Infoboekje Volleybal Vereniging Voluit

Uitgiftedatum: september 2016, bijgewerkt tot 21 december 2017
Dit infoboekje wordt éénmalig meegegeven aan alle leden aan het begin van het seizoen en aan nieuwe leden. Eventuele wijzigingen in bestuurssamenstelling, spelregels enz. zullen worden bijgehouden op onze website, www.vvvoluit.nl
Mededelingen van het bestuur, verenigingsdocumenten en bestuursverslagen vind u hier.

Adressen bestuur

Voorzitter
Angela Groen

voorzitter@vvvoluit.nl  

 

Penningmeester
Susanne Koning

penningmeester@vvvoluit.nl

Declaratieformulier
Declaratieformulier

Vice-voorzitter
Claudia de Gans-Groen

voorzitter@vvvoluit.nl

 

Algemeen bestuursleden
Evelien Bleijendaal
evelien@vvvoluit.nl

Marga Duinmaijer
marga@vvvoluit.nl

 

Technische Commissie
Evelien Bleijendaal
Marga Duinmaijer

TC@vvvoluit.nl

.

Secretariaat
Brenda Burger

secretariaat@vvvoluit.nl

Ledenadministratie
Cor Duinmaijer
Emmerzeelstraat 4
1911 SN Uitgeest
06-53783657
ledenadministratie@vvvoluit.nl

 

Materiaalbeheer
Nico Groen

materiaalbeheer@vvvoluit.nl

Wedstrijdsecretariaat
Cor Duinmaijer
Emmerzeelstraat 4
1911 SN Uitgeest
06-53783657
wedstrijdsecretariaat@vvvoluit.nl

Recreanten
Ab Pepping

recreant@vvvoluit.nl

 

 

 De functieomschrijving vind je door op de functie te klikken.

Contributie regeling, aanmelden en opzeggen
Lidmaatschap geldt t/m 31 juli van elk jaar. Opzegging dient voor 1 mei schriftelijk bij de ledenadministratie te hebben plaatsgevonden.
Wanneer opzegging na 1 mei plaats vindt, wordt er € 10 administratie kosten in rekening gebracht. Wanneer de bondscontributie reeds is afgedragen aan de NeVoBo, worden deze kosten eveneens doorbelast.
De toetsdatum voor de leeftijd voor de indeling van de clubcontributie is gelijk aan de toetsdatum van de NeVoBo, voor seizoen 2016-2017 is dat 1 oktober.

Een nieuw lid kan eerst 3 a 4 maal meetrainen.
De Technische Commissie zal de ervaringen van de training evalueren met de trainer(s) en aangeven of en in welk team een nieuw lid kan gaan spelen.
Een  nieuw lid dient zicht daarna aan te melden bij de ledenadministratie door middel van het aanmeldings- cq. Machtigingsformulier.

Betaling
De vereniging werkt met machtigingen en de betaling van clubcontributie en bondscontributie vindt plaats in twee termijnen. De huur van de shirtjes wordt in een keer in het eerste termijn geïncasseerd. De gelden worden afgeschreven half oktober en half januari. Hiervoor dient een machtigingsformulier te worden ondertekend dat opgenomen is in het aanmeldingsformulier.
De vereniging heeft een rekening bij de Rabobank en het rekeningnummer is NL52RABO0152110445 tnv volleybalver. Voluit, De Waterdief 143, 1911 JR  Uitgeest.

De contributie wordt opgebouwd uit de volgende componenten:

Contributie 2017 - 2018
 
Pasjesgeld
Contributie
totaal per lid
Senioren 18 jaar en ouder
62,50
145,50
208,00
Junioren 16 en 17 jarige
52,50
97,50
150,00
Aspiranten 12 tot en 15 jaar
42,50
82,00
124,50
Pupillen tot en met 11 jaar
27,50
62,00
89,50
Recreanten
0
118,00
118,00


Contributie.
Deze contributie dient ter dekking van de clubkosten waaronder: de zaalhuur, teamgelden van de NeVoBo en trainerskosten. Hiervan wordt eveneens jaarlijks € 7,00 per lid gereserveerd ten behoeve van evenementen.

Pasjesgeld
Deze contributie is variabel en dient voor de deelname aan wedstrijden georganiseerd door de NeVoBo. De bedragen worden jaarlijks vastgesteld door de NeVoBo, regio West.

De bedragen worden in twee termijnen afgeschreven.

Wanneer de regio gedurende het seizoen besluit de contributie bedragen aan te passen dan zal het verschil, zowel voor- als nadelig, cumulatief worden verrekend met de contributie over het 2e termijn. Eventuele aanpassingen die ontstaan na de incasso in januari komen voor rekening of wel ten gunste van de vereniging.

Shirtgeld jeugdteams
De huur van een shirt bedraagt € 6,-- en wordt in de eerste termijn van de contributie afgeschreven. Het shirt blijft eigendom van de vereniging en dient bij opzeggen van het lidmaatschap weer ingeleverd te worden bij de kledingbeheerder Nico Groen.

Rayontraining
In overleg met trainers kunnen jeugdleden in bepaalde gevallen meedoen aan de zogenoemde “Rayontraining” van de NeVoBo.
Kosten die aan deze “extra” zijn gebonden worden door de vereniging doorberekend aan de leden. Kosten hiervoor verschillen per leeftijdscategorie. 

 

Trainingen

Maandagavond in de Meet
20.45-22.15 heren 2    Trainer: eigen
     
Maandagavond in de Zien:
19.00-20.30 dames 1  Trainer: Adrie de Nijs / Theo van Lammeren
19.00-20.30   dames 3 Trainer: Bert Wubbels
19.00-20.30 recreanten Trainers: Ab Pepping, Piet Henneman
19.00-20.30 Dames 2 Traniner: Nico Groen
     
Woensdagavond in de Walvis:
21.00-22.30 heren 1   Trainer: Jari Kroon
     

Indien je niet in staat bent om een training bij tewonen, dan gaarne bij de trainer afbellen.
Deze kan dan met de voorbereiding van de training hiermee rekening houden.

Gebruik sportzaal de Meet
De gemeente heeft een reglement uitgegeven tav het gebruik van de Meet. Belangrijk voor ons is om te noteren in het logboek dat in de Meet hangt, wanneer er schade wordt geconstateerd. De gemeente gaat nl de schade verhalen op de gebruikende verenigingen. Bij binnenkomst dus gaarne even de zaal doorlopen of alles in orde is en zoniet dit dan noteren in het logboek. Het reglement is hier terug te vinden.

Vakanties
In de schoolvakanties kunnen detrainingen door gaan.

Herfstvakantie

21 oktober 2017

t/m

29 oktober 2017

Kerstvakantie

23 december 2017

t/m

07 januari 2018

Voorjaarvakantie

24 februari 2018

t/m

04 maart 2018

Meivakantie

28 april 2018

t/m 

06 mei 2017

Zomervakantie

21 juli 2018

t/m

2 september 2018

Start en laatste trainingen
De trainingen vangen aan zodra de basisscholen na de zomervakantie weer beginnen, dus in de week van 4 september 2017. De laatste trainingen vinden plaats in de week van maandag 16 april 2018. De maandag na de laatste training in de Zien, dus 23 april 2018, zal weer worden gereserveerd voor het mixtoernooi.

Tenue
Het tenue van Voluit bestaat uit een zwarte broek en een blauw shirt. De juiste kleur blauw is ter inzage bij de kledingbeheerder (Nico Groen) Zoals besloten in de jaarvergadering van 27 nov. 2008 moet een team of speler die een nieuw tenue nodig heeft eerst contact opnemen met Nico Groen voor de juiste kleur. Als vereniging willen wij uniformiteit in alle teams omtrent het tenue.
Voor de jeugd hebben we binnen de vereniging zelf een voorraad shirts aangeschaft. Hierover kan contact worden opgenomen met Nico Groen (0251-312764). De huur van een shirt bedraagt € 6,-- en wordt in de eerste termijn van de contributie automatisch afgeschreven. Het shirt blijft eigendom van de vereniging en dient bij opzeggen van het lidmaatschap weer ingeleverd te worden bij Nico Groen.

Kleding competitieteams volwassenen
De nieuwe kleding die vanaf het seizoen 2012-2013 wordt gedragen door alle teams is en blijft eigendom van de vereniging. De tenues zijn gesponsord door Dirk Zwagergroep en vooralsnog zijn er geen kosten aan verbonden. Na de laatste wedstrijd van het seizoen dient deze weer te worden ingeleverd bij de kledingbeheerder (Nico Groen).De tenues mogen alleen tijdens wedstrijden worden gedragen. Bij misbruik, verlies, beschadiging zullen de kosten worden verhaald op de desbetreffende speler of speelster. De tenues dienen niet heter dan 30 graden te worden gewassen, liefst apart van andere was en absoluut niet in de droger. Eventuele fabricage fouten direct melden bij kledingbeheer.
Bij beëindiging lidmaatschap dient het tenue direct te worden ingeleverd.

Zaaldiensten

Senioren
Op donderdagavond spelen wij in de Zien onze thuiswedstrijden en dan moet er ook zaaldienst gedraaid worden. Yvonne Pronk (0251-314818) deelt de teams voor de zaaldienst in.
De taken van de zaaldienst zijn:
Het grote net tussen de velden ophangen
Na afloop nakijken of de kleedkamers netjes zijn achtergelaten.
De thuisspelende teams bouwen zelf hun veld op. Het net van de dames en meisjes A-jeugd hangt op 224 cm en van de heren is de hoogte 243 cm. Het is van groot belang dat een ieder op tijd is in de zaal. Indien de eerste ronde te laat start, krijgen wij als vereniging een boete en voor de teams in de tweede ronde is het vervelend als het heel erg uitloopt.

Verenigingsscheidsrechters
In het seizoen 2017/2018 worden alle wedstrijden gefloten door verenigingsscheidsrechters.  Yvonne Pronk deelt de scheidsrechters in. Indien je niet kunt, dan gaarne zelf voor vervanging zorgen.
De spelregels voor dit seizoen zijn hier op de site van de NeVoBo te vinden.

Invalregeling
Invalbeurten altijd melden aan de Technische Commissie en het wedstrijdsecretariaat, dit voorkomt onnodige boetes en puntenvermindering.

Indeling teams seizoen 2016/2017
Heren 1 - 2e klasse      
Heren 2 - 3e klasse      
Dames 1 - 2e klasse      
Dames 2 - 2e klasse      
Dames 3 - 3e klasse      

Invallen in een hoger team
Een speler/ster mag invallen in een hoger team dan waar hij/zij zelf in staat ingedeeld. Dit mag echte maar een bepaald aantal maal, daarna speelt de invaller/ster zich vast in het hogere team, vandaar gaarne overleg met de TC en het wedstrijdsecretariaat.

Invallen in een lager team
Het is aan spelers/sters uit het voorlaatste seniorenteam toegestaan om twéémaal per kalendermaand in te vallen in het laatste seniorenteam onder de volgende voorwaarden:
het voorlaatste team mag niet hoger spelen dan de 2e klasse
het voorlaatste team moet in dezelfde of de naast-hogere klasse spelen
per wedstrijd mag slechts twéé spelers uit het voorlaatste team meespelen
per maand mag het om totaal vier invalbeurten gaan
deze invallerbepaling is niet van toepassing op beslissings- en promotie- degradatiewedstrijden.

Horizontale invallersbepaling
Het is aan spelers uit alle teams tot en met de 2e seniorenklasse toegestaan om zonder beperkingen voor alle teams in de eigen seniorenklasse uit te komen.

Spelen met vijf spelers
Het is alle teams in de 2e klasse en lagere klassen en aan alle A-, B- en C-jeugdteams, tenzij het uitkomt in de regio-jeugdklasse, toegestaan om met vijf spelers/sters een wedstrijd te beginnen en/of te beëindigen. Dit geldt niet indien het team incompleet wordt door het uit het veld sturen van een speler/ster.
Indien een zesde speler op het wedstrijdformulier geregistreerd staat, mag deze bij aankomst direct spelen indien de NeVoBo-identiteitskaart voor aanvang van de wedstrijd aanwezig is. Is dit niet het geval dan mag hij/zij pas bij aanvang een nieuwe set meespelen. Indien een team als gevolg van het uit het veld sturen door de scheidsrechter van één of meerder spelers op minder dan zes spelers komt, dan geldt deze bepaling niet. Indien een team als gevolg van blessures op vijf spelers komt, mag wel van deze bepaling gebruik gemaakt worden. Als er zes of meer spelers aanwezig zijn, moet ook met zes spelers gespeeld worden.
Indien een team met vijf spelers speelt, dan bestaat het team uit drie voor en twee achterspelers, er wordt dan gespeeld zonder midachter. Een eventueel later arriverende speler mag alleen op die plaats invallen.

De volledige tekst van de bepalingen inzake het invallen is hier te vinden.

Wedstrijdformulier
De wedstrijdformulieren worden vanaf seizoen 2017-2018 niet meer gebruikt.

Er wordt volledig overgegaan op het digitaal wedstrijdformulier.

Website
De vereniging heeft een eigen website, www.vvvoluit.nl waarop allerlei informatie is terug te vinden. Hier wordt ook gelinkt naar de site van de NeVoBo, www.nevobo.nl .
De website wordt beheerd door Cor Duinmaijer.

Ledenvergadering
De vereniging is volgens de statuten verplicht om één keer per jaar een ledenvergadering te houden. De besluiten die in deze vergadering worden genomen, zijn voor alle leden bindend. De vergadering wordt gehouden in de maand november en u ontvangt hierover te zijner tijd bericht. De statuten liggen ter inzage bij het secretariaat.

Jeugdzaken
Bij de jeugdteams dient ook het vervoer van en aar de diverse sporthallen te worden geregeld. We maken daarvoor een rijschema, zodat de ouders weten wanneer zij moeten rijden. Indien men niet kan, dan gaarne in onderling overleg ruilen. In het schema zal, zo mogelijk een contactpersoon per team worden aangewezen. Bij deze persoon dient met zich ook tijdig af te melden indien men niet kan spelen.