

11

Trainingskosten

1.446

1.551

105

Teamgelden

3.327

3.268

-59

Overige kosten

2.542

2.750

208

Subtelling

15.674

15.939

265

Nadelig-/voordelig saldo

-480

84

-564

 

Voor komend seizoen is het resultaat begroot op een negatief resultaat van € 480.

Ad 1 Toernooien € -516
De afname van de begrote opbrengst u.h.v. van toernooien ad € 516 wordt voornamelijk veroorzaakt doordat wij in het seizoen 2012/2013 veel sponsors hebben kunnen aantrekken. Voorzichtigheidshalve hebben wij de opbrengst toernooien voor komend seizoen op € 400 begroot.

Ad 2 Subsidie € -516
De afname van de subsidie ad € 516 is gerelateerd aan het aantal jeugdleden. Wij verwachten eveneens door bezuinigingen bij de gemeente Uitgeest minder subsidie te ontvangen.
 
Contributie vaststelling (seizoen 2013/2014)
Ondanks het begrote negatieve resultaat van € -480 heeft het bestuur besloten de contributie voor het komend seizoen niet te verhogen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 15-11-2012

Bestuur: Michel Pepping (voorzitter), Marieke Gaus, John Burger, Inge Heijne, Yvonne Pronk en Brenda Schouw (notulist).
Aanwezig: Harry Lamers, Jan van Tunen, Bert Wubbels, Paul Brugman, Jan Bos, Thealet Bos-Olthoff, Atty Kempers, Sjanie de Nijs, Anita van der Veen, Atie Beentjes, Annet Degeling, Karen Vosse-Kaptein, Annke Gooijer, Christien Stokman, Hedwig Theunissen, Pim Brugman, Wim Brugman, Tom Brugman, Piet Molenaar, Ab Pepping, Theo van Lammeren, Harriëtte Bakker en Adrie de Nijs.
Afwezig met afbericht: Christel Tromp, Harriëtte Wagemaker, Marlies Roemer, Jolanda Pepping en Cor Duinmaijer.

Vergadering wordt om 19 uur geopend en de leden worden welkom geheten. Afberichten worden opgenoemd.

GEEN

De notulen worden officieel goedgekeurd en gearchiveerd.

De notulen worden officieel goedgekeurd en gearchiveerd.

Leden zijn Atie Beentjes en Attie Kempers. Als reservelid 2013/2014 wordt Anneke Gooijer aangenomen.

Christel Tromp en Michel Pepping worden, zonder bezwaar, herkozen.

Theo van Lammeren: Erkent het jeugdleden tekort maar vraagt zich af of het bestuur reeds over ledenwerving heeft kunnen brainstormen. Michel geeft aan dat hier reeds binnen het bestuur over vergaderd is maar geeft ook aan dat elke actie tijd, (misschien) geld en actieve inspanning/deelname van leden vraagt. Wanneer één van deze ‘ingrediënten’ ontbreekt blijft werving onder jeugd moeilijk.

Vergadering sluit om 19.35 uur. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 07-05-2013
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Yvonne Pronk, Marieke Gaus, Inge Heijne en John Burger.
Afwezig: Brenda Burger en Brenda Schouw
Notulist: Christel Tromp
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen

Ingekomen Stukken

Notulen bestuursvergadering d.d. 28-03-2013
Uit het bestuur zijn aanvullingen aangedragen, na verwerking zijn de notulen goedgekeurd en officieel vastgelegd.
Technische Commissie

Jeugd

Penningmeester

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.
Rondvraag
Christel zal een attentie voor de sponsor regelen die Inge en Yvonne persoonlijk zullen langsbrengen. Michel zal contact leggen met de sponsor.
Vergadering wordt gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 28-03-2013
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Yvonne Pronk, Marieke Gaus, Inge Heijne en Christel Tromp.
Afwezig met afbericht: Brenda en John Burger
Notulist: Brenda Schouw
Opening
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.
Mededelingen
16-04-2013: Regiobijeenkomst. VVVoluit gaat heen.
Ingekomen Stukken

Notulen bestuursvergadering d.d. 27-02-2013
Uit het bestuur zijn aanvullingen aangedragen, na verwerking zijn de notulen goedgekeurd en officieel vastgelegd.
Technische Commissie
Evaluatiegesprekken met alle teams hebben plaatsgevonden. De belangrijkste aandachtpunten van de gesprekken waren:

Voor dames 1 en heren 2 wordt een mail naar andere verenigingen gestuurd om samenwerking te creëren en misschien, via deze weg, nieuwe leden te werven.

Het bestuur heeft de intentie uitgesproken om de huidige 5 dames- en 2 herenteams te behouden voor komend seizoen. Voorwaarde is dat alle team uit een goede (uitvals-)basis bestaan om vaste invalbeurten te voorkomen (lees: beperken tot incidentele invalsbeurten).

De technische commissie plant overleggen met trainers.


Jeugd

Penningmeester
De penningmeester heeft VVVoluit aangemeld voor de Rabobank Fietsdag. VVVoluit wordt vanaf nu op de hoogte gehouden over deze dag. De Rabobank Fietsdag houdt in dat je 30km moet fietsen waarmee je €10 p.p. binnen fietst voor de vereniging. Dit evenement vindt plaats op 15-09-2013.
Meer informatie om je op te geven volgt t.z.t. op de website van de vereniging.
NOTEER DE DATUM ALVAST IN JE AGENDA!

Recreanten
Geen bijzonderheden vernomen.
Rondvraag
Er is vanuit dames 5 aangegeven dat de scheidsrechter beurten niet altijd evenredig binnen het team zijn verdeeld. Komend seizoen zal hier beter op gelet worden. Ook aangegeven dat onderling ruilen ook tot de mogelijkheden behoren.

Vergadering wordt gesloten.
Dinsdag 07-05-2013 is de volgende bestuursvergadering om 20 uur bij Yvonne Pronk.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 27-02-2013
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Christel Tromp, Yvonne Pronk, Inge Heijne en Marieke Gaus.
Afwezig: Brenda en John Burger.
Notulist: Brenda Schouw.

Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en de agenda wordt vastgesteld.

Uit het bestuur zijn aanvullingen aangedragen, na verwerking zijn de notulen goedgekeurd en officieel vastgelegd.

11 mei 2013 organiseert volleybalvereniging Croonenburg voor de CMV-jeugd een eindfeest in de vorm van een beachvolleybaltoernooi. Inge heeft dit inmiddels kenbaar gemaakt bij de jeugdleden. In verband met de vakantieperiode is nog even afwachten hoeveel leden van Voluit hier naar toe zullen gaan.

De 2e contributie-inning staat gepland.

Geen bijzonderheden vernomen.

GEEN
Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering donderdag 28-03-2013, 20.00 uur bij Christel.  
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 16-01-2013

Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Christel Tromp, Yvonne Pronk en Marieke Gaus.
Afwezig: Inge Heijne, Brenda en John Burger.
Notulist: Brenda Schouw

Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering woensdag 27-02-2013, 20.00 uur bij Michel Pepping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 21-11-2012

Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Christel Tromp, Inge Heijne, Yvonne Pronk en Marieke Gaus
Afwezig: Brenda en John Burger.
Notulist: Brenda Schouw

 1. Opening

Iedereen wordt welkom geheten en de vergadering wordt geopend, de agenda wordt vastgesteld.

 1. Mededelingen
 1. Notulen 23-10-2012

Er worden een aantal verbeterpunten aangevoerd vanuit het bestuur. Deze zullen verwerkt worden waarna de notulen op de site geplaatst zal worden.

 1. Verzoek Cor Duinmaijer

Cor heeft het verzoek ingediend om sneller de notulen van een bestuursvergadering goed te keuren, waardoor deze sneller op de website te lezen zijn. Het bestuur komt gemiddeld eens per 4 tot 6 weken bijeen en vindt deze frequentie voldoende om de notulen van de bestuursvergadering goed te keuren en te publiceren. Indien belangrijke punten naar voren komen, worden deze eventueel eerder per e-mail of website aan de leden kenbaar gemaakt.   

 1. Technische Commissie
 1. Jeugd
 1. Penningmeester
  Geen bijzonderheden.

Vergadering wordt gesloten.
Volgende vergadering 16-01-2013 bij Yvonne Pronk. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslagen 2011-2012

Jaarverslag secretariaat en ledenadministratie Voluit

SECRETARIAAT
In seizoen 2011-2012 heeft het bestuur zes bestuursvergaderingen gehouden om het reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken. De leden kunnen de notulen lezen op de website, www.vvvoluit.nl. In deze notulen wordt de nieuwe vergaderdatum bekend gemaakt. Leden kunnen reacties of te bespreken punten aangeven bij het secretariaat.

Verschillende onderwerpen passeerden de vergadering. Opsommend, de belangrijkste punten over het seizoen 2011-2012.

Als laatste is belangrijk te vermelden dat het bestuur nog één openstaande vacature heeft.

LEDENADMINISTRATIE

Op 1 oktober 2011 had Voluit 110 leden.
In het seizoen 2011/2012 hebben zich 19 leden afgemeld en hebben 11 nieuwe leden zich aangemeld. Van de vertrekkende leden waren er 1 volwassen competitiespelers, 1 recreanten en 9 jeugdspelers. De nieuwe leden zijn 3 competitiespelers, 2 recreant en 4 jeugdspelers.
Op 1 oktober 2012 had Voluit 102 leden.

Jaarverslag Recreanten Voluit

Ondanks dat de recreanten geen officiële trainer meer hebben, is de opkomst groot en
kunnen zij zich redden met de gelegenheid trainers Ab en Piet.
Het aantal recreanten blijft nagenoeg gelijk en zit eigenlijk aan het maximum, maar aanvulling door een jongere zou welkom zijn, dat drukt de gemiddelde leeftijd
en is de toekomst van de recreanten ook gegarandeerd.
Spelvreugde staat bij ons voorop en dat is in ruime mate het geval, dus is er volop tevredenheid bij de recreanten.

Jaarverslag Technische Commissie Voluit 2011-2012

Aantal teams
Het seizoen 2011-2012 werd, net als het seizoen ervoor, gestart met 5 damesteams en
2 herenteams.

Start van het seizoen 2011-2012
De bezetting was in de meeste teams voldoende, alleen dames 3 kampte met een tekort aan speelsters. Dit zou grotendeels door dames 5 worden opgevangen die op structurele basis zouden invallen. Door ontwikkelingen bij de jeugd bleken er gelukkig 2 speelsters door te kunnen stromen naar dames 3 waardoor dit team iets completer de competitie in ging. Hierdoor was het ook niet meer nodig om standaard een beroep te doen op dames 5. Iets wat als zeer prettig werd ervaren door alle betrokkenen.

De damesteams zijn gestart met een vaste trainer waarbij dames 3 en 4 samen zijn gaan trainen. De herenteams hebben helaas geen trainer.

Verloop seizoen 2011-2012
De start van seizoen verliep niet helemaal voorspoedig. Aan het begin van het seizoen moest er gezocht worden naar een nieuwe trainer voor dames 3 en 4 na het vertrek Piet Molenaar. Gelukkig hebben Bert Wubbels en Nico Groen dit samen overgenomen. Bert Wubbels is hierdoor niet meer actief als trainer bij de recreanten. Door beide trainers is wel opgemerkt dat de Wissel eigenlijk geen goede trainingszaal is, zeker niet voor grotere groepen. Dit zal worden meegenomen bij de indeling voor volgend seizoen.

Tijdens het seizoen is verder aandacht besteed aan:

Voorbereidingen seizoen 2012-2013
De voorbereidingen voor het nieuwe seizoen verliepen moeizaam. Lang niet alle leden hadden hun enquête formulier ingevuld waardoor het niet duidelijk was of sommige teams compleet zouden zijn. Met name dames 3 waar 6 leden zouden overblijven was lange tijd een onzekere factor. De TC heeft samen met de nieuwe voorzitter Michel en trainer Nico nog een gesprek gehad met dames 3 om het komende seizoen met hen te bespreken en om het team te behouden. Gelukkig is er een speelster bijgekomen en hebben de overige leden aangegeven graag verder te willen waardoor we ook dit seizoen met 5 damesteams konden starten.

Daarnaast is er contact geweest met de NeVoBo over het indelen van de competitiewedstrijden en dan met name de thuiswedstrijden (met dank aan Cor). Hieruit is naar voren gekomen dat Cor Duinmaijer de mogelijkheid krijgt om de thuiswedstrijden zelf in te delen. Hierdoor kunnen we meer variatie aanbrengen in vroeg en laat thuisspelen zodat er geen teams meer zijn die al hun thuiswedstrijden laat spelen.

De indeling van de competitie voor het nieuwe seizoen is verder bemoeilijkt doordat de NeVoBo onze teams in eerste instantie verschillende speelletters heeft gegeven, dit pas vrij laat is aangepast en de gemeente een administratieve fout heeft gemaakt waardoor de Zien op enkele thuisspeelavonden pas vanaf 21.00 uur beschikbaar is. Gelukkig heeft Cor dit met de NeVoBo kunnen oplossen door enkele teams hun wedstrijd te laten spelen tijdens hun trainingsavond. Doordat het voor sommige teams meerdere weken betreft is de TC bezig om andere trainingsmogelijkheden voor deze teams te regelen. Hier wordt momenteel nog aan gewerkt.

Jaarverslag Jeugd Voluit 2011-2012

Algemeen

CMV

Trainingen/trainers

Seizoen 2012-2013

Jaarverslag Penningmeester

Overdracht penningmeester
Het afgelopen seizoen (2011/2012) was Michel Pepping nog penningmeester. Michel heeft het jaar 2011/2012 afgesloten en het jaarverslag opgesteld.
Yvonne Pronk heeft per 1 augustus 2012 (aanvang seizoen 2012/2013) de werkzaamheden overgenomen. Yvonne heeft de begroting 2012/2013 en contributievoorstel 2013/2014 opgesteld.
 
Afsluiting seizoen 2011/2012
Het afgelopen seizoen is met een verlies van € 88 afgesloten. Begroot was een verlies van
€ 334. Met uitzondering van de volgende posten zijn er geen noemenswaardige verschillen:

Gedetailleerde cijfers zijn in het financieel jaarverslag opgenomen (bijlage). Indien gewenst kan tijdens de ledenvergadering toelichting worden gegeven op de individuele posten.

De boekhouding over het afgelopen seizoen is gecontroleerd en akkoord bevonden door Thealet Bos-Olthoff en Atie Beentjes.

Begroting seizoen 2012/2013
Voor komend seizoen is het resultaat begroot op een verlies van € 1.174.
De oorzaak hiervan is met name een afname van het aantal leden, minder opbrengsten uit het stratenvolleybaltoernooi en een (verwachte) afname van de subsidie van de gemeente.
De hoogte van de subsidie is gerelateerd aan het aantal jeugdleden, die dit seizoen sterk is afgenomen.

Contributie vaststelling (seizoen 2013/2014)
Gezien het begrote negatieve resultaat van € 1.174 zijn we genoodzaakt de contributie voor het komend seizoen te verhogen.

In onderstaande tabel een voorstel tot contributie voor het seizoen 2013/2014:

 

Voorstel contributie 2013/2014

 

Pasjesgeld

Contributie

Totaal per lid

 

Seizoen 2012/2013

Senioren

            60,00

           138,00

               198,00

 

           194,00

Junioren

            50,00

            93,00

               143,00

 

           143,00

Aspiranten

            40,00

            77,50

               117,50

 

           117,50

Pupillen

            25,00

            57,50

                 82,50

 

             82,50

Recreanten

                 -  

           113,00

               113,00

 

           109,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslagen 2010-2011

Jaarverslag Technische commissie
Aantal teams
Het seizoen 2010-2011 werd gestart met 5 damesteams en 2 herenteams. Een damesteam
minder dan het seizoen ervoor.
 Dames 1 1e klasse
 Dames 2 en 3 2e klasse
 Dames 4 en 5 3e klasse
 Heren 1 2e klasse
 Heren 2 3e klasse

Start van het seizoen 2010-2011
Door het opheffen van één damesteam is de teamsamenstelling voor bepaalde teams
grotendeels veranderd. Dit betekent dat alle damesteams er speelsters bij hebben gekregen
waardoor de teams ruim bezet zijn. Dit door het opzeggen van enkele dames en de
blessures die in de meeste damesteams regelmatig voorkwamen . Een ruimere bezetting
was dan ook gewenst.
De meeste teams zijn gelukkig gestart met een vaste trainer, op heren 2 na. Dit team traint
zelf. Door het wegvallen van één damesteam is er ook voor dames 5 een vaste trainer.
Verloop seizoen 2010-2011
Het seizoen is voorspoedig verlopen waarbij de TC aandacht heeft besteed aan:
 Extra trainingsmogelijkheden voor de dames door mogelijkheid om mee te trainen
met een ‘hoger’ damesteam. Met de trainers is gekeken wie er konden deelnemen
aan het ‘extra’ trainen.
 Trainersoverleg waarbij de trainingen zijn geëvalueerd en de plannen voor komend
seizoen zijn doorgenomen. Hieruit is gebleken dat de trainer van heren 1 voor het
laatst de heren zal trainen waardoor er gezocht moet worden naar een nieuwe
trainer.
 Aanvoerdersoverleg waarbij met de aanvoerders naar het seizoen is gekeken en
naar mogelijkheden voor het komende seizoen. Belangrijkste aandachtspunt dat
hieruit naar voren is gekomen is de bezetting van dames 3 waar enkele leden van
stoppen.
 Evaluatie onder leden; hieruit is gebleken dat de trainingen in Akersloot niet ideaal
zijn en de zalen/kleedkamers ook niet altijd netjes zijn. Voor komend seizoen wordt
gekeken of alle teams weer in Uitgeest kunnen trainen.
Resultaten seizoen 2010-2011
De meeste teams hebben goed gepresteerd. Dames 1 en 2 hebben beide
promotie/degradatie wedstrijden mogen spelen. Dames 1 heeft hiervan afgezien en dames 2
heeft haar best gedaan, maar helaas niet voldoende gepresteerd om de eerste klasse te
behalen. Dames 3 heeft in de 2de klasse minder gespeeld omdat deze klasse toch een stapje
te hoog was. In het seizoen 2010-2011 start er dan ook 1 damesteam in de 2de klasse.
Heren 1 heeft verder een goed seizoen gedraaid en heren 2 heeft een iets minder seizoen
gehad na hun promotie naar de 3de klasse. Gelukkig blijven ze wel in de 3de klasse spelen.
Voorbereidingen seizoen 2011-2010
Gezien het opzeggen van enkele leden en het stoppen van een trainer bij de heren is het
indelen van de teams en de trainingstijden voor het nieuwe seizoen moeizaam verlopen. In
dames 3 zijn er met name enkele speelsters gestopt waar helaas geen nieuwe aanwas voor
is gekomen. Alleen dames 1 en dames 2 zijn aangevuld met een extra speelster. Vandaar
dat dames 3 met 6 speelsters het seizoen is gestart. Om dit aan te vullen is met dames 5
overeengekomen dat 2 speelsters van hen per wedstrijd invallen bij dames 3. Inmiddels is dit
door het toevoegen van 2 jeugdspeelsters aan dames 3 niet meer nodig.
Door het beperkte aantal speelsters bij dames 3 en 4 is in overleg met de dames besloten
dat dames 3 en 4 samen gaan trainen.
Door deze ontwikkelingen is het gelukkig niet meer nodig om één team in Akersloot te laten
trainen.
Helaas is het niet gelukt om voor de herenteams trainers te vinden zodat zij ook dit seizoen
zonder trainer zijn gestart.

JAARVERSLAG JEUGD
Algemeen
 De trainingen vonden plaats op de woensdagmiddag voor de CMV jeugd en C jeugd
van 17.30 uur tot 19.00 uur in sporthal De Zien.
 Het fluiten op zaterdag bij de Cjeugd was meegenomen in het schema voor de
scheidrechters van de senioren.
CMV
 15 leden, waarvan er 12 competitie hebben gespeeld.
 Na de zomer begonnen er 2 teams aan de competitie en na de kerst was er een 3de
team bijgekomen, er kwamen 3 nieuwe leden bij en 2 niet competitie spelende
leden gingen competitie spelen.
 Er werd gespeeld op niveau 3, 4 en 5
 CMV 1 werd kampioen, CMV 2 en CMV 3 eindigde in de onderste regionen en alle
teams hebben met heel veel plezier gespeeld.
C- jeugd
 10 leden, waarvan 10 competitie spelend, 1 team van Voluit en 1 team van Voldin
 Het resultaat in de competitie was Voluitteam werd tweede, Voldin eindigde in de
onderste regionen
 De samenwerking met Odin verliep naar behoren.
Trainingen/trainers
 Nico Groen en Inge Heijne verzorgden de trainingen aan de C jeugd.
 Paul Baltus, Evelien Bleijendaal en Brenda Burger hebben de CMV training gegeven.
 Marga Duinmaijer is halverwege begonnen met het ondersteunen van Evelien en ook
Hedwig Theunissen en Annet Degeling waren wederom de vaste invallers.
Seizoen 2010-2011
 Het ledenaantal van de jeugd blijft een aandachtspunt. Door middel van berichtjes in
de Uitgeester, het benaderen van de basisscholen, het flyeren tijdens het Adrie de
Nijs scholenvolleybaltoernooi is geprobeerd nieuwe leden te werven. Ook mag elk
jeugdlid de laatste training voor een vakantie vriendjes en vriendinnetjes meenemen
naar de trainingen. Het resultaat is echter minimaal (..) en aan het eind van het
seizoen hebben 10 jeugdleden opgezegd.
 Inge en Brenda hebben aan het eind van het seizoen een workshop Positief Coachen
gevolgd.

Recreanten 2010-2011
De recreanten hebben een goed seizoen gedraaid. De opkomst is veelal groot en dat geeft
ook aan dat men tevreden is . Het vorig seizoen hadden we sinds lang geen officiële trainer,
maar dat is opgevangen door Piet Henneman en Ab Pepping die de training begeleid
hebben.
Dit seizoen hebben we Bert Wubbels weer terug als trainer, wat zeer op prijs gesteld word.
Het aantal recreanten blijft ongeveer gelijk, qua aantal zitten we op het maximum daar
anders de groep te groot wordt.
Ondanks het grote onderlinge niveauverschil, lijdt het spelplezier daar niet onder en is het
telkens weer een gezellige en sportieve avond. Wat ons betreft mag het zo doorgaan.
Jaarverslag secretariaat en ledenadministratie 2010-2011

SECRETARIAAT
In seizoen 2010-2011 heeft het bestuur zeven bestuursvergaderingen gehouden om het
reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken. De leden kunnen de notulen lezen op de
website, www.vvvoluit.nl. In deze notulen wordt de nieuwe vergaderdatum bekend gemaakt.
Leden kunnen reacties of te bespreken punten aangeven bij het secretariaat.
Verschillende onderwerpen passeerden de vergadering.
De vereniging heeft een nieuwe hoofdsponsor. De Dirkzwager Groep. Deze sponsor gaat de
competitiespelende senioren teams voorzien van nieuwe speeltenues. In seizoen 2010-2011
zijn dit H2, D3 en D5. In seizoen 2012-2013 volgen H1, D1, D2 en D4. De tenues blijven
echter eigendom van de vereniging. Daarnaast kunnen teams overige kledingstukken bij
Nico Groen bijbestellen. Zoals vesten, trainingspakken en dergelijke.
Ook werd er vanuit de NeVoBo een nieuw beleid rondom de scheidsrechters gevormd. Met
coderingen. De codes geven aan wat voor soort wedstrijd jij kan fluiten. D3 en D5 hebben
weinig ervaring in ‘het fluiten van een wedstrijd’ en zullen een scheidsrechtercursus krijgen
van Cor Duinmaijer.
Als laatste is belangrijk te vermelden dat Theo van Lammeren in de aankomende
ledenvergadering zal aftreden als vice- voorzitter.
Openstaande vacatures:
 VOORZITTER
 VICE- VOORZITTER

LEDENADMINISTRATIE
Op 1 oktober 2010 had Voluit 125 leden.
In het seizoen 2010/2011 hebben zich 23 leden afgemeld, één lid heeft zich met
terugwerkende kracht afgemeld en hebben 9 nieuwe leden zich aangemeld. Van de
vertrekkende leden waren er 4 volwassen competitiespelers, 0 recreanten, 1 trainer en 17
jeugdspelers. De nieuwe leden zijn 3 competitiespelers, 2 recreant en 4 jeugdspelers.
Op 1 oktober 2011 had Voluit 110 leden

Jaarverslag Penningmeester
Afsluiting seizoen 2010/2011
Het afgelopen seizoen is met een verlies van € 3.625 afgesloten. Begroot was een verlies
van € 2.880. Dit verschil is met name ontstaan door:
- een last voor het stratenvolleybaltoernooi van ruim € 700 in verband met het 25-jarig
jubileum;
- een afdracht aan de NeVoBo van € 430 ter aanzuivering van het vermogen van “de
regio”. Dit betrof een besluit vanuit de regioraad. Het bestuur heeft besloten de
kosten niet door te berekenen aan de leden maar ten laste van het resultaat te
brengen.
Gedetailleerde cijfers zijn in het financieel jaarverslag opgenomen (bijlage). Indien gewenst
kan tijdens de ledenvergadering toelichting worden gegeven op de individuele posten.
De boekhouding over het afgelopen seizoen is gecontroleerd en akkoord bevonden door
Jolanda Pepping en Atie Beentjes.
Begroting seizoen 2011/2012
De begroting voor komend seizoen is opgenomen in het financieel jaarverslag. Voor het
seizoen 2011/2012 is een verlies begroot van ruim € 300.
De oorzaak hiervan kan met name gevonden worden in de afname van het aantal
(jeugd)leden, minder opbrengsten uit het stratenvolleybaltoernooi en een afname van de
subsidie van de gemeente.
De verwachting voor komende seizoenen is dat het begrotingstekort verder zal toenemen als
gevolg van toenemende kosten.
Tekorten kan en wil de vereniging niet alleen door contributieverhoging(en) opvangen. De
komende seizoenen zal op de kosten gelet moeten worden en zal geprobeerd worden om de
inkomsten te verhogen, o.a. door werving van (jeugd)leden.
Contributie vaststelling (seizoen 2012/2013)
Voor het seizoen 2012/2013 wil de vereniging de volgende contributiebedragen voorleggen
aan de leden:
Voorstel contributie 2012/2013
Contributie Pasjesgeld Totaal per lid
Senioren 134,00 60,00 194,00
Junioren 93,00 50,00 143,00
Aspiranten 77,50 40,00 117,50
Pupillen 57,50 25,00 82,50
Recreanten 105,00 10,00 115,00
In onderstaande tabel de contributie van het huidige seizoen (2011/2012):
Contributie 2011/2012
Contributie Pasjesgeld Totaal per lid
Senioren 130,00 60,00 190,00
Junioren 90,00 50,00 140,00
Aspiranten 75,00 40,00 115,00
Pupillen 57,50 22,50 80,00
Recreanten 105,00 0,00 105,00

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslagen 2009 - 2010

Jaarverslag Technische commissie Voluit

Aantal teams
Het seizoen 2009-2010 werd gestart met 6 damesteams en 2 herenteams. Dames 4 startte na het verliezen van de promotie/degradatiewedstrijden toch in de 2e klasse en dames 1 start na degradatie in de 1e klasse.

Start van het seizoen
De teamsamenstelling was grotendeels vergelijkbaar met het voorgaande seizoen, alleen dames twee werd aangevuld met extra speelsters. Helaas bleken de nieuwste speelsters door blessures niet volledig te kunnen spelen.
Een andere verandering aan het begin van het seizoen was het afzonderlijk trainen van dames 4 en dames 5. Dames 5 ging apart trainen en dames 4 trainde apart en speelde de maandagavond regelmatig een partijtje tegen de recreanten.
Tevens startte er een nieuw damesteam (dames 6) bestaande uit jeugdspeelsters.
De meeste teams zijn ook gestart met een vaste trainer, op dames 5 na. Voor dit team zijn de trainingen door meerdere trainers opgevangen.
Verloop seizoen
Tijdens het seizoen zijn er diverse punten geweest waar de TC aandacht aan besteed heeft:

Resultaten seizoen
De meeste teams hebben goed gepresteerd. Dames 1 heeft promotie/dagradatie wedstrijden mogen spelen maar deze helaas verloren. Dames 3 heeft tevens in de top van hun klasse meegedraaid. Alleen dames 4 heeft minder gepresteerd, voor hen bleek de 2e klasse iets te hoog. Ook bij de heren is er prima gespeeld waarbij heren 2 gepromoveerd is naar de 2e klasse.
Voorbereidingen voor volgend seizoen
In februari 2010 heeft de TC bovenstaande aandachtspunten meegenomen en is zij gestart met de nieuwe team samenstellingen. Door de onderbezetting in enkele dames teams, ruimte in dames 1 en het regelmatig met invallers spelen heeft de TC besloten om het seizoen te starten met een damesteam minder. Door ruimte in dames 1 is er voor gekozen om 2 speelsters van dames 2 en een speelsters van dames 3 door te plaatsen naar dames 1. De overige speelsters zijn verdeeld samengevoegd met dames 3 en dames 6. Hierbij is zoveel mogelijk rekening gehouden met wensen vanuit de team. Een belangrijke reden een dames 5 zoveel mogelijk in tact te laten. Met de betrokken teams heeft de TC een aantal persoonlijke gesprekken gevoerd om de wijzigingen met hen te bespreken.

Een ander belangrijk aandachtspunt is tevens het trainen geweest. Heren 1 en heren 2 hebben aangegeven graag afzonderlijk te willen trainen en dames 5 heeft de wens uitgesproken voor een vaste trainer. Wegens het feit dat er een damesteam minder start is het gelukt om alles damesteams te laten starten met een eigen vaste trainer. Helaas is het niet gelukt om zowel voor heren 1 als heren 2 een aparte trainer te vinden. Beide teams trainen afzonderlijk en in overleg met heren 2 is besloten dat zij zelf hun trainingen verzorgen.

Jaarverslag secretariaat en ledenadministratie

SECRETARIAAT
In seizoen 2009-2010 heeft het bestuur zeven bestuursvergaderingen gehouden om het reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken. De leden kunnen de notulen lezen op de website, www.vvvoluit.nl. In deze notulen wordt de nieuwe vergaderdatum bekend gemaakt. Leden kunnen reacties of te bespreken punten aangeven bij het secretariaat.

Verschillende onderwerpen passeerden de vergadering. De meest besproken punten zijn de herindeling binnen de damesteams van Voluit, een mogelijke samenwerking met MUTA sport om een kledinglijn voor senioren op te zetten binnen de vereniging en de inhuur van de zaal door de vereniging zelf. Het is het seizoen waarin de NeVoBo besloot om de regio’s Mid en West onder de naam regio West te laten fuseren. Ook werd er vanuit de gemeente aangegeven dat de subsidie het komend jaar naar beneden zal gaan.
Hedwig Theunissen treedt deze ledenvergadering officieel af. Marieke Gaus heeft haar plaats in september overgenomen als TC lid. Theo van Lammeren heeft aangegeven definitief te stoppen als vice voorzitter per 11-2011.
Het bestuur zoekt hierdoor een voorzitter en een vice voorzitter.

LEDENADMINISTRATIE

Op 1 oktober 2009 had Voluit 130 leden.
In het seizoen 2009/2010 hebben zich 16 leden afgemeld, zijn er geen leden met terugwerkende kracht afgemeld en hebben 11 nieuwe leden zich aangemeld. Van de vertrekkende leden waren er 6 volwassen competitiespelers, 1 recreant en 9 jeugdspelers. De nieuwe leden waren 2 competitiespelers, geen recreanten en 9 jeugdspelers.
Op 1 oktober 2010 had Voluit 125 leden

  Jaarverslag recreanten 2009 – 2010

Op de maandagavond werd getraind in de Zien van 19.00 tot 20.30 uur. De trainingen de recreanten werden ongeveer om en om verzorgd door Bert Wubbels en Sjanie de Nijs.

Recreanten
Meteen al aan het begin van het seizoen kwamen gemiddeld 12  man/vrouw sterk op de training, dus konden er 2 voltallige teams worden opgesteld voor een lekker partijtje. Na een gedegen warming up en wat oefeningen (niet al te lang) werden er meestal 3 sets gespeeld.
Als er recreanten “over” waren, konden zij bij dames 4 worden ingezet. Dit tot volle tevredenheid van beide kanten.
De recreatieafdeling van Voluit is een fijne groep mensen die met veel plezier op de maandagavond komt trainen.

JAARVERSLAG JEUGD VOLUIT
Algemeen

CMV, inmiddels Cool Moves Volleybal.

C-jeugd

Trainingen/trainers

Seizoen 2010-2011

 

Inge Heijne
Brenda Burger
Oktober 2010
Jaarverslag Penningmeester

Afsluiting seizoen 2009/2010
Het afgelopen seizoen is met een verlies van € 126 afgesloten. Begroot was een verlies van ruim € 2.000. Deze meevaller komt voort uit diverse, relatief kleine, meevallers. Een overzicht hiervan is met vergelijkingen opgenomen in de bijlage.

De boekhouding over het afgelopen seizoen is gecontroleerd en akkoord bevonden door Marlies en Jolanda.

Begroting seizoen 2010/2011
Voor komend seizoen is het resultaat begroot op een verlies van ruim € 2.800.
De oorzaak hiervan is met name een afname van het aantal leden, minder opbrengsten uit het stratenvolleybaltoernooi en een (verwachte) afname van de subsidie van de gemeente.

Contributie vaststelling (seizoen 2011/2012)      
Ondanks dat de contributie de afgelopen jaren niet is verhoogd zijn we genoodzaakt dit voor komend seizoen wel te doen.

Door de verschillende wijzigingen in de regio is de opbouw van de contributiebetalingen aan de NeVoBo gewijzigd. Door deze wijziging kan de opbouw van de contributie van VV Voluit niet meer worden toegepast. Het voorstel is om de contributie op te splitsen in een contributiebedrag voor alle leden en pasjesgeld als toeslag voor competitie spelende leden.

In onderstaande tabel een voorstel tot contributie vanaf komende seizoen (2011/2012):

 

Voorstel contributie 2011/2012

 

seizoen

 

Pasjesgeld

Contributie

Totaal per lid

 

2010/2011

Senioren

 60,00

 130,00

 190,00

 

171,42

Junioren

 50,00

 90,00

 140,00

 

125,24

Aspiranten

 40,00

 75,00

 115,00

 

101,74

Pupillen

 22,50

 57,50

 80,00

 

69,13

Recreanten

0,00  

 105,00

 105,00

 

95,00

Ter info:
Voor het huidige seizoen (2010/2011) blijft de opbouw van de contributie gelijk aan die van vorig seizoen (zie bedragen in bovenstaande tabel), deze is reeds vastgesteld in de ledenvergadering van november 2009.
Wanneer de regio gedurende het seizoen besluit de contributie bedragen aan te passen dan zal het verschil, zowel voor- als nadelig, cumulatief worden verrekend met de contributie over het 2e termijn. Eventuele aanpassingen die ontstaan na de incasso in januari komen voor rekening of wel ten gunste van de vereniging.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jaarverslagen 2008 - 2009

Jaarverslag Jeugd
Er werd getraind op de woensdagmiddag van 17.30 – 19.00 uur in de sporthal aan de “Zienlaan” en op dinsdagavond van 18.30-20.00 uur in “de Wissel.
(Hulp)Trainers: Inge Heijne, John Burger, Brenda Burger, Frank Boersen, Peter Jonker, Nico Groen, Myrthe Pepping, Piet Molenaar, Adrie de Nijs e.a.
Myrthe Pepping liep stage i.v.m. haar opleiding aan het CIOS.
De wedstrijden werden gespeeld in shirts die in eigendom van de vereniging zijn en gehuurd worden. De vereniging heeft het op zich genomen om op deze manier continuïteit in het shirtgebruik te krijgen, dit wordt verzorgd door Nico Groen.

Circulatievolleybal (CMV):
Hoofdtrainer: Inge Heijne
Hulptrainers: John Burger, Brenda Burger, Frank Boersen, Peter Jonker, e.a.
Gedurende het gehele seizoen was er een aanwas van nieuwe leden waarvan een deel alleen maar heeft getraind om in seizoen 2009-2010 competitie te kunnen gaan spelen.
Aan het eind van het seizoen heeft de oudste jeugd getraind op aspiranten niveau om ze alvast aan een ander niveau te laten wennen.
Twee kampioenen!!
Gedurende het seizoen 35 CMV leden.
1 jongen en meisje hebben deelgenomen aan de rayon trainingen.

Seizoen 2009-2010:
Trainers: Inge Heijne, John Burger, Brenda Burger, Frank Boersen, Peter Jonker e.a. Bij aanvang van het seizoen spelen we op niveau 3, 4, 5 en 6.

Aspiranten: 16 leden waarvan 2 geen competitie speelden.

Aspiranten C rayon:
8 leden spelend B-1e jaar, getraind door Piet Molenaar, Nico Groen, gecoacht door Peter Ouwerkerk en andere ouders. Goed gespeeld.

Aspiranten B rayon:
Acht  meisjes speelden in een talenten team samengesteld uit speelsters van Voluit en Odin, trainer/coach Adrie de Nijs. Derde plaats in de sterke poule, eerste meisjesteam.

Seizoen 2009-2010:
Dit seizoen werken we weer samen met Odin en Phoenix, we hopen zo alle kinderen te kunnen laten trainen en spelen op hun eigen niveau.
Aspiranten C1 een team dat bestaat uit 8 meisjes en 2 jongens van Voluit. 2 meisjes spelen in een team van Odin. Getraind door Nico Groen, Frank Boersen en Peter Jonker op de woensdag van 17.30 tot 19.00 uur, gecoacht door ouders.

Scholenvolleybal 2009:
Verder was er weer de organisatie van het scholenvolleybaltoernooi. Tijdens dit toernooi, gehouden in de sporthal aan de Zienlaan  werd door alle teams gespeeld volgens (aangepaste) CVB regels.
Ook dit jaar weer een geslaagd toernooi mede dankzij een aantal vrijwilligers.

In seizoen 2009-2010 zal het jeugdbestuur niet meer door Adrie de Nijs verzorgd worden. Zijn taken zijn overgenomen door Inge Heijne en Brenda Burger. Adrie zal tijdens de algemene ledenvergadering aftreden.

Adrie

Jaarverslag recreanten 2008 – 2009

Op de maandagavond werd getraind in de Zien van 19.00 tot 20.30 uur. De trainingen werden om de week verzorgd door Bert Wubbels en Sjanie de Nijs.
Meteen al aan het begin van het seizoen kwamen gemiddeld 12  man/vrouw sterk op de training, dus konden er 2 voltallige teams worden opgesteld voor een lekker partijtje. Na een gedegen warming up en wat ‘techniektraining’ (niet al te lang) werden er meestal 3 sets gespeeld.
Omdat naast ons veld dames 4 en 5 trainden, werden er af en toe teams uitgewisseld voor een oefensessie. Dit tot volle tevredenheid van beide kanten.
De trainingsgroep is soms erg groot: 2 indraaiende spelers bij elk team. Er wordt gekeken naar een andere oplossing voor seizoen 2009-2010.
De recreatieafdeling van Voluit is een fijne groep mensen die met veel plezier op de maandagavond komt trainen.

Jaarverslag secretariaat en ledenadministratie

In seizoen 2008-2009 heeft het bestuur zeven bestuursvergaderingen gehouden om het reilen en zeilen binnen de vereniging te bespreken. De leden kunnen de notulen lezen op de website, www.vvvoluit.nl. In deze notulen wordt de nieuwe vergaderdatum bekend gemaakt. Leden kunnen reacties op de notulen of te bespreken punten aangeven bij het secretariaat.

Verschillende onderwerpen passeerden de vergadering. Maar het meest besproken punt is natuurlijk het 40 jarig jubileum geweest. Waarvan de viering zeer geslaagd was.
Verder hebben we een tweede clubvlag ontvangen en is elk spelershirt van de jeugd bedrukt met een logo. Er wordt nu naar gestreefd om komend seizoen alle spelersshirts van de senioren van een logo te voorzien.  
Adrie treed deze algemene ledenvergadering af. Brenda Burger en Inge Heijne zijn zijn opvolger.
John Burger is het nieuwe TC lid en Hedwig Theunissen heeft aangegeven te stoppen met de TC aan het einde van dit seizoen (01 mei 2010).
Het bestuur zoekt dus een nieuw opvolgend TC-lid en nog steeds een voorzitter.

Ledenspecificaties

Op 1 oktober 2008 had Voluit 142 leden.
In het seizoen 2008/2009 hebben zich 24 leden afgemeld, zijn er twee leden met terugwerkende kracht afgemeld en hebben 12 nieuwe leden zich aangemeld. Van de vertrekkende leden waren er 6 volwassen competitiespelers, 2 recreant en 16 jeugdspelers. De nieuwe leden waren 3 competitiespelers, 2 recreanten en 7 jeugdspelers.
Op 1 oktober 2008 had Voluit 130 leden

Jaarverslag 2008/2009 technische commissie

In het seizoen 2008/2009 werd door 7 teams aan de competitie deelgenomen.
5 damesteams en 2 herenteams.
Aan het eind van het seizoen zijn er heel wat p/d wedstrijden gespeeld.
Dames 3,4 en heren 1 stonden nog weer in de sporthal  om p/d wedstrijden te spelen.
Hoewel bij heren 1 de tegenpartij niet kwam opdagen en deze dus gelijk doorgingen voor de promotie.
Dames 3 en 4 kwamen niet door de p/d rondes heen.
Dames 1 is gedegradeerd naar de 1e klasse

De indeling van het seizoen 2008/2009 zag er als volgt uit:
Team                                                    trainer
Dames 1                                              Eltjo Rijks
Dames 2                                              Adrie de Nijs
Dames 3                                              Theo v. Lammeren
Dames 4 en 5                                    Evert Bleijendaal ( met hulp van aantal heren uit heren 3 )
Heren 1                                                              Piet Dubbelman
Heren 2                                                              Piet Dubbelman
Recreanten                                        Sjanie de Nijs en Bert Wubbels

Verder was er weer het mixtoernooi en werd het stratenvolleybal toernooi in tweeën gedeeld.
Het scholentoernooi vond plaats in mei en het stratentoernooi in augustus.
Dames 4 bedankt voor het mixtoernooi en heren 1 bedankt voor het stratenvolleybaltoernooi.
Het was weer prima geregeld!

Seizoen 2009/2010
2009/2010 starten we met 8 teams in de competitie.
8 damesteams en 2 herenteams
Dames 4 is toch gepromoveerd en komt alsnog uit in de 2e klasse.
Dames 6 komt bij de jeugd vandaan en speelt voor het eerst bij de senioren.
Team                                                    trainer
Dames 1                                              Eltjo Rijks
Dames 2                                              Adrie de Nijs
Dames 3                                              Theo v. Lammeren
Dames 4                                              Sjanie,Bert,Ab en Piet
Dames 5                                              Diverse trainers
Dames 6                                              Adrie de Nijs
Heren 1                                              Piet Dubbelman
Heren 2                                              Piet Dubbelman
Recreanten                                         Sjanie , Bert, Ab en Piet

Op 22 augustus was het stratenvolleybal toernooi .
De organisatie hiervan is gedaan door heren 1 en was prima voor elkaar.
Bedankt mannen!

Verder loopt het seizoen en wensen we iedereen een prettige voortzetting hiervan.

John Burger en Hedwig Theunissen
Technische Commissie

 

Jaarverslag Penningmeester.
Een gedetailleerd verslag ligt ter inzage op de algemene ledenvergadering.

 

BALANS PER 31 JULI 2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-12-09

 

31-07-08

 

ACTIEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Voorraad shirts

 

 

 

975

 

671

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vorderingen

 

 

 

 

 

 

 

Stratenvolleybaltoernooi

 

 

 

2.050

 

329

 

Contributiegeld

 

 

 

124

 

226

 

Borgsommen

 

 

 

25

 

25

 

Overige vorderingen

 

 

 

56

 

16

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.255

 

596

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Liquide middelen

 

 

 

 

 

 

 

Kas

 

 

 

 

0

 

82

 

Rabobank, VerenigingsRekening

 

 

436

 

429

 

Rabobank, BedrijfsTeleRekening

 

 

19.310

 

20.685

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.746

 

21.196

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL ACTIVA

 

 

 

22.976

 

22.463

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

31-12-09

 

31-07-08

 

PASSIEF

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Eigen vermogen

 

 

 

13.353

 

12.598

 

Bij/af exploitatieresultaat

 

 

 

1.459

 

755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

14.812

 

13.353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kortlopende schulden

 

 

 

 

 

 

 

Reservering lustrum

 

 

 

1.500

 

1.500

 

Reservering materialen

 

 

 

750

 

750

 

Reservering stratentoernooi

 

 

1.000

 

1.000

 

Reservering jeugdkas

 

 

 

1.000

 

1.000

 

Evenementenkas

 

 

 

2.359

 

4.160

 

Nog te betalen kosten stratenvol.toernooi

 

693

 

0

 

Vooruit ontvangen subsidie

 

 

862

 

700

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.164

 

9.110

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL PASSIVA

 

 

 

22.976

 

22.463

 

REKENING VAN BATEN EN LASTEN OVER 2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2008-2009

 

2007-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Baten

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributie

 

 

 

11.547

 

12.028

 

Bondsgelden

 

 

 

3.235

 

2.965

 

Stratenvolleybaltoernooi (bijlage 2)

 

 

2.037

 

2.260

 

Subsidie gemeente Uitgeest

 

 

1.547

 

1.248

 

Interest

 

 

 

592

 

512

 

Evenementen bijdrage

 

 

 

949

 

910

 

af: dotatie aan reserve

 

 

 

-949

 

-910

 

Bijdrage shirts

 

 

 

258

 

192

 

Diverse baten

 

 

 

500

 

353

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.716

 

19.558

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasten

 

 

 

 

 

 

 

 

Zaalhuur

 

 

 

7.790

 

7.784

 

Bonds- en teamgelden

 

 

 

6.641

 

6.223

 

Trainerskosten

 

 

 

1.365

 

1.343

 

Materialen

 

 

 

194

 

693

 

Activiteitenkosten

 

 

 

1.282

 

1.217

 

Afschrijving shirtjes

 

 

 

228

 

160

 

Overige lasten

 

 

 

757

 

1.383

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

18.257

 

18.803

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exploitatiesaldo

 

 

 

1.459

 

755

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


BEGROTING 2008-2009

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in euro's

 

 

 

 

 

 

 

ONTVANGEN

BEGROOT

WERKELIJK

UITGAVEN

  BEGROOT

WERKELIJK

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributies

12.000

11.547

Zaalhuur

8.000

7.790

 

 

Bijdrage Odin Voldin

0

459

Trainingskosten

2.000

1.365

 

 

Bondsgelden

2.900

3.235

Bonds+teamgelden

7.250

6.641

 

 

Rente

500

592

Toernooien

500

190

 

 

Toernooien

2.000

2.037

Scholen vol.toernooi

0

540

 

 

Lotto

30

41

Consumptiebonnen

130

184

 

 

Subsidie

1.000

1.547

Materialen

700

194

 

 

Bijdrage shirts

190

258

Verzekeringen

130

128

 

 

Evenementen

800

949

Ledenvergaderingen

50

0

 

 

 

 

 

Kamer van Koophandel

50

26

 

 

 

 

 

Jeugddag

200

359

 

 

 

 

 

Bankkosten

130

123

 

 

 

 

 

Diversen

250

164

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie

250

193

 

 

 

 

 

Afschrijving shirts

160

228

 

 

 

 

 

Website

100

132

 

 

 

 

 

Dotatie aan reserves

0

949

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadelig saldo

480

 

Voordelig saldo

 

1.459

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

19.900

20.665

 

19.900

20.665

 

 

 

 

BEGROTING 2009-2010

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

in euro's

 

 

 

 

 

 

 

ONTVANGEN

BEGROOT

UITGAVEN

BEGROOT

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Contributies

11.500

 

Zaalhuur

8.620

 

 

 

Bondsgelden

3.180

 

Trainingskosten

2.000

 

 

 

Rente

575

 

Bonds+teamgelden

6.860

 

 

 

Toernooien

2.000

 

Toernooien

300

 

 

 

Lotto

40

 

Scholen vol.toernooi

550

 

 

 

Subsidie

1.250

 

Consumptiebonnen

190

 

 

 

Bijdrage shirts

250

 

Materialen

700

 

 

 

Evenementen

900

 

Verzekeringen

130

 

 

 

 

 

 

Ledenvergaderingen

25

 

 

 

 

 

 

Kamer van Koophandel

25

 

 

 

 

 

 

Jeugddag

350

 

 

 

 

 

 

Bankkosten

130

 

 

 

 

 

 

Diversen

250

 

 

 

 

 

 

Nieuwjaarsreceptie

250

 

 

 

 

 

 

Afschrijving shirts

350

 

 

 

 

 

 

Website

150

 

 

 

 

 

 

Dotatie aan reserves

900

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nadelig saldo

2.085

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

21.780

 

 

21.780

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Extra Algemene Ledenvergadering V.V.Voluit 23 april 2012

Voorzitter: Michel Pepping
Aanwezig Bestuur V.V.Voluit: Inge Heijne, Marieke Gaus, Christel Tromp.
Aanwezige Leden V.V.Voluit: Theo van Lammeren, Adrie en Sjanie de Nijs, Hedwig Theunissen, Theolet en Jan Bos, Inkeke Bijman, Annet van der Eng, Yvonne Pronk, Nico en Angela Groen, Hariëtte Wagemakers, Ab Pepping, Cor Duinmaijer, Sabine van der Veen, Wim en Paul Brugman, Piet Henneman.
Notulist: Brenda Schouw

De extra algemene ledenvergadering wordt om 18.45 uur geopend met een welkomstwoord van Michel Pepping.

Michel Pepping draagt Yvonne Pronk aan als de nieuwe penningmeester van V.V.Voluit.
Aan alle aanwezigen wordt gevraagd om een stem uit te brengen door middel van een voor- of tegenstem.
Tegen: nul, Voor: zeventien.

Michel Pepping draagt zichzelf voor als de nieuwe voorzitter van V.V.Voluit.
Aan alle aanwezigen wordt gevraagd om een stem uit te brengen door middel van een voor- of tegenstem.
Tegen: nul, Voor: zeventien.

Vanaf 01-08-2012 zal Yvonne Pronk de functie als penningmeester bekleden en Michel Pepping de functie als voorzitter van V.V.Voluit.

Om 19.00 uur wordt deze extra algemene ledenvergadering gesloten.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering 17-11-2011
Bestuur: Theo van Lammeren (voorzitter), Marieke Gaus, John Burger, Inge Heijne, Michel Pepping, Christel Tromp en Brenda Schouw (notulist)
Aanwezig: Nico Groen, Maartje van Lammeren, Angela Groen, Claudia Groen, Laura Brugman, Jan van Tunen, Harry Lamers, Cor Duinmaijer, Hedwig Theunissen, Karen Vosse, Jolanda Pepping, Harriëtte Bakker, Adrie de Nijs, Pim Brugman, Wim Brugman, Jan Bos, Yvonne Pronk, Sjanie de Nijs, Atie Beentjes, Atty Kempers, Thealet Bos en Ron Drukker
Afwezig met afbericht: Ineke Bijman, Wout Admiraal, Marieke Enkt, Christien Stokman, Bert Wubbels, Marlies Roemer, Brenda Burger en Monique Prins

Vergadering sluit om 19.45 uur
Theo van Lammeren treed hierbij definitief af, en wordt persoonlijk, door Cor Duinmaijer, bedankt voor zijn inzet.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. Voluit 04-11-2010

Vice Voorzitter: Theo van Lammeren
Bestuur: Marieke Gaus, John Burger, Michel Pepping, Christel Tromp, Inge Heijne en Afbericht bestuur: Brenda Burger
Aanwezige leden: Annet Degeling, Ab Pepping, Hedwig Theunissen, Harry Lamers, Jan van Tunen, Cor Duinmaijer, Nico Groen, Sjanie de Nijs, Adrie de Nijs, Tom Brugman, Linda Kok, Atie Beentjes, Karen Vosse, Jolanda Pepping, Marlies Roemer, Piet Molenaar, Pim Brugman, Wim Brugman, Peter Haaken, Bert Wubbels, Anneke Oorthuijsen, Yvonne Pronk, Thealet Bos en Jan Bos
Afwezige leden: Marieke Enkt, Henriëtte Wagemaker, Marga Duinmaijer, Lonneke Wevers, Ineke Bijman, Susan Koning, Harriët Bakker, Laura Brugman en Maartje van Lammeren
Notulist: Brenda Schouw

Opening
Theo van Lammeren opent de vergadering en heet iedereen welkom.

Ingekomen stukken
GEEN

Mededelingen

Notulen algemene ledenvergadering 27-11-2009
In de kascontrole wordt Marieke Gaus als lid genoemd, dit moet echter Marlies Roemer zijn.
Verder zijn de notulen goedgekeurd.

Kledinglijn
Het bestuur wil er naar streven dat alle competitie spelende leden in een één en dezelfde tenue spelen, dit met als doel uniformiteit.
Het bestuur wil gaan samenwerken met Muta Sport, een groothandel in sportkleding.
Wanneer deze samenwerking doorgaat, zullen de tenues in bruikleen gegeven worden, tegen een jaarlijkse bijdrage aan de vereniging.
Wanneer een team een sponsor vindt kan deze de tenues, tegen betaling, laten bedrukken en het eventuele overgebleven geld gaat naar de kas van de vereniging waardoor dit weer ten goede zal komen op de jaarlijkse bijdrage. 
Er is nog steeds overleg gaande tussen Nico Groen, een deel van het bestuur en Muta Sport om alles duidelijk in beeld te krijgen.
Wanneer hier sprake van is en het bestuur wil er een besluit over nemen zal er een extra ledenvergadering worden ingelast.

Goedkeuring verslagen

Na stemming is de contributieverhoging, dat ingaat in seizoen 2011-2012, aangenomen.
Verkiezing kascontrole commissie
Leden zijn Jolanda Pepping en Atie Beentjes. Als reservelid 2011-2012 wordt Thealet Bos aangenomen.

Bestuur

Rondvraag
GEEN

De vergadering wordt gesloten om 19.43 uur.    

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering dinsdag 23-10-2012
Aanwezig: Michel Pepping (voorzitter), Christel Tromp, Inge Heijne, Yvonne Pronk en Marieke Gaus
Afwezig: Brenda en John Burger.
Notulist: Brenda Schouw

Vergadering wordt gesloten.
Algemene Ledenvergadering: 15-11-2012.
Bestuursvergadering: 21-11-2012 om 20 uur bij Christel Tromp. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering donderdag 13 september

Aanwezig: John Burger, Michel Pepping, Marieke Gaus, Yvonne Pronk, Inge Heijne en Christel Tromp
Afwezig: Brenda Burger en Brenda Schouw

1.) Welkom
Iedereen wordt welkom geheten en de vergadering wordt geopend

2.) Vaststellen agenda
De agendapunten worden vastgesteld. Er zijn twee nieuwe punten op de agenda: Het 45 jarig jubileum van Voluit en aanvang van het seizoen 2012/2013.

3.) Mededelingen Regioraad
Voor de zomervakantie zijn Michel en John naar de regioraad vergadering geweest. Tijdens de vergadering werden er weinig zaken besproken die relevant zijn voor Voluit. De volgende punten werden daar behandeld:

4.) Ingekomen stukken -> Geen

5.) Notulen laatste vergadering 01-05-2012
Deze zullen in de volgende bestuursvergadering worden vastgesteld. De notulen op de website moeten nog worden bijgewerkt. Brenda zal gevraagd worden om ze naar Cor op te sturen.

6.) Aanvang seizoen 2012 / 2013   /  

7.) Technische commissie

8.) Jeugd

9.) Penningmeester

10.) Recreanten
Geen bijzonderheden

11.) Jubileum
Het bestuur vindt dat we het 45-jarig jubileum niet helemaal ongemerkt aan ons voorbij kunnen laten gaan. Michel zal daarom zijn vader vragen of hij de voorgaande feestcommissie weer zou willen benaderen om hierover na te denken en dit te willen oppakken.

12.) Rondvraag
Geen

Actiepunten

De volgende bestuursvergadering vindt plaats op dinsdag 23 oktober om 19.30 uur bij Michel Pepping.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering Voluit 01-05-2012
Voorzitter: Michel Pepping.
Aanwezig: Inge Heijne, Marieke Gaus, Christel Tromp, John en Brenda Burger.
Afwezig: Yvonne Pronk
Notulist: Brenda Schouw

 1. Opening
  Iedereen wordt welkom geheten en de vergadering wordt geopend, de agenda wordt vastgesteld.
 1. Ingekomen Stukken
  Er is een mail ontvangen van een vader van een jeugdlid. Hij heeft het plan om in Uitgeest een ‘beachvolleybalterrein’ te realiseren. Hij wil dit plan namens de volleybalvereniging bij de Gemeente Uitgeest indienen. Vooralsnog levert Voluit alleen een bijdrage in de vorm van een net, lijnen en volleyballen. De vraag is hoe het onderhoud zal moeten worden geregeld. Daarnaast staat, bij een goed uitziend plan,  VVVoluit open voor een financiële bijdrage. 
  Er is een folder ontvangen van ‘Kinderactiviteitenzoeker’. Dit is een website waar je, gratis, een kinderactiviteit op kunt plaatsen. Het bestuur heeft besloten hier, voor nu, geen gebruik van te maken.
 1. Notulen vergadering 21-03-2012
  Zonder wijzigingen worden de notulen van 21-03-2012 vastgesteld en gearchiveerd.
 1. Jeugd
  De huur van Sporthal de Zien wordt voor de C-jeugd voor seizoen 2012-2013 aangevraagd.
  De CMV-jeugd is onderbezet mede door opzegging en doorstroming naar de C-jeugd. Hierdoor kan er, vooralsnog, geen competitiespelend team richting de bond worden aangedragen.
  Er staat een mogelijke datum gepland voor het Adrie de Nijs Scholenvolleybaltoernooi. Namelijk:
  04-07-2012 van 12 tot 18 uur. Nadeel van deze datum is dat dit gedurende kermis Uitgeest zal plaatsvinden.  
  Tijdens de laatste training zijn trainers bedankt in de vorm van een cadeaubon en is er patat gegeten met de jeugdleden.
  Alle trainers gaan volgend seizoen, 2012-2013, door met trainen geven.
 1. Technische Commissie
  Geen van de leden van dames 3 heeft het evaluatieformulier ingeleverd. Op dit moment zijn er zes achterblijvers en dit is tekort voor een competitiespelend team. Doordat er op dit moment geen duidelijkheid is over wie er stopt of doorgaat wordt er vanuit de T.C. eenmalig actie ondernomen om het team te behouden.
  Leonie Stam is benaderd om dames 3 te komen versterken, haar reactie volgt.
  Heren 2 heeft er een nieuwe teamgenoot bij: Paul Brugman
  Er is een mail verstuurd naar de NeVoBo ten gevolge van de punten die tijdens het aanvoerdersoverleg naar voren zijn gekomen. De NeVoBo heeft gereageerd met de mededeling dat Cor Duinmaijer de ‘verdeelsleutel’ krijgt. Hij mag zelf de thuisspelende competitiewedstrijden gaan roosteren. Christel Tromp gaat hem hierbij helpen.  
  Wanneer je een wedstrijd wilt verplaatsen dien je de procedure te volgen die op de website staat.  
 1. Penningmeester
  Doordat, waarschijnlijk, de volleybalvereniging zelf de inhuur van de zalen dient te verzorgen, zal dit een kostenbesparing opleveren.
  Er zal een overdracht plaatsvinden tussen de nieuwe penningmeester, Yvonne Pronk en Michel Pepping. Tot 01-08-2012 is hij officieel penningmeester.
  Stratenvolleybaltoernooi op 13-06-2012: Organisatie loopt.
 1. Recreanten
  Geen bijzonderheden.
 1. Rondvraag
  In juni 2012 wordt er vanuit de NeVoBo een regioraad georganiseerd. Michel en John gaan heen.
  Mededeling: V.V.Voluit bestaat aankomend seizoen 45 jaar. Tijd voor een feestje? Ideeën zijn welkom!
  De vergadering wordt gesloten en de volgende vergadering staat gepland op donderdag 13-09-2012 om 20.00 uur bij de familie Burger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering Voluit 06-12-2011

Voorzitter: Christel Tromp
Aanwezig: Brenda Burger, John Burger, Marieke Gaus, Inge Heijne en Michel Pepping
Notulist: Brenda Schouw

      19-01-2012: Christel en Marieke zullen hierbij aanwezig zijn
      02-02-2012: Brenda B. en Brenda S. zullen hierbij aanwezig zijn

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notulen bestuursvergadering Voluit d.d. 21-03-2012
Voorzitter: Michel Pepping
Aanwezig: John Burger, Brenda Burger, Marieke Gaus en Michel Pepping
Afwezig: Brenda Schouw, Inge Heijne en  Christel Tromp

Actiepunten

Vergadering wordt gesloten.
Datum nieuwe bestuursvergadering: dinsdag 1 mei om 20.00 uur bij de familie Burger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notulen bestuursvergadering Voluit d.d. 15 -02-2012
Voorzitter: Michel Pepping
Aanwezig: John Burger, Brenda Burger, Marieke Gaus, Inge Heijne, Michel Pepping en Christel Tromp
Afwezig: Brenda Schouw

Actiepunten

Vergadering wordt gesloten.
Datum nieuwe bestuursvergadering: woensdag 21 maart 20.00 uur bij de familie Burger

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Bestuursvergadering Voluit 2-11- 2011
Aanwezig: Theo van Lammeren, Michel Pepping, Inge Heijne, Marieke Gaus, John Burger, Brenda Burger en Christel Tromp
Niet aanwezig: Brenda Schouw

13. Afsluiting/datum nieuwe vergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering woensdag 07-09-2011
Aanwezig: Theo van Lammeren, Marieke Gaus, Michel Pepping, John Burger, Brenda Burger, Inge Heijne en Christel Tromp
Niet aanwezig: Brenda Schouw

1.) Opening
Iedereen wordt welkom geheten en de vergadering wordt geopend.

2.) Vaststellen agenda

3.) Ingekomen stukken
- Er is een brief binnengekomen van de CMV Coördinator van de Nevobo.  Hierin wordt gevraagd of alle CMV contactpersonen om de tafel willen zitten. Er wordt nog gezocht naar 2 contactpersonen voor de speelkern Midden. Voor 20 september moet worden aangegeven of een persoon vanuit Voluit zich hier voor wil aanmelden. Dit is niet het geval.

4.) Mededelingen
- Op 6 juni 2011 was er een regioraad vergadering waar Theo van Lammeren en Christel Tromp naartoe zijn geweest. Tijdens deze vergadering werden de volgende zaken behandeld:

5.) Notulen 09-05-2011
- Pagina 1: aanpassen dat Dames 2 pas volgend jaar nieuwe shirts krijgt
- Pagina 2: dit jaar zijn we met 2 CMV teams gestart binnen Voluit
Het straten- en scholenvolleybaltoernooi is dit jaar goed verlopen. Het was een geslaagde dag. Volgend jaar zal er weer een toernooi worden georganiseerd. Een idee werd geopperd om volgend jaar extra teams aan te trekken door bedrijventeams aan te schrijven en langs scholen te gaan voor ouder- en/of lerarenteams.

6.) Stand van zaken kledinglijn / sponsoring
- Nico heeft de nieuwe kleding van Heren 2, Dames 3 & 5 binnengekregen.
- Het idee is om op de thuisspeelavond van 3 november de 3 teams in hun nieuwe tenue op de foto te zetten. De sponsor zal hiervoor worden uitgenodigd en er zal een stukje voor de krant worden geschreven.

7.) Aanwijzing scheidsrechters / opleiding
- Een groot aantal leden van Dames 3 en 5 hebben nog nooit een wedstrijd gefloten of zijn hier nog onzeker over. Zij kunnen wedstrijden van de B-jeugd en de laagste klassen gaan fluiten om ervaring op te doen. Cor zal op twee vrijdagavonden aan ongeveer 16 meiden een scheidsrechterscursus geven. Per persoon zal hiervoor een informatiepakket van de Nevobo worden aangeschaft van ongeveer 20 euro per persoon. Dit wordt door de Nevobo verplicht en daarom zijn de kosten hiervoor goedgekeurd. Theo zal contact opnemen met Cor over het tijdstip wanneer deze scheidsrechtersavonden gaan beginnen.

8.) Jeugd
- Er is dit jaar één B-team dat door Nico wordt getraind. Het team is voorlopig ingedeeld in de brede regio en zal maximaal 3 sets per wedstrijd spelen. Na de 1e periode zal dit opnieuw worden vastgesteld.
- Er zijn 2 CMV teams ingeschreven in de competitie.
- Mede dankzij het scholenvolleybaltoernooi was er een grote aanloop van nieuwe kinderen op de eerste training.
- De start van de competitie is nog onbekend.
- Er zijn op dit moment voldoende trainers voor de jeugd.
- Tijdens de 2e helft van het seizoen kan eventueel een extra team worden ingeschreven voor de competitie.

9.) Technische commissie
- De startbrief van het seizoen is eruit gestuurd.
- De TC zal Piet volgende week benaderen hoe de trainingen van Dames 3 en 4 verlopen
- Er zal contact op worden genomen met Dames 5 over het invallen bij Dames 3
- Eventueel kunnen dames van de B-jeugd extra mee trainen met Dames 5, zodat ze eventueel ook kunnen invallen op thuisspeelavonden.

10.) Penningmeester
- Op de aankomende ledenvergadering zal het voorstel worden behandeld om alle recreanten binnen Voluit aan te melden bij de Nevobo als contributielid vanaf seizoen 2012. Voor elke recreant zal dan 10 euro aan de bond moeten worden betaald.
- Michel zorgt ervoor dat voor de volgende bestuursvergadering de financiële stukken (jaarverslag + begroting) klaar zijn.
- Vanaf 1 oktober 2011 zal er een contributieverhoging worden doorgevoerd.

11.) Recreanten
- Theo zal iemand van de recreanten benaderen om zich als contactpersoon aan te melden. Als er klachten zijn, dan kan deze contactpersoon dit melden bij het secretariaat (Brenda Schouw).

12.) Ledenvergadering november 2011
- De ledenvergadering is vastgesteld op donderdag 17 november in de Vrijburg. Iedereen moet voor die tijd zijn stukken hebben ingeleverd.

13.) Rondvraag
- Geen vragen

14.) Afsluiting / datum nieuwe vergadering
- De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden op woensdag 2 november om 20.00 uur bij John en Brenda.
- Agenda/actiepunten voor de volgende vergadering:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 09 mei 2011
Aanwezig: John Burger, Marieke Gaus, Michel Pepping, Theo van Lammeren, Inge Heijne en Christel Tromp.
Afwezig: Brenda Burger
Notulist: Brenda Schouw

Clusterbijeenkomst 13 april j.l.:

 

D1/2/5 en de recreanten gaan op maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur in sporthal de Zien trainen. Waarbij er geen wisseling in trainers is.
H1 blijft op de dinsdag trainen en H2 op de maandag.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 22-03-2011
Aanwezig: Brenda Burger, John Burger, Christel Tromp, Inge Heijne, Michel Pepping, Marieke Gaus en Theo van Lammeren.
Afwezig: GEEN
Notulist: Brenda Schouw

De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden bij de familie Burger om 20.00 uur op maandag 9 mei 2011.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 16-02-2011
Aanwezig: Brenda Burger, John Burger, Michel Pepping en Theo van Lammeren,
Afwezig: Brenda Schouw, Inge Heijne en Marieke Gaus
Notulist: Christel Tromp

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Bestuursvergadering 12-10-2010
Aanwezig: Theo van Lammeren (voorzitter), Michel Pepping, Marieke Gaus, John Burger en Brenda Burger
Afwezig: Christel Tromp en Inge Heijne
Gasten: MUTA sport en Nico Groen
Notulist: Brenda Schouw

OPENING
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en Inge en Christel zijn afwezig met afbericht.

MUTA SPORT
MUTA sport is een groothandel in sportkleding waarbij MUTA staat voor mutaties, veranderingen. Het hoofdkantoor bevindt zich in Leeuwarden. Tijdens de presentatie hebben we verschillende kledingstukken mogen bewonderen. Hierbij werd duidelijk dat alles kan gemaakt worden naar de wensen van een club waardoor een club een geheel eigen identiteit krijgt. Alles zag er veelbelovend uit. Het bestuur is positief maar een definitief besluit volgt.
Nico, Michel en Theo zullen nog nader bekijken, wat de voor- en nadelen van het opzetten van een kledinglijn voor de vereniging zijn. Tevens zal er een financieel plaatje gemaakt worden en wat de rol van een sponsor in het geheel is.

INGEKOMEN STUKKEN
Er is een rouwkaart ontvangen van Cock van Duin, één van de sponsoren van het stratenvolleybaltoernooi. Uit naam van de vereniging heeft de familie een rouwboeket ontvangen.  

PENNINGMEESTER
De voorlopige jaarbegroting is doorgenomen. Verder wordt een ieder (TC, jeugd, penningmeester, recreanten en secretariaat/ ledenadministratie) verzocht om de copij voor de ledenvergadering zo snel mogelijk naar Brenda Schouw te mailen. E.e.a. is van belang om de agenda en de daarbij behorende jaarverslagen voor de ledenvergadering van 4 november 2010 de deur uit te doen.

JEUGD
In de actiepunten staat al enige tijd het punt: actie richting scholen. Hier zijn wel ideeën over maar door tijdgebrek is hier nog geen structuur aangegeven. Het blijft daarom een actiepunt.

TECNISCHE COMMISSIE
Er is een stappenplan voor het verplaatsen van wedstrijden gemaakt. Deze komt zo spoedig mogelijk op de website van vvvoluit. Marieke zal hierop toezien.  

RECREANTEN
Geen bijzonderheden.

DEFIBRILLATOR
Er zou nogmaals actie worden ondernomen richting gemeente en sporthal de Zien met betrekking tot de aanschaf van een defibrillator. Daar beide partijen de aanschaf afwijzen en het bestuur niet weet welke instantie men kan aanschrijven om te vragen wie daar verantwoordelijk voor is, laat het bestuur het rusten en zal er verder dus geen actie meer op ondernomen worden.

RONDVRAAG
GEEN

De vergadering wordt om 21.45 uur gesloten.
Volgende bestuursvergadering is op woensdag 8 december 2010 om 20.00 uur bij de familie Burger.

ACTIEPUNTEN
Logo op shirt / MUTA sport; NICO
Actie richting scholen door jeugdbestuur

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestuursvergadering 06-01-2011
Aanwezig: Brenda Burger, John Burger, Michel Pepping, Theo van Lammeren, Marieke Gaus en Inge Heijne
Afwezig: Brenda Schouw
Notulist: Christel Tromp

Opening
Iedereen wordt welkom geheten. Nico Groen is te gast om het voorstel voor de kledinglijn te bespreken.

Voorstel kledinglijn senioren
Tijdens de ledenvergadering is naar voren gekomen dat de leden graag een nadere toelichting willen hebben over de op handen zijnde invoering van een nieuwe kledinglijn vanaf seizoen 2012. Michel Pepping, Nico Groen en Theo van Lammeren hebben hiervoor een voorstel uitgewerkt waarin de voor- en nadelen, het financiële overzicht en sponsorbijdrage is uitgewerkt. Het bestuur heeft het stuk doorgenomen en een aantal suggesties gedaan om het voorstel aan te scherpen voordat het aan de leden zal worden voorgelegd. Het plan zal verder worden uitgewerkt en de grootste sponsors zullen worden benaderd om te inventariseren wat zij willen bijdragen aan het plan. Nico Groen zal bij Mutasport langs gaan om de laatste wijzigingen aan het ontwerp van de kleding door te geven en een voorbeeld van de kleding te regelen. Als het voorstel is bijgewerkt, zal het aan de bestuursleden worden voorgelegd ter goedkeuring en zal er een presentatieplan van worden gemaakt. Deze zal dan op een thuisspeelavond worden voorgelegd aan de leden om erover te stemmen. De exacte datum van deze stemming moet nog worden vastgesteld.

 

Ingekomen stukken

Mededelingen

Notulen 12-10-2010
De notulen worden zonder wijzigingen officieel vastgelegd.
Jeugd

Technische commissie

Penningmeester
Geen mededelingen

Recreanten
Geen bericht

Rondvraag
GEEN
De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden bij de familie Burger om 20.00 uur op woensdag 16 – 02 – 2011.  
Actiepunten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering v.v. Voluit 12-11-2009
Vice-Voorzitter: Theo van Lammeren
Bestuur: John Burger, Hedwig Theunissen, Adrie de Nijs, Christel Tromp
Afbericht bestuur: Michel Pepping, Brenda Burger
Aanwezige leden: Nico Groen, Bert Wubbels, Harry Lamers, Jan van Tunen, Wim Brugman, Pim Brugman, Tom Brugman, Karen Vosse, Marlies Roemer, Atty Kempers, Piet Henneman, Christien Stokman, Atie Beentjes, Anneke Gooijer, Cor Duinmaijer, Inge Heijne, Ab Pepping, Marieke Enkt, Piet Molenaar, Sjanie de Nijs, Ron Drukker, Jan Bos, Annet Putter en Dorothé Rodenburg
Afbericht leden: Susan Koning, Jolanda Pepping, Marieke Gaus, Monique Prins, Ineke Bijman, Laura Brugman, Peter Haaker, Marga Duinmaijer, Yvonne Pronk, Jobien Honders, Hariëtte Wagemaker, Monique Wevers en Lonneke Wevers

Opening
Theo van lammeren opent de vergadering, heet iedereen welkom en noemt de afberichten op.

Ingekomen stukken
GEEN

Mededelingen

Notulen algemene ledenvergadering 27-11-2008
GOEDGEKEURD

Goedkeuring jaarverslagen

Verkiezing kascontrole commissie
Leden zijn Marlies Roemer en Jolanda Pepping. Als reservelid 2010-2011 wordt Atie Beentjes gekozen.

Bestuursleden

Rondvraag

SLUITING VERGADERING 19.30 UUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting bestuursvergadering 18 januari 2006

Aanwezig: Inge Heijne, Harry Lamers, Theo van Lammeren, Adrie de Nijs, Piet Molenaar, Jolanda Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: -

Technische commissie
Trainersbijeenkomst
De Technische commissie gaat een trainersbijeenkomst organiseren, om met alle trainers tegelijk te spreken over het trainingsbeleid, de manier van trainen, omgang met talenten, meetrainen bij andere teams etc.

Aanvoerdersoverleg
In maart komt er weer een aanvoerders overleg om de plannen voor volgend jaar en “wie gaat, wie blijft” te bespreken.

Jeugd
Hoofdtrainer
De jeugdtrainer Aard Raap is volgens seizoen voor het laatst. Adrie gaat nu zoeken naar een vervanger, zodat deze komend seizoen kan meedraaien.

Volgend seizoen
Adrie voorziet voor komend seizoen diverse problemen op jeugdgebied: Er gaat meer jeugd naar de C en het circulatievolleybal blijft groeien. Adrie heeft daarom meer hulp nodig en misschien zelf extra zaalruimte. Hij zoekt geschoolde trainers en hulptrainers. Adrie vraagt Aart een brief te sturen naar alle ouders en zelf doet hij een oproep aan alle senioren.

Penningmeester
Nieuwjaarsreceptie
Het organisatiecommitee van de nieuwjaarsreceptie heeft het bestuur gevraagd of volgend jaar tijdens de nieuwjaarsreceptie de drankjes gratis verstrekt mogen worden. De receptie heeft Voluit dit jaar € 133 gekost, de leden hebben € 65 betaald. Dit komt neer op totale kosten van € 200. Besloten wordt dat alle kosten volgend jaar door Voluit worden betaald.

Subsidie
In 2007 gaat de Gemeente Uitgeest een nieuwe subsidieregeling introduceren. Voor Voluit verandert er weinig. Het bedrag dat vanaf 2007 wordt toegekend aan subsidie hangt af van het aantal jeugdleden tot 21 jaar, woonachtig in Uitgeest op 1 januari van het jaar ervoor.

Materialen
Jan Metselaar is bezig om alle ballen te inventariseren. De trainingsballen voor senioren in de Zien zijn op peil, een aantal oude kunnen worden weggeven. In de Meet zijn 10 extra ballen nodig. Hij vraag de penningmeester vergoeding voor
•  het (laten) maken van een ballenkar voor jeugdballen
•  5 nieuwe circulatievolleyballen
•  nieuwe ballen voor de senioren om alle witte wedstrijdballen te vervangen

Bestuur gaat akkoord. Daarnaast wil Jan graag weten wat het budget is voor de komende drie seizoenen. Er wordt besloten € 750 per seizoen beschikbaar te stellen.

Rondvraag
Notulen op website
Jolanda vraagt namens Cor of de notulen van de bestuursvergadering ook op de website geplaatst mogen worden. Dit is niet wenselijk, wel kunnen we een samenvatting plaatsen.

Wedstrijdprogramma
Inge geeft aan dat de Nevobo het programma voor de tweede helft van het seizoen erg laat heeft doorgegeven en daarna ook nog eens heeft gewijzigd. Yvonne heeft haar best gedaan alles in te plannen en te communiceren. Zij stelt voor om op de website aan te geven dat Yvonne haar best heeft gedaan en er niets aan kan doen als er toch iets niet klopt. Jolanda gaat Cor vragen dit erop te zetten.

Datum nieuwe vergadering
22 februari 20.15 uur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting bestuursvergadering 22 februari 2006

Aanwezig: Harry Lamers, Theo van Lammeren, Adrie de Nijs, Piet Molenaar, Jolanda Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: Inge Heijne

Technische commissie
Diverse overleggen
De technische commissie heeft de komende tijd diverse overleggen op de agenda staan: Aanvoerdersoverleg: 9 maart
Trainersoverleg: 20 maart
Overleg dames 2: 27 februari
In verband met de onzekere bezetting van het team, wil de TC duidelijkheid hebben over de bezetting voor volgend jaar, zodat er tijdig gestart kan worden met zoektocht naar potentiële nieuwe speelsters.

Jeugd
Trainer / hulp gezocht :
Adri heeft een brief gemaakt “Jeugdtrainer gezocht”. Deze gaat binnenkort per post naar de ouders en wordt persoonlijk overhandigt aan de leden.

Teamindeling:
Adri is volop bezig met teamindeling voor volgend jaar. Hij is o.a. met Odin in overleg om volgend jaar een combinatieteam te maken. Spelers die ervoor in aanmerking komen kunnen dan dit seizoen nog samen trainen.

Penningmeester
Afwezig

Recreanten
Geen nieuws

Overige zaken
“Hearings”bijeenkomst Nevobo:
Tijdens deze bijeenkomst wil de Nevobo een aantal zaken bespreken met verenigingen. Harry en Theo gaan heen. Punten die aan de orde komen zijn:

•  Zaalhuur voor competitiewedstrijden
•  Regeling invallen verticaal en horizontaal
•  Puntellingsysteem
•  Beslissingswedstrijden afschaffen
•  P/D wedstrijdentussen 3 e en 4 e klasse afschaffen.
•  Arbitrage
•  Stratenvolleybaltoernooi:
Datum wordt 20 mei. Het is dit jaar de 20 e editie van het toernooi. Er wordt gebrainstormd over hoe we dit kunnen vieren. Ideeën die opkomen zijn bekende volleyballers een promotiewedstrijd laten spelen, 3x3 als categorie opnemen voor recreanten en competitiespelers. Grote vraag is: hoe kunnen we ervoor kunnen zorgen dat het toernooi niet doodbloed, zoals bij meerdere vereniging in de omgeving is gebeurd. Dit zal een grote uitdaging worden voor de organisatie.

Rondvraag
Scheidsrechters onzeker :
Er gaan berichten rond dat sommige mensen zich niet op hun gemak voelen op de scheidsrechtersstoel. Idee is om een mini cursus te organiseren voor geïnteresseerden. De TC gaat inventariseren of hier daadwerkelijk behoefte aan is. Zo ja, dan kan begin volgend seizoen een avond gepland worden.

Datum nieuwe vergadering
5 april 20.15 uur bij Harry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting bestuursvergadering 5 april 2006

Aanwezig: Inge Heijne, Harry Lamers, Theo van Lammeren, Adrie de Nijs, Piet Molenaar, Jolanda Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: -

Jeugd

Recreanten

Penningmeester

Technische commissie

- Indeling herenteams.

- Personeelsproblemen D1.

- Animo voor een korte fluitcursus is hoog. Harry gaat dit regelen in het begin nieuwe seizoen.

Datum nieuwe vergadering  

Optie is 24 mei 20.15 uur bij Harry. Als er geen punten zijn, kunnen we de vergadering laten vervallen.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samenvatting bestuursvergadering 06 september 2006

Aanwezig: Harry, Hedwig, Inge, Theo, Adrie, Piet
Afwezig: Jolanda

Opstarten van het seizoen:

Jeugdzaken:

Penningmeester:

Technische Commissie:

Ledenvergadering:

De algemene ledenvergadering zal donderdag 16 november 2006 plaats vinden, opnieuw in de Vrijburgschool. Dit is vóór aanvang van de thuiswedstrijden in De Zien.

Bestuursvergadering:

Volgende bestuursvergadering is woensdag 18 oktober 2006 bij Inge.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting bestuursvergadering 18 oktober 2006

Aanwezig: Inge Heijne, Harry Lamers, Theo van Lammeren, Adrie de Nijs, Piet Molenaar, Jolanda Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: -

Ingekomen stukken

* E-mail van Nico Groen met een aantal verzoeken over de clubkleding. Besluit bestuur:

•  Huishoudelijk reglement wordt aangepast na goedkeuring ledenvergadering.

•  Tenues bestellen hoeft niet in overleg met kledingbeheerder.

•  Teams zijn vrij om afspraken te maken met sponsors. Zolang sponsor zich houdt aan de clubkleuren, vindt het bestuur het akkoord.

•  Voorstel jeugdfonds van Nico is akkoord.

•  Als nieuwe jeugdleden zich aanmelden, wordt Nico op de hoogte gebracht.

* Brief van Dames 4 over onvrede ivm verandering van trainingslocatie halverwege seizoen. – Theo en Harry reageren hierop.

Jeugd

Penningmeester

Recreanten

Technische commissie

Overige zaken

Rondvraag

Datum nieuwe vergadering  

10 januari 2007 om 20.15 uur bij Harry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Samenvatting Notulen bestuursvergadering 10 januari 2007

Aanwezig: Inge Heijne, Harry Lamers, Theo van Lammeren, Adrie de Nijs, Piet Molenaar, Jolanda Pepping, Michel Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: -

Ingekomen stukken

Jeugd

Recreanten

 Technische commissie

Penningmeester

Ledenvergadering

 Rondvraag

Datum nieuwe vergadering

 21 februari 2007 om 20.15 uur bij Harry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting bestuursvergadering 21 februari 2007

Aanwezig: Harry Lamers, Theo van Lammeren, Piet Molenaar, Jolanda Pepping, Michel Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: Adrie de Nijs

Ingekomen stukken

Notulen van 10 januari

Penningmeester

Technische commissie

Ideeën voor volgend jaar worden doorgenomen.

Rondvraag

Coördinatie van vrijwilligers is een vak apart. Misschien kunnen we hier volgend seizoen een speciale functie voor maken, hetzij in combinatie met een bestaande functie, hetzij als nieuwe functie.

Datum nieuwe vergadering
28 maart 2007 om 20.15 uur bij Jolanda.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting bestuursvergadering 28 maart 2007

Aanwezig: Harry Lamers, Theo van Lammeren, Piet Molenaar, Jolanda Pepping, Michel Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: Adrie de Nijs

Ingekomen stukken
Uitnodiging voor Krovo Buitentoernooi : Jolanda vraagt Cor om dit op de website te zetten.

Notulen van 21 februari

Penningmeester

Jeugd

Recreanten

Technische commissie

Rondvraag

Jolanda gaat een lijst opstellen met vrijwilligers. Tijdens volgende vergadering bespreken we de lijst en prikken een datum voor de activiteit. Daarna gaan we de vrijwilligers uitnodigen. De activiteit wordt later besloten en blijft een verrassing voor de vrijwilligers.

Datum nieuwe vergadering

Maandag 21 mei 2007 om 20.15 uur bij Harry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting bestuursvergadering 13 augustus 2007

Aanwezig: Harry Lamers, Theo van Lammeren, Adrie de Nijs, Jolanda Pepping, Michel Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: Piet Molenaar

Notulen van 28 maart

Ingekomen stukken

Technische commissie

D3 krijgt Brenda Burger erbij. Marijtje de Wit komt niet.

D1 heeft nog wat onzekere factoren i.v.m. blessures. Hier bieden invallers van D2 uitkomst. Linda Drukker wil misschien blijven meetrainen.

Penningmeester

Jeugd

Recreanten

Overige/ Rondvraag

Na een rondje brainstormen wordt het volgende bedacht:

Op 6 oktober 2007 wordt vanaf vanaf 18.30 uur een feestavond georaniseerd in de Opmaat met een drankje, hapje en activiteiten. De vrijwilligers die zich het afgelopen seizoen hebben ingespand voor de vereniging, worden uitgenodigd. Ieder jaar waarderen we de vrijwilligers met een kleinigheid. Dit jaar willen we dit eens extra doen in de vorm van een avond.

Datum nieuwe vergadering

Dinsdag 2 oktober 2007 om 20.15 uur bij Harry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Samenvatting bestuursvergadering 2 oktober 2007

Aanwezig: Harry Lamers, Theo van Lammeren, Piet Molenaar, Jolanda Pepping, Michel Pepping en Hedwig Theunissen
Niet aanwezig: Adrie de Nijs

Notulen van 13 augustus

Ingekomen stukken

  Technische commissie

  Jeugd

  Recreanten

  Penningmeester

Enkele opmerkingen bij de jaarrekening:
- De reserveringen voor lustrum en evenementengeld zijn verhoogd op de balans.
- De bond is bezig om reserves uit te keren aan de leden. Dit heeft €460 opgeleverd.
- De zaalhuur is afgelopen seizoen gestegen met +/- €4 per uur.
- De financiële situatie van de vereniging is goed. Dus Michel stelt voor om geen contributieverhoging door te voeren. Bestuur gaat accoord.

  Overige/ Rondvraag

Voor de website hebben Maartje en Karin donderdag een afspraak staan met Cor.

 

Datum nieuwe vergadering

Woensdag 28 november 2007 om 20.15 uur bij Harry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen Algemene Ledenvergadering V.V. Voluit 15 november 2007

Aanwezig: 26 leden

Afbericht: Annet den Boer, Len den Boer, Brenda Burger, John Burger, Marja Duinmaijer, Marieke Enkt, Marjan Groen, Jobien Honders, Jan Metselaar en Dorothé Rodenburg.

1. Opening

Voorzitter Harry Lamers opent de vergadering, heet alle leden welkom en noemt de afberichten op.

2. Ingekomen stukken en mededelingen

Er zijn geen ingekomen stukken en mededelingen.

3. Notulen Algemene Ledenvergadering 16 november 2006

Er zijn geen opmerkingen over de notulen van 16 november 2006. De notulen worden goedgekeurd met dank aan Jolanda Pepping, die ze heeft gemaakt.

4. Goedkeuring jaarverslagen

De jaarverslagen van TC, secretariaat/ledenadministratie, recreanten en jeugd worden goedgekeurd. De kascontrolecommissie heeft geen opmerkingen over het financieel jaarverslag. Het financieel jaarverslag 2006/2007 en de begroting voor 2007/2008 worden goedgekeurd.

5. Verkiezing kascontrolecommissie

Leden zijn Karen Kaptein en Marieke Gaus. Als reservelid wordt Marlies Roemer gekozen.

6. Verkiezing bestuur

Jolanda Pepping treedt af als secretaris. Brenda Schouw stelt zich beschikbaar. Harry geeft alvast aan dat zijn termijn als voorzitter volgend jaar afloopt en hij dan afscheid neemt als voorzitter.

7. Lustrum Voluit 2009

Op 22 mei 2009 bestaat Voluit 40 jaar. Het 35-jarig bestaan is gevierd in een strandpaviljoen. Het bestuur vraagt aan de leden of zij alvast willen nadenken over de lustrumactiviteiten voor 2009. Wie leuke activiteiten weet en/of wil helpen met de organisatie kan zich aanmelden bij het bestuur via Brenda of Cor.

8. Rondvraag

Marlies vraagt of het mogelijk is om op thuisspeelavonden zoveel mogelijk scheidsrechters in te plannen uit het team dat die avond zaaldienst heeft. Yvonne geeft aan dat dit lastig is.

Zij heeft een anders voorstel: de zaaldienst wordt per avond verdeeld in twee delen. Eén team dat om 20.00 uur neemt de eerste helft van de zaaldienst voor zijn rekening. Eén team dat om 21.30 uur speelt neemt de tweede helft van de zaaldienst voor zijn rekening. De ledenvergadering gaat hiermee akkoord.

Harry bedankt Jolanda met een bloemetje voor haar inzet als secretaris. Hij bedankt de leden voor de aanwezigheid en sluit de vergadering

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN BESTUURSVERGADERING V.V. VOLUIT 28-11-2007

 

AANWEZIG: Harry Lamers (voorzitter) , Hedwig Theunissen, Adrie de Nijs, Theo van Lammeren, Piet Molenaar, Michel Pepping.
GASTEN: Jacob Groen en Jochum Oor
Notulist: Brenda Schouw

Jochum Oor van het bedrijf IMPULSAR uit Uitgeest was samen met Jacob Groen te gast bij de vergadering. Jochum heeft als grafisch ontwerper het nieuwe logo van Voluit verder ontwikkeld en gepresenteerd op een sheet. Zodra alle aangegeven punten zijn verbeterd zal het logo op een nieuwe vlag worden gedrukt waarvoor Adrie de Nijs eerst zijn akkoord zal geven.
Het logo zal hopelijk worden gepresenteerd op 06-01-2008, de nieuwjaarsreceptie.
Er zal ook een stukje worden geschreven in de Uitgeester en/of in andere regionale kranten m.b.t. het logo.

Ingezonden stukken

•  Er is een boete (a €10,-) binnengekomen t.g.v. het (niet op tijd) melden en / of verzetten van een wedstrijd bij de bond. Het gaat om een wedstrijd van dames 4. Michel Pepping gaat dit verder uitzoeken.
•  Er is een boekje “Verenigingsondersteuning” nieuwe versie via de post ontvangen deze is in het bezit van Brenda Schouw.

Algemene Mededelingen
•  De datum van het MIXTOERNOOI is bekend dit zal plaatsvinden op 21-04-2008.

JEUGD
Het uit vier verenigingen samengestelde jongensteam gaat drie zaterdagen meedoen met het Holland Topjeugd Toernooi (HTJ)

RECREANTEN
Het recreanten team is groeiende en Sjanie de Nijs zou het prettig vinden dat als een team niet traint op de maandagavond van 19.00 tot 20.30 uur dit aan haar wordt doorgegeven zodat zij een oefenwedstrijd kan gaan organiseren voor de recreanten.

PENNINGMEESTER
•  De contributie is door de meeste leden betaald.
•  De vrijwilligersavond was zeer geslaagd.
•  De rekening van volleybalvereniging ODIN is verrekend. Dit gaat om een rekening van trainingen die samen met deze club worden georganiseerd voor de jeugd.

VOORZITTER
Op 27-11-2007 is Harry Lamers als vertegenwoordiger van Voluit naar een informatieavond geweest van gemeente Uitgeest waarbij alle sportverenigingen waren uitgenodigd. Hier werd het dorpsplan 2025 besproken. Met het dorpsplan 2025 wordt bedoeld hoe de gemeente gaat uitbreiden m.b.t. sportvelden en sporthallen.
Mochten hier nog meerdere uitnodigingen van komen dan zal Harry zich hier verder mee bezig houden.

RONDVRAAG
Theo van Lammeren
•  geeft aan dat de vereniging zich heeft afgemeld voor het regioraad vice – voorzitters dat op 12-12-2007 plaatsvindt. Afmelding was noodzakelijk daar op die avond ook competitiewedstrijden worden gespeeld door de betrokkenen.
•  geeft aan dat er moet worden gebrainstormd over een nieuwe voorzitter zodat alles goed en rustig kan worden overgedragen aan de nieuwe voorzitter.

Adrie de Nijs
•  geeft aan dat er word gewerkt aan de website van voluit door Cor Duinmaijer, Karin Groen en Maartje van Lammeren.

ACTIEPUNTEN
? Jacob Groen en Jochum uitnodigen voor nieuwjaarsreceptie door THEO
? nieuwsstukje over het nieuwe logo in de Uitgeester en / of in andere regionale kranten door _________________ ?
? Nieuwe logo digitaliseren door _________________? In het voorjaar
? Cadeau regelen voor de vrouw van de oorspronkelijke ontwerper van het logo door THEO voor de nieuwjaarsreceptie
? Vervanger voorzitter Harry Lamers vinden vóór zijn aftreden
? Een feestcommissie moet zich samenstellen voor het organiseren van het feest van Voluit m.b.t. het 40 jarig bestaan.
? Akkoord geven voor het maken van een nieuwe vlag met logo door ADRIE dit z.s.m.

AGENDAPUNTEN VOLGENDE BESTUURSVERGADERING op 6 februari
•  Logo verder evalueren
•  40 - jarig bestaan met het daarbij behorende feest
•  Voorzitter vervanging

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN BESTUURSVERGADERING V.V. VOLUIT 06-02-2008

Aanwezig: Theo van Lammeren (voorzitter), Piet Molenaar, Hedwig Theunissen, Adrie de Nijs, Michel Pepping
Notulist: Brenda Schouw
Afwezig: Harry Lamers

JEUGD
•  Joris Burger is ingeschreven bij de rayon trainingen.
•  De CMV – groep (Circulatie Mini Volleybal) traint vanaf januari mee met de C jeugd daar zij volgend jaar naar deze klasse gaan.

PENNINGMEESTER
•  Michel geeft aan dat de 2 e helft van de contributie eind februari geïnd word.

TECHNISCHE COMMISSIE
•  de t.c. is bezig met een inventarisatie van de trainers voor komend seizoen waar ze ook een bijeenkomst voor willen organiseren, datum voor deze bijeenkomst volgt.

•  AANVOERDERSOVERLEG IS GEPLAND OP 13 MAART 2008 OM 19.00 UUR

REGIORAAD
Op 29-01-2008 vond de regioraad vanuit de NEVOBO plaats. Hier waren Theo en Harry bij aanwezig.
Er is een voorstel vanuit de bond om de zalenverhuur voor de wedstrijden over het seizoen 2009-2010 door de vereniging zelf te laten indelen.
Het tweede punt wat er uit deze regioraad naar voren kwam is dat de bond eind vorig jaar heeft besloten om de contributie te verhogen (€ 7,00 per volwassene en € 3,50 per jeugdlid). De bond wil deze verhoging in september 2008 laten ingaan. Een aantal verenigingen zijn het met deze voorstellen niet eens. In maart zijn er nog een aantal bijeenkomsten met de bond de zogenaamde hearings. In deze bijeenkomsten kunnen verenigingen hun meningen met de bond delen en in mei zal de bond een beslissing nemen over de zojuist genoemde punten.

KRANTENARTIKEL UITGEESTER
Uit een krantenartikel van de Uitgeester is gebleken dat er in de toekomst geen uitbreiding komt met indoor sportzalen. Dit gaat in de toekomst problemen opleveren daar er steeds meer inwoners komen in Uitgeest, en de meeste mensen graag sporten in de “ piekuren”. Harry Lamers gaat / wil samen met de overige “ indoor ” verenigingen een brief sturen naar de gemeente waarin wordt duidelijk gemaakt dat dit problemen op gaat leveren.

LOGO
•  De vrouw van de oorspronkelijke ontwerper van het nieuwe clublogo heeft als bedankje een bos bloemen en een Iris – cheque ontvangen.
•  De middelste kleur van de vlag is niet hetzelfde zoals die zou moeten zijn. Jacob Groen zou dit graag willen aanpassen.
•  Het bestuur wil graag dat het logo ook op de wedstrijdshirtjes komt. Adrie gaat kijken op internet voor een embleem en Theo gaat mogelijkheden vragen aan Jochum Oor.
•  Er wordt ook aan Jochum gevraagd of wij het logo digitaal van hem mogen ontvangen, zodat we dit op internet en op brieven kunnen gebruiken.

ALGEMENE MEDEDELINGEN

•  HET STRATENVOLLEYBAL TOERNOOI IS OP ZATERDAG 17 MEI 2008.
•  Vanaf 7 maart tot 25 april 2008 kan er weer iedere vrijdag extra getraind worden in sporthal de Meet van 18.00 tot 19.30 uur
•  Zijn er al ideeën m.b.t. het veertig jarig jubileum????????????????????????????????????????

ACTIEPUNTEN
  Vervanger voorzitter Harry Lamers vinden vóór zijn aftreden
  Een feestcommissie moet zich samenstellen voor het organiseren van het feest van Voluit m.b.t. het 40 jarig bestaan.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOTULEN BESTUURSVERGADERING V.V. VOLUIT 19-03-2008

AANWEZIG: Harry Lamers (voorzitter) , Hedwig Theunissen, Adrie de Nijs, Theo van Lammeren, Michel Pepping, Piet Molenaar (notulist).
AFWEZIG: Brenda Schouw

Verslag vorige vergadering en actiepunten:
TC: Aanvoerdersoverleg wordt gehouden op 3 april 2008
NEVOBO: Voorstel om de zaalhuur door de verenigingen zelf te laten doen, hierover moet nog gestemd worden. De termijn waarin dit moet gebeuren is vrijdag a.s. echter al verstreken.
Logo: briefpapier is besteld en geleverd. De vlag wordt opnieuw gemaakt in een donkerder blauw en is waarschijnlijk klaar voor het stratenvolleybal. Onderzocht wordt nog of het logo ook op de shirts kan komen en op welke manier.Michel kijkt of dit in combinatie met sponsoring kan gebeuren.

Binnengekomen stukken:
T.C.: brief van Monique Suikerbuik uit Assendelft met de vraag of er ruimte is in een 3 e of 4 e klasseteam.
Penningmeester: Twee personen die vorig jaar niet getraind hebben vragen restitutie van lidmaatschapsgelden.
Tijdens een training bij de recreanten is een stuk tand afgebroken van een speler en hij vraagt of dit vergoed kan worden via de vereniging. Dit wordt uitgezocht.

Penningmeester:
De contributie voor het lopende seizoen is geïnd op enkele gevallen na.
Bij personen die zich te laat uitschrijven worden administratiekosten in rekening gebracht ad. €10,--. Michel wil dit tevens op de website laten vermelden.

Jeugd:
Voldinteam blijft volgend jaar bestaan.
Het C-team van Nico wordt volgend seizoen B-jeugd, behalve de jongens, die waarschijnlijk in een jongensteam (met jongens uit Odin, Phoenix en Croonenburg) in de B-competitie uitkomen. In ieder geval zal het jongensteam volgend seizoen blijven trainen.
Croonenburg wil een soort van volleybalschool opzetten op de vrijdag voor talentvolle jeugd.
In april (8, 16 en 18 april) wil Adrie op uitnodiging van de stichting Kornak (school) volleyballessen geven. Hij vraagt nog ondersteuning aan. Leidraad wordt het stratenscholenvolleybal.

Recreatie:
Er zijn gemiddeld 12 spelers op de training. Er is een competitie in Limmen voor één avond per 2 à 3 weken. Leden van het Smurfenteam (van het Stratenvolleybal) 4 à 5 man, willen eventueel lid worden van Voluit. Er is dan wel meer zaalruimte nodig.

Technische Commissie:
Aanvoerdersoverleg wordt op 3 april gehouden om 7 uur in De Zien (voor de wedstrijden).
Trainersoverleg wordt daar vlak na gehouden (inmiddels bekend, nl. ma. 7 april om 20:30 uur.)
Er zijn vooralsnog 6 afzeggingen voor volgend seizoen, 3 onzeker of ze stoppen.
Dames 2 en Dames 3 hebben voor volgend seizoen nog niet genoeg spelers. TC overlegt nog hoe er mee om te gaan. Heren 1 kan ook nog een probleem worden.
Dames 5 wil graag toernooien doen en vraag hiervoor subsidie aan. Er kan € 50,-- subsidie worden gegeven op jaarbasis per geheel team.
Wegens de ernstige blessure van Annemarie (Dames 4) zal contact opgenomen worden of ze volgend seizoen kan volleyballen.

Feestcommissie:
Er zijn uit de enquêtes 10 à 11 mensen naar voren gekomen die bereid zijn het jubileumfeest te organiseren. Er zitten enkele mensen bij die de kar zouden kunnen trekken. Een eerste startbijeenkomst zou kunnen zijn op een maandagavond (de meeste trainen die avond). Dames 5 wil voor de jeugd wat organiseren, een afvaardiging is welkom bij de startbijeenkomst (en verder). Er wordt maximaal €4.500,-- uitgetrokken voor het feest. Een optie kan zijn om in combinatie met het stratenvolleybal het feest te organiseren.

Actiepunt voorzitter:
Er zijn twee voorstellen ingediend. Harry zal beide benaderen of zij interesse hebben in de functie (persoonlijke benadering).

Rondvraag:
Adrie: geeft aan dat hij volgend seizoen geen voorzitter van de jeugd meer wil zijn. Wel blijft hij trainen geven.
Cor: Vraagt of er een “bannerreclame” op de website geplaatst mag worden. Het antwoord is al gegeven dat de vereniging zich niet leent om de website voor reclamedoeleinden te doen gebruiken. Slechts een kleine reclame-uiting voor een goede sponsor is akkoord bevonden.
Theo: briefpapier met logo kan gebruikt worden. Voor de stratenvolleybalcommissie wordt vast een stapeltje apart gehouden.

Volgende bestuursvergadering: woensdag 23 april 2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag bijeenkomst bestuur Voluit d.d. 28-05-08

Afwezig: Adrie de Nijs, Theo van lammeren, Brenda Schouw.

Ingekomen stukken:
Michel heeft brief ontvangen van de gemeente over een bijeenkomst van zaalhuurders, stuurt de brief door naar Hedwig en Piet. Hedwig geeft aan niet te kunnen. Mocht Piet ook niet kunnen, dan neemt Michel waar en gaat naar de bijeenkomst.

Penningmeester maakt bedrag over naar lid, ook al keert de verzekering niet uit. Dit n.a.v. een ongevalletje tijdens een training van de recreanten.

Als er post wordt verstuurd waar het secretariaat niets van af weet, dan ook het secretariaat niet vermelden, dit geldt niet voor contributiegelden.

Op de vraag van Adrie gaat het shirt naar Hedwig. Zij ziet Jochem regelmatig op school.
Michel informeert bij zijn werkgever naar sponsoring: naam van sponsor en logo op shirt, heeft daarover contact met Jochem en Adrie.

Teruggave contributie: Bestuursbesluit: contributie wordt alleen terug gegeven indien het gaat over een periode van minimaal een half jaar.
Alle leden hebben contributie betaald.

De Wissel heeft nieuw alarmsysteem: sleutelpas bij Adrie de Nijs (één per vereniging)

Bestuursbesluit: meetrainen van jeugd van niveau bij verschillende damesteams is mogelijk.
Overleg Hedwig en Adrie. Namen worden doorgegeven aan trainers.
Dit is beleid van de vereniging. Geen discussie hierover met de trainers.

TC: Teams zitten aardig in elkaar.Dames 2 door vertrek Yvette vd Kolk wat in problemen. Laura Janssen vraagt haar of ze interesse heeft. Jeugdspelers kunnen meespelen. Probleem ook leggen bij dames 2.
Heren 1 en 2 hebben nog geen trainer. Gekeken wordt of zij mee kunnen trainen met een odinteam.
Actie:

* Criteria opstellen over mee trainen/ spelen bij een bepaald team door nieuwkomer.
Hedwig neemt hierover contact op met aankomend lid en Theo van Lammeren.

* Op de volgende vergadering wordt Ab Pepping uitgenodigd ivm met de ontwikkelingen feest 40 jarig bestaan.

* Volgende vergadering: 10 september, 20.15 uur, Molenweg 18 bij Harry.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 10-09-2008

Aanwezig: Harry Lamers (voorzitter), Theo van Lammeren, Michel Pepping, Adrie de Nijs en Hedwig Theunissen.
Afwezig: Piet Molenaar
Notulist: Brenda Schouw

Opmerkingen van de notulen 28-05-2008
Het alarmsysteem van O.B.S. de Wissel heeft een bepaalde handleiding.
Als iemand deze een keer nodig heeft, dan is de handleiding bij Adrie de Nijs te verkrijgen.

Binnengekomen stukken
•  Jaarverslag 2007, deze heeft Michel Pepping in beheer
•  Drie sportkleding- en accessoires- magazines, deze hebben Jan Metselaar en Nico Groen in beheer
•  Er is een brief van de bond binnengekomen dat er voor talentvolle jeugd diverse trainingen beginnen, Adrie de Nijs gaat hier mee aan de slag

40- jarig jubileum
De feestvoorbereidingen zijn nog steeds in volle gang.
Feestavond is gepland op 17 april 2009.

ATTENTIE
A.U.B. er op letten dat sporthal de ZIEN na de training van maandagavond netjes wordt achtergelaten! Er zijn klachten binnengekomen dat de palenkar niet in de hoek stond en dat de grote blauwe ballenkar niet in het opberghok stond.

Recreanten
Het gaat goed en men vindt het leuk er zijn bijna altijd twee teams aanwezig.

Jeugd
Shannen Thijn, Robin van de Kolk, Leonie Stam en Joris Burger zijn opgegeven voor Regiotrainingen.
Dit jaar is er geen C – team ingeschreven t.g.v. problemen. Er zijn nu twee B – teams nl. Voluit B1 en Voluit B2. De jongste teamleden zijn terug naar het circulatievolleybal.
Er zijn zogenaamde trainingsladders gekocht voor oefeningen.
Dames 5 is gevraagd om taken van Adrie de Nijs over te nemen m.b.t. de jeugd en het stoppen van Adrie de Nijs. Dames 5 zegt geen nee maar wil duidelijkheid over de taken. Hier gaat Adrie voor zorgen.

Penningmeester
Voorstel trainersvergoeding wordt gemaakt, dit voorstel is de volgende bestuursvergadering klaar.
Het financiële verslag is ook de volgende vergadering compleet voor inzicht. Hierna kan het naar de kascommissie.
Vanaf volgend seizoen worden er administratiekosten in rekening gebracht bij het te laat afmelden van het lidmaatschap.

Technische commissie
Dames 2 heeft te weinig speelsters en om ze toch competitie te laten spelen. Lisa van de Kolk (uit D1) staat op een lager niveau ingeschreven. Zij kan zo invallen. Uit de jeugd kunnen Maartje Gielissen en Leonie Stam meespelen. Verder wordt er een inventarisatie gedaan door de TC wie in welk team staat ingeschreven, dit gaat met name om dames 1.
Volgende vergadering hier meer over.
Sporthal de Meet wordt dit seizoen op dinsdag van 20.45 – 22.15 uur nog aangehouden om te inventariseren hoeveel keer de zaal gebruikt wordt als dit te weinig is, wordt er overwogen om de huur op te zeggen. De sporthal is altijd vrij dus als je een keer wilt spelen kan dan gerust.

Logo
Het project “ jeugdshirtjes bedrukken “ wordt deze week weer opgepakt.
Er is ook nog een tweede clubvlag tegoed, deze is overigens nog niet in ons bezit. Hier wordt actie op ondernomen.

Regioraad
Juni jl. zijn er een aantal besluiten genomen en deze zijn nu officieel nl.
•  Verenigingen hoeven niet zelf de wedstrijdzalen te gaan inhuren.
•  Contributie 2008/2009 wordt verhoogd. Per senior € 7,00 verhoging dit is voor de jeugd een lager bedrag.
•  De uitslagen van de gespeelde wedstrijden moeten vanaf nu digitaal worden doorgegeven dit wordt door Cor Duinmaijer al een seizoen lang gedaan.

Rondvraag
Theo van Lammeren heeft vernomen dat dames 2 dit jaar geen stratenvolleybal kan gaan regelen t.g.v. het spelerstekort. Dus als er mensen zijn die het dit jaar van dames 2 willen overnemen graag even melden. Er ligt een heel draaiboek klaar dus veel voorbereidingen zijn niet nodig.

Actiepunten
? Adrie de Nijs wil graag ouders enthousiast maken voor een cursus volleybaltraining en / of fluiten. Daar de jeugd een grote groep wordt en vele handen maken licht werk.
? Voorstel trainersvergoeding door Michel
? Financieel verslag door Michel
? Vervanging voor Harry Lamers. Hij stopt als voorzitter per 27-11-2008
? Vervanging voor Piet Molenaar. Hij stopt in de T.C.
? Er is een nieuwe regeling voor nieuwe leden nl. Het nieuwe lid traint 5 trainingen mee en dan wordt er van beide kanten (nieuw lid en trainer) in overleg met de TC een besluit genomen.
? Inventarisatie team- indelingen door TC
? Project shirts bedrukken voor de jeugd
? Tweede clubvlag

LEDENVERGADERING IS OP DONDERDAG 27-11-2008 VOOR DE TE SPELEN WEDSTRIJDEN.

!!IEDEREEN IS HIERBIJ WELKOM!!  

VOLGENDE BESTUURSVERGADERING IS OP WOENSDAG 15-10-2008.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuurvergadering 15-10-2008

Voorzitter: Harry Lamers
Aanwezig: Hedwig Theunissen, Piet Molenaar, Theo van Lammeren, Michel Pepping
Afwezig: Adrie de Nijs
Notulist: Brenda Schouw

Aanvullingen vorige vergadering
•  Clubvlag; Theo heeft contact met Jochum Oor en hij ging weer contact opnemen met de drukker. Theo wordt op de hoogte gehouden.
•  Contributieverhoging van de jeugd is € 3,50
•  Dames 2; invalschema voor de wedstrijden is tot januari 2009 gemaakt.

Ingekomen stukken
Er is een brief binnengekomen van Nico Groen m.b.t. de kleurenkeuze van het wedstrijdshirt van dames 3. In deze brief geeft hij aan dat de kleur te licht zou zijn.
Nico heeft in principe gelijk maar door onduidelijkheid op het internet, in het huishoudelijk reglement, de statuten en door het bestuur heeft dames 3 de shirts aangeschaft naar de kleur van het nieuwe logo. Deze keer is het oké maar volgende keer een donkerblauw shirt.
Deze kleur specificatie gaat vermeld worden in het huishoudelijk reglement, op internet en in de ledenvergadering.
Voor vragen en goedkeuringen over het tenue moet iedereen vanaf nu overleggen met Nico Groen.

Penningmeester
•  Het financiële verslag is af en ligt ter inzage bij de kascommissie.
•  De bond geeft aan dat ze misschien het bondsgeld volgend seizoen weer willen verhogen, maar dit is nog niet bekend. Het zal in ieder geval per keer worden doorberekend aan het lid. Dit seizoen is de verhoging € 7,00 voor volwassenen en € 3,50 voor de jeugd.
•  Het voorstel voor de trainersvergoeding is moeilijk in te vullen daar er zoveel verschil is. Michel heeft gevraagd om dit gezamenlijk met het bestuur in te gaan vullen. Een deel van het bestuur gaat hier apart op terugkomen tot die tijd is het een actiepunt.
•  De contributies worden aan het einde van de maand geïncasseerd.
•  Op de ledenvergadering moet er een nieuw reserve lid van de kascommissie komen

Technische commissie
Meetrainen door de jeugdspeelsters, Maartje Gielissen, Evelien Kroon en Leonie Stam in dames 2 en 3 loopt.

Jeugd
Hedwig heeft opgemerkt dat er een tekort aan volleyballen is voor de jeugd. Zij gaat dit probleem opnemen met Jan Metselaar en Michel Pepping dit m.b.t. de begroting.
Ook zijn de T-shirts te groot voor een aantal jeugdleden dit probleem wordt opgenomen met Nico Groen.

Actiepunten
• Cursus volleybaltrainingen en / of fluiten voor ouders van jeugdleden
• Trainersvergoedingen
• Vervanging voorzitter
• Vervanging technische comissie
• nieuwe regeling voor nieuwe leden, waar gaat dit vermeld worden?
• Project shirts bedrukken van de jeugd
• Tweede clubvlag

Mededelingen
•  LEDENVERGADERING DONDERDAG 27-11-2008
•  DENK AAN DE IN TE LEVEREN JEUGDFOTO'S VOOR HET VEERTIGJARIG JUBILEUM
•  VOLGENDE BESTUURSVERGADERING 11-12-2008

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 11-12-2008

Aanwezig: Theo van Lammeren, Michel Pepping, Hedwig Theunissen, Adrie de Nijs
Notulist: Brenda Schouw

MEDELINGEN

Dames 4 gaat inventariseren of het mixtoernooi alsnog georganiseerd kan worden.

INGEKOMEN STUKKEN

Door interne problemen bij de Nevobo is de regioraad van 25-11-2008 niet doorgegaan.
De Nevobo heeft per brief laten weten dat er een nieuwe regioraad is gepland op 27-01-2009.

JEUGD

- Het circulatievolleybal is prima verlopen.
- Mirthe Pepping loopt stage bij Adrie in opdracht van het CIOS.

RECREATIE

- Bert Wubbels heeft in het ziekenhuis gelegen maar het gaat nu beter met hem.

PENNINGMEESTER

- Er is een trainersvergoeding opgesteld.
- Er is contributie geïncasseerd.

ACTIEPUNTEN

O Vervanging voorzitter - TC - JEUGDBESTUUR
O Project shirts bedrukken van de jeugd
O Tweede clubvlag
O Stratenvolleybal

Volgende vergadering 29-01-2009 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Verslag bestuursvergadering 29-01-2009

Aanwezig : Theo van Lammeren ,Michel Pepping, Hedwig Theunissen, Sjanie de Nijs, Adrie de Nijs (notulist)
Afwezig : Brenda Schouw (met afbericht)

Theo opent als vicevoorzitter de vergadering en bedankt Adrie voor het notuleren. Hij heeft tevens een aantal extra agendapunten:

Notulen d.d. 11-12-2008:
Worden akkoord bevonden.

Ingekomen stukken:

Technische commissie:

Penningmeester:

Jeugd:
Brief aan ouders m.b.t. vervanging jeugdbestuur gaat volgende week de deur uit.

Recreatie:
Geen bijzonderheden.

Regioraad:
Theo en Michel zijn afgelopen dinsdag naar de (uitgestelde) regioraad vergadering geweest. Er is voornamelijk gesproken over bestuursvervanging en het verslag van de onderzoekscommissie.
Na stemming bleek dat ¾ van de aanwezigen het oude bestuur terug wil zien onder bepaalde voorwaarden, grootste struikelpunt is communicatie met en door dit bestuur.
Er zou een mailing m.b.t. inzicht over de bestuursvoering naar de voorzitters van de verenigingen verzonden zijn, deze is bij Voluit (en vele andere verenigingen) nooit aangekomen. Theo gaat met (via) Cor uitzoeken hoe dit heeft kunnen gebeuren, ten tijde van verzending was Harry nog in functie.
Door gedebatteer na afloop van de stemming liep de vergadering dusdanig uit dat Theo en Michel zijn weggegaan en geen idee hebben of de reguliere agendapunten nog zijn afgehandeld. Verslag van de bond zien we tegemoet.

Bedrukken shirts:
Theo heeft, na vraag van Harrie, gezorgd voor afmetingen in vorige offerte. Ligt bij Harrie en Nico Groen , Theo en Adrie informeren naar status.

Verenigingsvlag:
Theo heeft contact opgenomen met Marcel Molenaar (leverancier). Probleem zit hem in onze kleurstelling. Deze week volgt nader bericht.

Stratenvolleybal:
Theo heeft contact opgenomen met Harriette , als enig vast lid overgebleven uit de afgelopen organisatie. Zij heeft een datum doorgegeven, helaas blijken Adrie en Sjanie niet te kunnen op die dag. Adrie neemt contact met haar op of dit de enig mogelijke datum was. Sjanie benadert aantaande maandag de recreatieafdeling voor hulp in het voortraject en de dag zelf.

Trainersvergoeding:
Theo geeft aan dat we bij de trainers in opleiding moeten aangeven dat de vergoeding afhankelijk is van de kosten van de opleiding. Michel past deze tekst aan.

Feestcommissie:
Er is een vraag binnengekomen van de feestcommissie wie er naast de ereleden en sponsoren nog meer uitgenodigd moeten worden voor het feest. Het bestuur zal de namen inventariseren.

Vacatures:
Er is, ondanks de ludieke actie op de nieuwjaarsreceptie, geen reactie binnengekomen op de vacatures voor voorzitter, TC-lid en jeugdbestuurder. Er is nu zelfs een vacature materiaalbeheerder bijgekomen omdat Jan heeft aangegeven daarmee te stoppen. Theo geeft aan hiervoor Nico Groen te benaderen omdat die de shirts ook al in beheer heeft.
Een aantal actiepunten voor het bestuur:

Nieuwjaarsreceptie:
Kosten bedroegen €200,- Dit is ongeveer gelijk aan vorig jaar.

Rondvraag:

Volgende vergadering:
25 februari 20:15 uur bij Theo

Openstaande agendapunten:
Workshop sponsoring op 23/4
Mixtoernooi
Vrijwilligers verzekering
Verenigingsvlag
Logo op shirts

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering 25-02-2008
 
Aanwezig: Theo van Lammeren, Hedwig Theunissen, Michel Pepping, Adrie de Nijs, Ad Pepping
Notulist: Brenda Schouw

40 Jarig jubileum
Ab Pepping (voorzitter van de jubileumcommissie) was uitgenodigd. Hij praat het bestuur bij omtrent de a.s. festiviteiten vanwege het 40 jaar bestaan van Voluit. Er zijn vele leuke ideeën en er wordt op een prettige en intensieve wijze samengewerkt.

- Notulen 29-01-2009 goedgekeurd

MEDEDELINGEN 
- Mixtoernooi gaat definitief door op maandag 20-04-2009.  
- Aan Siem van sporthal de Zien is doorgegeven dat er van een net de spankant niet compleet is en dat er een antenne te kort is. Hij gaat dit zo spoedig mogelijk oplossen.
- Hedwig heeft het bestuursstandpunt(= dat we alles moeten proberen om dames 1 in de promotieklasse te behouden) binnen het team en met de trainer besproken. Het team waardeert de bezorgdheid omtrent de situatie, maar wil proberen het met de huidige spelers op te lossen. Tevens geeft Hedwig aan, dat bij een eventuele degradatie, het team grotendeels bij elkaar blijft.
- Nico Groen wordt aan het einde van het seizoen de nieuwe materiaalman.
 
JEUGD 
- Adrie geeft aan dat er soms problemen zijn om fluiters te vinden voor de jeugdwedstrijden op zaterdag. Ieder seizoen zijn de fluitbeurten per seizoen geregeld volgens afspraak. Als je niet kunt fluiten dien je ZELF voor een vervanger te zorgen.  
- De shirts a.u.b. aan het eind van het seizoen inleveren bij Nico Groen zodat het shirt bedrukt kan worden met het clublogo. Adrie zal e.e.a. in de gaten houden.
 
PENNINGMEESTER 
- 2e helft van de contributie wordt afgeschreven van de bank of giro.
 
RECREANTEN 
De recreanten zijn gevraagd om het stratenvolleybal te regelen. Hier zijn de recreanten nog voor in overleg.

T.C.
- Er is een aanvoerderbijeenkomst geweest.
- De evaluatieformulieren zijn aan een ieder uitgedeeld. De volgende vergadering wordt hier op terug gekomen.

ACTIEPUNT
  - Vlag
 
Volgende vergadering 08-04-2009 om 19.30 uur bij Adrie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Notulen bestuursvergadering d.d. 08-04-2009

Aanwezig: Theo, Michel, Adrie (notulist), Hedwig, John, Sjanie, Ab Pepping
Afwezig: Brenda

 1. Theo opent de vergadering op tijd en heet John, Sjanie en Ab hartelijk welkom.
 2. Ab geeft stand van zaken m.b.t. 40 jarig jubileum op 17 en 19 april aanstaande. Financiën zien er goed uit. Ab doet het welkomstwoord, Theo bij afsluiting het dankwoord. Na het feest stukje in Uitgeester als bedankje aan iedereen die betrokken is.
 3. Sjanie: Aantal recreatieleden neemt toe, er is meer ruimte nodig. Het is beslist niet de bedoeling dat de groep gesplitst wordt. De vraag wordt gesteld of we een ledenstop moeten hanteren, dat laten we vooralsnog op zijn beloop. Het bestuur zal bij de zaalindeling rekening houden met de recreatie.
 4. Sjanie en Ab verlaten de vergadering om 20:00 uur
 5. Theo heet John welkom als tweede TC lid en geeft meteen aan nog extra agendapunten te hebben:
  Straten c.q. scholenvolleybal
  Bestuursvacatures
  Presentje jubileumcommissie
 6. N.a.v. vorige notulen:
  Shirts en logo regelt Nico, Inge verzamelt de shirts bij de jeugd.
  Vlag loopt nog, hele kleine hoop dat deze er 17 april zal zijn.
 7. Ingekomen stukken:
  Aanvraag zalen volgend seizoen. Deze moet voor 29/4 de deur uit zijn. We proberen in ieder geval te houden wat we nu hebben, liefst zaal erbij op vroeger tijdstip.
  Notulen regioraad van 27/1
  Jaarvergadering regioraad is op dinsdag 26/5, we kijken nog even wie ons vertegenwoordigt, Theo is namelijk afwezig.
  Schrijven Jurriaan de Groot met daar in de reden van opzeggen.
 8. Mededelingen:
  Aanmeldingen voor het mixtoernooi lopen goed, er zijn meer teams als afgelopen jaar
 9. Penningmeester:
  Incasso is gedaan
  Factureren van per kas betalende leden nog niet afgerond
  Bij gebruik van het systeem dat Cor aan het opzetten is om te ondersteunen met de incasso zijn we niet afhankelijk van Cor. Alles staat op een centrale server, Cor zorgt zo nodig voor overdracht van alle benodigde gegevens om op deze server te kunnen komen.
 10. Technische Commissie:
  D4, D3 en H1 spelen PD op 23/4 in Uitgeest.
  Hedwig, John en Theo zijn afgelopen week bij elkaar geweest om een en ander voor komend seizoen door te nemen; er worden problemen voorzien met de trainers en de zaalruimte:
  D5 geeft aan apart te willen trainen,
  Evert stopt als trainer, de rest van de trainers blijft.
  H1 en H2 trainen nog samen. Enkele heren van H1 hebben aangegeven dat het voor H1 beter zou zijn als dit team apart traint. Hedwig gaat nog een en ander inventariseren bij Piet Dubbelman.
  D2 bezetting is dit seizoen opgelost met invallers uit de jeugd en andere teams. Dat MOET volgend seizoen anders.
  In Limmen is de volleybal vereniging opgeheven, misschien kunnen we daar nog op zoek naar spelers/sters en trainers?
  Meisjes B1 gaat over naar de senioren, meisjes B2 (nog) niet. Probleem wordt de samenstelling van MB2, een aantal van de huidige speelsters gaat stoppen. De TC en Adrie gaan daarover op korte termijn nog om tafel.
  We gaan Cor vragen een stukje in de Uitgeester te plaatsen om spelende leden en trainers te trekken.
  Het info boekje bestaat niet meer, alle informatie staat op de site. Deze zal tijdig bijgewerkt moeten worden.
  De ingekomen brief van Jurriaan wordt besproken, dit zal worden teruggekoppeld naar H1. Theo zal namens het bestuur een reactie geven naar Jurriaan.
 11. Jeugd:
  MB1: naar senioren, vroeg trainen en spelen een vereiste
  MB2:Aanvulling is nodig, Adrie heeft binnenkort weer overleg met de buurtverenigingen.
  C-jeugd: Er komen een tiental CMV leden naar de C-jeugd, trainer/coach worden gezocht. Op 22/4 overleg met alle jeugdtrainers op initiatief van Inge Heijne.
  Zoals het er nu uitziet krijgen we 2 kampioenen bij het CMV, bloemetje wordt voor gezorgd.
  Begin volgend seizoen bijeenkomst met de ouders over gang van zaken binnen Voluit.
 12. Presentje jubileumcommissie:
  Besloten wordt om geld beschikbaar te stellen voor een activiteit met hele commissie die bestaat uit 11 leden. Michel neemt dit op zich door een “waardebon” te maken.
 13. Straten en scholenvolleybal:
  Het stratenvolleybal wordt waarschijnlijk na de zomervakantie gehouden, de organisatie ligt bij heren 1. Het scholenvolleybal wordt nog wel dit seizoen georganiseerd. Dit zal waarschijnlijk half mei worden, nadere info volgt.
 14. Bestuursvacatures:
  John neemt zitting in de TC
  Nico Groen neemt naast de shirts ook het materiaal op zich
  Ineke Bijman heeft aangegeven ook taken te willen verrichten, Theo zal haar uitnodigen om een en ander te bespreken.
 15. Rondvraag:
  D3 benaderen om jeugd te trainen, n.a.v. opmerkingen tijdens de ledenvergadering.
  Alle zalen zijn t/m vrijdag 24/4 ingehuurd, dit n.a.v. de vraag of D3 en H1 kunnen doortrainen voor de P/D wedstrijden.
  Monique Suikerbuik zegt aan het einde van het seizoen op. Begin volgend seizoen neemt zij weer contact op met Theo over wat ze eventueel wil c.q. gaat doen.
  Website behoeft vernieuwing, Michel pakt dit op.
 16. Volgende vergadering donderdag 14 mei om 19.30 uur bij Theo. Agendapunt: website

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering d.d. 14-05-2009

Aanwezig:         Theo, Adrie (notulist), Hedwig, John
Afwezig:           Brenda, Michel

 1. Theo opent de vergadering op tijd en heet alle aanwezigen hartelijk welkom.
 2. Theo heeft naast de standaard agendapunten nog wat toevoegingen:
  1. Website
  2. Straten/scholen volleybal
  3. Bestuursvacatures
  4. Festiviteiten rondom 40 jarig jubileum
  5. Regioraad vergadering.
 3. Vorige notulen worden ongewijzigd vastgesteld met dank aan de notulist. John merkt nog op dat hij ze niet ontvangen heeft, klopt nog niet in het bestuurlijke systeem van de notulist.
 4. Ingekomen stukken:
  1. Twee van de sponsors, Jacob Groen en de firma Dirkzwager, geven aan het leuk te hebben gevonden uitgenodigd te zijn voor het feest.
  2. Agenda regioraad: Theo vraagt Michel of die de vergadering kan bezoeken, zo niet dan meldt hij Voluit af.
  3. Zaal inhuur formulieren: zijn de deur uit.
  4. Teamopgave formulieren: zijn de deur uit.
 5. Mededelingen:
  1. Heren 1 is gepromoveerd
  2. De kleurstelling van de nieuwe vlag wordt door het bestuur in orde bevonden.
 6. Website:
  Michel heeft dit punt op zijn agenda staan, bij afwezigheid van hem wordt dit punt doorgeschoven naar de volgende vergadering.
 7. Hedwig neemt contact op met Cor om de bestuursgegevens op de website bij te werken. Vacatures:
 8. Theo heeft contact gehad met Ineke Bijman over een mogelijke bestuursfunctie, hierover is nog geen uitsluitsel te geven, omdat Ineke bezig is met een sollicitatie
 9. Theo heeft tevens contact gehad met Christel Tromp, zij geeft aan een en ander te willen doen. Met haar is afgesproken in juni nogmaals contact op te nemen.
 10. Brenda Burger en Inge Heijne nemen de bestuurlijke taken van Adrie over. Gestreefd wordt naar verdere uitbreiding van het jeugdbestuur.
 11. Straten en scholen volleybal:
  1. Theo is al meerdere keren benaderd met de vraag of het toernooi dit jaar nog gespeeld wordt? Heren 1 organiseert het stratenvolleybal op 22 augustus, met name Wim Brugman en Tim de Koning houden zich met de eerste fase bezig. Theo zal hen benaderen wat de status is.
  2. Het scholenvolleybal is gespeeld in de sporthal aan de Zienlaan op 13 mei j.l. 40 teams, ruim 200 kinderen en een druk wedstrijdschema. Adrie de Nijs, Bas de Loos, Harriette Bakker, Myrthe Pepping, Wim Brugman en Paul Baltus hebben alles in goede banen geleid. Er waren heel veel positieve reacties op het spelen in de hal i.p.v. buiten. Uitslagen en foto’s op de website.
 12. Festiviteiten:
  Zijn in goede harmonie en sfeer verlopen. Er zijn heel veel leuke reacties binnen gekomen. De firma Dirkzwager sponsorde op de feestavond nog een gloednieuwe ballenpomp, waarvoor nogmaals dank.
 13. Technische commissie:
  1. Er is een verzoek tot zaal inhuur weg voor de tijden die we al hadden, Hedwig en John kijken of er meer nodig is en of die tijd ergens op een gunstig tijdstip in te huren valt.
  2. Teamopgave is de deur uit: 2 heren, 6 dames teams en 1 C-jeugd team.
  3. Er komt een stukje voor het werven van trainers en spelers/sters in de regionale krantjes.
  4. Er is contact geweest met Odin over mogelijke team aanvulling.
  5. Er is een mail verzonden naar dames 2 over de stand van zaken m.b.t. komend seizoen, alleen Susanne Koning heeft hier tot dusver op gereageerd
  6. Er is een mail verzonden naar de B-jeugd van afgelopen seizoen hoe de zaken er voor staan.
  7. Volgende week gaan John en Hedwig de zaalindeling bekijken, daarbij gaan zij uit van de tijden die we afgelopen seizoen hadden.
  8. Er wordt nog naarstig naar trainers gezocht.
  9. Er is een voorstel van Sjanie de Nijs om een deel van de grote recreantengroep samen met D4 te laten trainen, hier wordt naar gekeken en Sjanie zal daarvoor benaderd worden.
  10. Piet Dubbelman heeft aangegeven dat het voor de heren, qua niveau, beter zou zijn om apart te trainen. Als dit niet mogelijk is, kunnen H1 en H2 eventueel weer samen trainen onder zijn hoede. Piet is, mede namens heren 1, tevens benaderd om H1 te coachen. Hij staat hier niet afwijzend tegenover.
  11. Eerste trainingen in de week van 31 augustus
 14. Jeugd:
  1. Alle 12 B-meisjes gaan naar de senioren.
  2. Er is een overleg geweest met Odin en Phoenix om weer tot samenwerking te komen, Brenda en Inge waren hierbij ook aanwezig. We gaan proberen samen te werken met een meisjesteam en in de loop van het seizoen met de betere CMV jeugd.
  3. Voorstel tijdens de regioraad: Teamgelden voor de jeugd gaan komend seizoen met €50 omhoog, dit is een verhoging 20%. Het jeugdbestuur heeft hier ernstige bedenkingen tegen, we zullen dit dan ook aangeven  tijdens de regioraad vergadering.
  4. Adrie was prettig verrast met zijn afscheidspresentje tijdens de laatste training op de woensdagmiddag, alle kinderen nogmaals bedankt.
 15. Recreatie: Geen nieuws
 16. Penningmeester: Geen nieuws
 17. Rondvraag: Hedwig vraagt zich af hoe het staat met het logo m.n. bij de senioren. Nico Groen houdt zich bezig met het logo, de shirts van de jeugd zijn inmiddels allemaal ingenomen en kunnen van het logo worden voorzien. Adrie zal contact opnemen met Nico om te vragen of hij een idee heeft hoe de inname en het bedrukken van de seniorenshirts te regelen.
 18. Volgende vergadering donderdag 17 september om 19.30 uur bij John en Brenda.
   Agendapunt: website
 19. Vicevoorzitter sluit de vergadering om 22:00 uur.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering 17-09-2009

Aanwezig: Hedwig, Theo, John, Adrie en Michel.
Gast: Christel Tromp
Notulist: Brenda

Notulen vorige vergadering

Ingekomen stukken

Mededelingen

Regioraad

Recreanten

Jeugd

Penningmeester

Stratenvolleybal

Technische Commissie

Jaarvergadering

Rondvraag

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Notulen bestuursvergadering 14-10-2009

Aanwezig: Theo, John, Brenda B., Hedwig, Christel, Michel en Adrie.
Notulist: Brenda S.

Notulen vorige vergadering

Ingekomen stukken

Mededelingen

Regioraad

Recreanten

Jeugd

Technische Commissie

Penningmeester

Rondvraag

Ledenvergadering 12-11-2009 om 19.00 uur in de Vrijburgschool
Bestuursvergadering 8-12-2009 om 20.00 uur bij de familie Burger

Actiepunten
□ Website lay-out
□ Spelershirts van de senioren bedrukken met het logo (Nico Groen)
□ Nieuw TC lid
□ Nieuwe voorzitter
□ Hoe gaat de communicatie verlopen vanuit de recreanten daar Adrie wegvalt vanuit het bestuur

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notulen Bestuursvergadering 08-12-2009

Aanwezig: Inge Heijne, Hedwig Theunissen, John Burger, Theo van Lammeren, Michel Pepping en Marieke Gaus.
Afwezig: Christel Tromp en Brenda Burger
Notulist: Brenda Schouw

Opening
Iedereen wordt welkom geheten. In het bijzonder Marieke Gaus, die het bestuur komt versterken en zich bezig gaat houden met technische zaken.

Notulen 14-10-2009
Er zijn geen op/aanmerkingen. Zij  worden officieel vastgesteld.

Mededelingen
03-01-2010 van 15.00 tot 17.30 uur zal in de Opmaat de nieuwjaarsreceptie plaatsvinden.
In de jaarvergadering werd er gevraagd om een ‘rooster’ voor het opzetten en opruimen van de sporthal na de training op maandagavond. In deze vergadering is naar voren gekomen, dat er eerst een overleg met alle teams van de maandag training zal plaatsvinden. In dit overleg zal medegedeeld worden, dat er een maand (= januari 2010) proef gedraaid gaat worden of dit opruim/corvee rooster echt nodig is.

Regioraad
Er is een principe –besluit genomen over de samenvoeging van de regio’s Mid- West en Holland. Voorlopig besluit is dat beide regio’s zijn samengevoegd tot regio West.
De NEVOBO wil het inhuren van zalen teruggeven aan de verenigingen. Hier is veel protest tegen. Maart 2010 volgt hier meer informatie over.
Regio Holland heeft tot Juli 2010 geen voorzitter. Tijdelijk neemt de voorzitter van Mid- West waar.

Recreanten
In de jaarvergadering werd er vanuit de recreanten gevraagd om speeltenues van de vereniging. In deze vergadering zijn alle bestuursleden het er over eens dat elk team verantwoordelijk is voor de aanschaf van zijn eigen tenues. Theo zal dit terugkoppelen naar de recreanten. 

Jeugd
Geen bijzonderheden.

Technische Commissie
De openstaande data die nog open stonden om dames 5 trainen te geven in geheel ingevuld.
Theo vraagt of er nog een evaluatie komt van het extra meetrainen bij D1, D2 en D3. Dit zal de TC verder bekijken.

Penningmeester
Incasso van de contributie is door technische problemen later dan normaal geïncasseerd. Wel gemeende excuses.
De tweede contributie inning zal hierdoor ook later zijn, medio maart.

Volgende Bestuursvergadering 20-01-2010 om 20.00 uur bij de familie Burger.    

Actiepunten
Functieomschrijving bestuursleden
Regioraad stukken centraal opgeslagen?
Logo op shirts bij senioren, Nico?
Communicatie recreanten – bestuur
Evaluatie extra meetrainers op ma, di

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestuursvergadering 20-01-2010

Aanwezig:, Hedwig Theunissen, John Burger, Theo van Lammeren, Michel Pepping, Christel Tromp en Brenda Burger.
Afwezig: Inge Heijne en Brenda Schouw
Notulist: Marieke Gaus

Opening
Iedereen wordt welkom geheten. Marieke Gaus zal deze keer notuleren in verband met afwezigheid van Brenda Schouw.

Ingekomen stukken

Mededelingen

 

Notulen 08-12-2009
De notulen worden zonder wijzigingen officieel vastgesteld.

Naar aanleiding van de notulen:

Functieomschrijvingen
Alle bestuursleden zullen de functieomschrijving updaten en rondsturen naar de overige bestuursleden. Daarna kunnen ze besproken en vastgesteld worden.

Recreanten
Geen bijzonderheden

Jeugd
Een jeugdtrainer van de C jeugd is er mee gestopt. Brenda Burger en Inge Heijne hebben hierover gesproken met de ouders van de jeugd en de jeugdleden zelf. Inge zal tot de vakantie de trainingen van de C jeugd verzorgen samen met Nico. Daarna wordt er weer met de ouders gesproken. Voor de groep van Inge is nu wel een extra trainer nodig. Totdat er een nieuwe trainer is wordt dit per toerbeurt opgevangen door de overige trainers.
Brenda Burger en Inge Heijne zullen nog bespreken hoe de communicatie vanuit het bestuur met de jeugdtrainers het beste kan verlopen om eventuele problemen eerder te kunnen signaleren en op te vangen.

Technische Commissie
Vanuit de TC wordt aangegeven dat het wat betreft de tijd niet haalbaar is om een inhaalwedstrijd tijdens een trainingsavond te spelen. Vanaf heden wordt dit dan ook niet meer toegestaan. Op dinsdagavond is de Meent beschikbaar om inhaalwedstrijden te spelen.
De TC zal aan het wedstrijdsecretariaat vragen een stappenplan te maken voor het afzeggen en verplaatsen van wedstrijden zodat alle teams precies weten wat ze moeten doen als een wedstrijd niet door kan gaan.
Het meetrainen is door de TC geëvalueerd met de betreffende trainers. Het meetrainen gaat op zich goed al moet er wel gekeken worden naar het niveauverschil. Voor komend seizoen zal hier nog naar gekeken worden.
Een aantal damesteams heeft de kampen met blessures en afwezigen waardoor er regelmatig met invallers wordt gespeeld. De TC zal dit meenemen en vast nadenken over de teamindelingen van komend seizoen.

Penningmeester
Op de website staat inmiddels vermeld dat jeugdleden die meetrainen met de rayontrainingen hiervoor zelf de kosten moeten betalen. Kosten worden vanaf heden dan ook doorberekend.

Volgende Bestuursvergadering dinsdag 2 maart om 20.00 uur bij de familie Burger.

Actiepunten
Functieomschrijving bestuursleden
Logo op shirts bij senioren, Nico?
Teamindelingen komend seizoen
Overzicht stappenplan verplaatsen wedstrijden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 02-03-2010
Aanwezig: Hedwig Theunissen, Brenda Burger, John Burger, Michel Pepping, Christel Tromp en Theo van Lammeren
Afwezig: Marieke Gaus en Inge Heijne
Notulist: Brenda Schouw

Opening
Iedereen wordt welkom geheten en de afberichten worden opgenoemd.

Ingekomen stukken

Mededelingen

Notulen 20-01-2010
De notulen worden zonder wijzigingen officieel vastgelegd.
Recreanten
De groep is qua aantal precies goed wat betreft een wedstrijdje spelen, dus een oefenpartij tegen een ander (recreanten-) team is niet nodig. De trainingen worden door Ab en / of Piet goed overgenomen wanneer Bert en / of Sjanie de recreanten niet kunnen trainen.
Jeugd

Penningmeester
Het plan vanuit de regioraad is om, vanaf het seizoen 2011-2012, de zaalhuur voor de competitie door de vereniging te laten doen. Michel heeft de voor- en nadelen tegenover elkaar gezet en 13-03-2010 wordt hier tijdens de regioraad over gestemd. Op dit moment is de vereniging tegen daar het écht een tijdrovende klus zal zijn.
Technische Commissie
Dames 2 zal worden onderverdeeld onder de overige teams, waarbij de 2e klasse positie niet verloren mag gaan. Er wordt en er gaat gebrainstormd worden over team samenstellingen hierbij wordt geprobeerd met wensen rekening te houden maar dit zal écht niet altijd haalbaar zijn. Hier wordt begrip voor gevraagd. Er wordt naar gestreefd om voor het einde van het seizoen een passende indeling te maken.
Rondvraag
GEEN
De volgende bestuursvergadering zal plaatsvinden bij de familie Burger om 20.00 uur op dinsdag 06 – 04 – 2010.  
Actiepunten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bestuursvergadering 06-04-2010
Voorzitter: Theo van Lammeren
Aanwezig: John Burger, Hedwig Theunissen, Marieke Gaus, Inge Heijne, Brenda Burger, Michel Pepping en Christel Tromp
Notulist: Brenda Schouw

Opening
Iedereen wordt welkom geheten en de vergadering wordt geopend.

Ingekomen stukken

Mededelingen

Notulen 02-03-2010

2. Per 01-07-2010 wordt de regio Holland, waar wij nu deel van uit maken,   samengevoegd met de regio Mid-West. De nieuwe regio heet dan West.
3. De regio vindt, dat talentontwikkeling niet goed verloopt. Zij wil de structuur  veranderen en bezuinigen. De regioraad besluit om de huidige structuur te continueren en wil voor de volgende regioraad meer informatie omtrent het financiële voorstel alvorens te stemmen.

Jeugd

Recreanten
Geen Bijzonderheden.
Penningmeester

Technische Commissie

Zaal inhuur competitie 2010 – 2011

Voluit moet dit het komende jaar zelf doen. Hedwig heeft ervaring met het inhuren van de zalen voor de trainingen. Zij zal dit samen met Christel voor het komende seizoen op zich nemen. Michel houdt de financiële kant ervan in de gaten.

Rondvraag
GEEN
Volgende algemene bestuursvergadering maandag 17-05-2010 om 20.00 uur bij de familie Burger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Bestuursvergadering 17-05-2010
Aanwezig: Theo van Lammeren ( voorzitter), John Burger, Hedwig Theunissen, Marieke Gaus, Michel Pepping, Inge Heijne en Brenda Burger (notulist)
Afspraken:

1. Opening
Iedereen wordt door Theo welkom geheten, de vergadering wordt geopend en Brenda Schouw en Christel Tromp zijn afwezig met afbericht.
2. Vaststellen agenda
De agenda wordt ongewijzigd vastgesteld.
3. Ingekomen stukken

4. Mededelingen

5. Notulen 06-04-2010

6. Thuisspeelavond met 1 team Axmeriscota
De vraag van Axmeriscota is inmiddels teruggebracht tot het verzoek aan Voluit om bij nood te kunnen uitwijken naar een veld van Voluit in de Zien. Dit is akkoord indien er een veld beschikbaar is. Theo zal Axmeriscota op de hoogte stellen.

7. Functieomschrijvingen
De functie omschrijving van Voorzitter/Vice-voorzitter wordt goedgekeurd per 17-05-2010. De functieomschrijving Penningmeester wordt goedgekeurd per 17-05-2010. De functieomschrijving van de Technische Commissie kan na een aantal kleine aanpassingen worden goedgekeurd. De functieomschrijving Secretariaat en Jeugdbestuur worden in de volgende bestuursvergadering besproken. Theo zal Cor Duinmaijer vragen naar zijn taken(ledenadministratie/secretariaat)  voor Voluit om een volledige functieomschrijving van het secretariaat te krijgen. Theo zal Harry Lamers vragen naar de functieomschrijving van scheidsrechtercoördinator /wedstrijdsecretariaat. Daarnaast zal vastgelegd moeten worden wat de taken van de materiaalbeheerder zijn.
8. Zaal inhuur competitie 2010-2011
Hedwig heeft de teamopgave doorgegeven evenals de zaal inhuur. Er is niet duidelijk wanneer er van de bond hierop een reactie komt. Voor de CMV en jeugd competitie is er vanuit de NeVoBo berichtgeving dat verenigingen dit zelf moeten regelen. Er is echter veel onduidelijk, mogelijk is er na de Regioraad meer bekend hierover.
9. Jeugd

10. Technische commissie
De teams, trainers en zalen voor volgend seizoen zijn bekend. De teamindeling zal halverwege juni naar de leden worden verzonden.
11. Penningmeester
Het rekenmodel van de NeVoBo is toegestuurd en de contributie zal bij de volgende jaarvergadering opnieuw worden bekeken met mogelijk een voorstel tot wijziging.
12. Recreanten
Geen bijzonderheden
13. Rondvraag

14. Afsluiting en datum volgende vergadering
Donderdag 2 september 2010 van 20.00 tot uiterlijk 22.00 (mogelijk eerder) bij de familie Burger.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


Notulen Bestuursvergadering 02-09-2010
Aanwezig: Theo van Lammeren (voorzitter), Michel Pepping, Inge Heijne, Brenda Burger, John Burger en Christel Tromp
Afwezig: Marieke Gaus
Notulist: Brenda Schouw
 
OPENING
Iedereen wordt welkom geheten, de vergadering wordt geopend en Marieke Gaus is afwezig met afbericht.
 
MUTA SPORT

Op de agenda stond een presentatie gepland door Jouke van Muta Sport i.v.m. een eventuele kledinglijn voor de senioren. Maar doordat Jouke problemen heeft met het verwerken van het Voluit-logo waardoor hij de presentatie niet rond kreeg. Er wordt geprobeerd om het logo via een andere weg aan te leveren zodat de presentatie eventueel de volgende bestuursvergadering wel kan doorgaan.
 
INGEKOMEN STUKKEN
 
-  Er is een e-mail binnengekomen vanuit de NEVOBO waarin ondersteuning wordt aangeboden bij alle plannen die bij de individuele verenigingen gemaakt worden m.b.v. een volleybalconsulent. Dit zijn op dit moment voor regio WEST Natalie Kammeron en Ruben Nijhuis. De vereniging maakt hier tot op heden geen gebruik van.  
- Er is een brief binnengekomen vanuit gemeente Uitgeest waarin wordt aangegeven dat de subsidie de komende jaren minder zal zijn.
- Door dhr. Pel, van de tafeltennisvereniging, is gevraagd of wij samen met hem en andere verenigingen die O.B.S. de Wissel afhuren een soort reclamebord willen ophangen om zo meer naamsbekendheid te krijgen. Het bestuur heeft dit verzoek afgewezen.
 
MEDEDELINGEN
 
- In een e-mail laat Evert Blijendaal weten dat hij tijdelijk stopt met volleybal in verband met een niet genezende blessure.
- Er zijn twee te late afmeldingen binnengekomen van recriant Sandra Blommer en van jeugdlid Romee Lasschuyt.
- REGIORAAD: in de regioraad is gemeld dat regio Holland een financieel tekort heeft. Hierop zal medio 2010 een terugkoppeling plaatsvinden richting de verenigingen.
- Theo van Lammeren (vice-voorzitter) heeft aangegeven dat hij per november 2011 definitief stopt als bestuurslid.
 
NOTULEN 17-05-2010
- In nood kan volleybalvereniging Axmeriscota Akersloot op donderdag om 21.30uur een competitie wedstrijd komen spelen in sporthal de Zien. Dit is gemeld aan de vereniging.
- Defibrillator:
Gemeente Uitgeest vindt een defibrillator in de Meet niet verstandig daar het apparaat deskundig moet worden bediend.
Sporthal de Zien wil ook geen defibrillator daar Siem niet genoeg BHV'ers heeft om het apparaat te kunnen bedienen. Beide partijen vinden het meer de verantwoording van een vereniging. Het bestuur is het niet eens met de uitspraken en onderneemt nogmaals actie.
- Notulen 17-05-2010 goedgekeurd
 
FUNCTIEOMSCHRIJVINGEN
- Jeugdbestuur is goedgekeurd.
 
ZAAL INHUUR 2010 - 2011 jeugd / senioren
Christel Tromp coördineerde de zaal inhuur van de senioren, dit verliep zonder problemen.
Inge Heijne coördineerde de zaal inhuur van de C-jeugd, de CMV jeugd wordt gecoördineerd door de NEVOBO. Door miscommunicatie vanuit de NEVOBO heeft Inge heel laat te horen gekregen dat dit inhuren toch echt de taak is van de vereniging. Door vele wegen te bewandelen is de inhuur gelukt. Yvonne Pronk gaat ook scheidsrechters/zaaldienst voor de C-jeugd indelen.  
Het bestuur streeft ernaar dat in de toekomst de zaal inhuur, voor zowel de jeugd als de senioren, door één persoon gedaan wordt.
JEUGD
De jeugd heeft dit seizoen veel nieuwe aanmeldingen.

TECHNISCHE COMMISSIE
Het seizoen is van start, alles verloopt tot nu toe goed.

PENNINGMEESTER
Michel geeft aan dat de NEVOBO erg onduidelijk is op financieel vlak. Hij noemt het een ‘financieel raadsel’. De hoogte van de contributie is daarom op dit moment nog niet bekend.

RECREANTEN
Ondanks dat Sjanie de Nijs geen trainen meer geeft aan de recreanten blijft zij actief als contactpersoon voor deze groep.

LEDENVERGADERING
De ledenvergadering staat dit jaar gepland op donderdag 04-11-2010 om 19.00uur in de Vrijburgschool.

Om 22.00uur wordt de vergadering gesloten.
Volgende bestuursvergadering op dinsdag 12-10-2010 om 19.30uur bij de familie Burger.